Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 28/2009 Wójta Gminy Przelewice z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy Przelewice oraz jednostki organizacyjne Gminy Przelewice.


ZARZĄDZENIE NR 28/2009

Wójta Gminy Przelewice

z dnia 20 marca 2009 r.

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy Przelewice oraz jednostki organizacyjne Gminy Przelewice.

Na podstawie art. 4 ust. 5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 115, poz. 781 z póź. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 209, poz. 1511) zarządzam, co następuje :

§ 1. Ustalam następujący podział obowiązków w zakresie rejestrowania i sporządzania sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy Przelewice oraz jednostki organizacyjne Gminy Przelewice:

1. Wyodrębnienia wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych Urzędu Gminy Przelewice dokonują pracownicy upoważnieni do potwierdzania prawidłowości merytorycznej dokonanego wydatku.

2. Pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Przelewice wyodrębniają wydatki strukturalne zgodnie z powołanymi na wstępie przepisami wg zasad ustalonych przez kierowników i dyrektorów tych jednostek.

§ 2. Ustalam zasady klasyfikowania i prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych:

1. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne. Nie uwzględnia się wszelkiego rodzaju kar, grzywien; odsetek od zaległości oraz wydatków, które mogą być odzyskane (zwrócone jednostce zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi np. VAT)

2. Nie uwzględnia się wydatków ponoszonych i podlegających refundacji ze środków funduszy przedakcesyjnych, środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Inicjatyw Wspólnotowych oraz środków przedakcesyjnych bez względu na moment refundacji. Uwzględnia się natomiast wydatki poniesione jako wkład publiczny krajowy (współfinansowanie krajowe).

3. Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do zestawienia wydatków, należy przyjmować wyłącznie wydatki tego podmiotu, który ponosi ostateczny koszt realizacji zadania.

4. Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom tematycznym i kodom zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.

5. Dokumenty księgowe dotyczące realizacji wydatków strukturalnych powinny zawierać pieczątkę z opisem o treści:

Krajowe wydatki publiczne poniesione

na cele strukturalne

Kod ……………….Kwota………………

ponadto winny być opatrzone podpisem i datą

§ 3. 1.Pracownik do spraw księgowości budżetowej dokonuje rejestracji wydatków na cele strukturalne wg klasyfikacji wskazanej w opisie.

2. Dokumentów księgowych nieopatrzonych opisem wskazanym w § 2 pkt 5 nie przyjmuje się do realizacji w dziale księgowości.

§ 4. Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Przelewice sporządzają i przedstawiają skarbnikowi roczne sprawozdanie Rb-WS o wydatkach strukturalnych w terminie do 31 stycznia następnego roku po roku budżetowym. Jednostki organizacyjne, które nie poniosły wydatków strukturalnych sporządzają sprawozdania negatywne.

§ 5. W celu rejestracji wydatków strukturalnych dokonanych w okresie 01.01.2008-31.12.2008 r. zobowiązuję Kierowników Jednostek organizacyjnych Gminy Przelewice do przedłożenia pracownikowi do spraw księgowości budżetowej zestawień według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia do 31 marca 2009 r.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Przelewice.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.

Wójt Gminy

mgr Marek Kibała

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 23-03-2009 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 23-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2009 15:00