Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XX/176/09 r. RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.


UCHWAŁA NR XX/176/09 r.

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458) Rada Gminy Przelewice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 220.000,00 zł

w tym:

dział 600 Transport i łączność 80.000,00 zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na realizacją zadania inwestycyjnego pn.

„Przebudowa drogi gminnej nr 634001Z w Kosinie -

od skrzyżowania z drogą powiatową do cmentarza”

którego wartość wyniesie 995.036,40 zł

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55.000,00 zł

rozdział 75416 Straż Miejska

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych

zadań bieżących

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 85.000,00 zł

rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na realizacją zadania inwestycyjnego pn.

„Adaptacja pomieszczeń na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską

wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne w Laskowie”

którego wartość wyniesie 650.000,00 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 220.000,00

w tym:

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w

energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80.000,00 zł

na zadaniu inwestycyjnym:

„Odwiert studni w Żukowie”

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55.000,00 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.000,00 zł

na zadaniu inwestycyjnym:

„Remont istniejących świetlic wiejskich na terenie gminy Przelewice”

dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz

naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdział 92595 Pozostała działalność

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,00 zł

na zadaniu inwestycyjnym:

„Urządzenie wnętrza oranżerii wraz z budową niezbędnej infrastruktury”

którego wartość wyniesie 663.462,45 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 02-03-2009 09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 02-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Emil Kołodziejczyk 02-03-2009 12:28