Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr XXII/203/2009 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wołdowo.


UCHWAŁA Nr XXII/203/2009

RADY GMINY PRZELEWICE

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wołdowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) - Rada Gminy w Przelewicach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Nabyć nieodpłatnie na własność Gminy nieruchomość gruntową zabudowaną zbiornikami bezodpływowymi, będącą własnością małż. Urszuli i Janusza Skorupy zam. Pełczyce, oznaczoną w ewidencji gruntów działką Nr 4/2 o pow. 0,3013 ha - obręb Wołdowo.

2. Zabudowania stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (zbiorniki bezodpływowe).

§ 2.1. Nabycie nieruchomości określonej w §1 ust.1 nastąpi poprzez przeniesienie praw własności na rzecz Gminy Przelewice w drodze umowy notarialnej.

2. Gmina obciążona będzie obowiązkiem pokrycia kosztów, na które składają się koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej związanej z podziałem nieruchomości oraz aktu notarialnego i opłaty sądowej związanej z wpisami wieczysto - księgowymi.

§ 3. Nabycie w/w nieruchomości następuje na cele publiczne tj. utrzymanie publicznych urządzeń służących do gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 04-05-2009 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 04-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 04-05-2009 09:38