Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 43/09 Wójta Gminy Przelewice z dnia 05 maja 2009 r.w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego zespołu boisk ogólnodostępnych "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żukowie.


Zarządzenie Nr 43/09

Wójta Gminy Przelewice

z dnia 05 maja 2009 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego zespołu boisk ogólnodostępnych „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żukowie

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Wprowadzam regulamin organizacyjny zespołu boisk ogólnodostępnych „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żukowie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie i Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Marek Kibała

Zał. do zarządzenia Nr 43/09

Wójta Gminy Przelewice

z dnia 05.05.2009 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ZESPOŁU BOISK OGÓLNODOSTĘPNYCH

„MOJE BOISKO - ORLIK 2012” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żukowie, Gm. Przelewice

 1. Zespół boisk jest własnością Gminy Przelewice, zarządzaną przez Publiczną Szkołę Podstawową w Żukowie, Gm. Przelewice.

 1. Obiekt jest ogólnodostępny, czynny w okresach:

a) od 1 kwietnia do 30 października każdego roku

 • planowane zajęcia szkolne dla uczniów w okresie roku szkolnego w godz. 8.00 - 14.00,

 • dla wszystkich chętnych poniedziałek - piątek godz. 16.00 - 21.00,

sobota godz. 10.00 - 21.00

b) od 1 listopada do 31 marca każdego roku

 • planowane zajęcia szkolne dla uczniów w okresie roku szkolnego w godz. 8.00 - 14.00,

 • dla wszystkich chętnych poniedziałek - piątek godz. 16.00 - 18.00,

sobota godz. 10.00 - 18.00

c) dopuszcza się inny czas pracy boisk w uzgodnieniu z zarządzającym.

 1. Nie wprowadza się odpłatności za korzystanie z obiektu poza przypadkiem wyrównania wyrządzonych szkód.

 1. Z boisk mogą korzystać: szkoły, kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, grupy młodzieży pod opieką osoby dorosłej, inne osoby dorosłe pod kierownictwem osoby odpowiedzialnej za grupę, po uzyskaniu zgody osoby zarządzającej obiektem.

 1. Korzystający z obiektu zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz odpowiedniego obuwia sportowego.

 1. Nad prawidłowym korzystaniem z płyt boisk, urządzeń sportowych oraz zaplecza socjalno-sanitarnego czuwa trener środowiskowy lub nauczyciel wf Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie zatrudniony przez Zarządzającego.

 1. Z boisk należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób nie zagrażający innym użytkownikom.

 1. Osoby korzystające z boisk:

a) są zobowiązane do zachowania czystości i porządku;

b) ponoszą odpowiedzialność finansową za powstałe szkody umyślne.

 1. Na terenie zespołu boisk zabrania się:

a) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku z

wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych,

b) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, odurzania się, zaśmiecania płyt boisk

szczególnie gumą do żucia;

c) poruszania się na skuterach, rowerach, rolkach i wrotkach;

d) przebywania na obiektach osób nietrzeźwych i pod wpływem środków odurzających;

e) wieszania się na bramkach oraz wchodzenia na ogrodzenia;

f) wprowadzania zwierząt;

g) zakłócania przebiegu zajęć korzystającym z boisk.

 1. W przypadku naruszenia punktu 5 i 9 niniejszego regulaminu, trener może nakazać; zmianę obuwia sportowego i stroju, zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenie terenu boiska i szkoły.

 1. Zarządca boisk nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu przez grupy pozaszkolne.

 1. Zarządca boisk nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boisk.

 1. Trener środowiskowy może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie naruszenia niniejszego regulaminu może zakazać dalszego korzystania z boisk.

 1. Szczegółowe zasady korzystania z boisk ze względu na typ nawierzchni określają regulaminy ich użytkowania.

 1. Zarządzający boiskami zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w celu przeprowadzenia:

a) imprez sportowo-rekreacyjnych,

b) rozgrywek międzyszkolnych;

c) prac konserwacyjnych;

d) niesprzyjających warunków atmosferycznych zagrażającym użytkowania

oraz nawierzchniom boisk.

 1. Książkę rezerwacji boisk w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy prowadzi trener środowiskowy.

 1. Przystąpienie do zajęć na niniejszych obiektach sportowych jest jednoznaczne z akceptacją zasad regulaminu.

 1. Regulamin boiska z nawierzchnią z poliuretanu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 1. Regulamin boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

ZARZĄDCA OBIEKTU

Załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego zespołu boisk ogólnodostępnych „MOJE BOISKO -ORLIK 2012” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żukowie, Gm. Przelewice

REGULAMIN

UŻYTKOWANIA BOISKA Z NAWIERZCHNIĄ Z POLIURETANU

„MOJE BOISKO - ORLIK 2012” Publicznej Szkole Podstawowej w Żukowie, Gm. Przelewice

 1. Każdy korzystający z boisk winien posiadać obuwie sportowe o płaskiej podeszwie oraz strój sportowy.

 2. Na terenie boiska zabrania się wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, opakowań szklanych, łatwo tłukących się.

 3. Obowiązuje bezwzględny zakaz zabrudzania nawierzchni boiska gumą do żucia.

 4. Początek i koniec zajęć osoba odpowiedzialna za grupę ćwiczącą zgłasza trenerowi środowiskowemu.

 5. Użytkowników boiska obowiązuje przestrzeganie Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Boisk Ogólnodostępnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żukowie, Gm. Przelewice.

 6. Nie przestrzeganie powyższych regulaminów może spowodować przerwania zajęć i wyproszenie grupy z boiska oraz brak możliwości rezerwacji boiska dla danej grupy w przyszłości.

ZARZĄDCA OBIEKTU

Załącznik Nr 2 do Regulaminu organizacyjnego zespołu boisk ogólnodostępnych „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żukowie, Gm. Przelewice

REGULAMIN

UŻYTKOWANIA BOISKA Z NAWIERZCHNIĄ ZE SZTUCZNEJ TRAWY

„MOJE BOISKO - ORLIK 2012” Publicznej Szkole Podstawowej w Żukowie, Gm. Przelewice

  1. Wprowadza się bezwzględny zakaz używania obuwia piłkarskiego z kołkami metalowymi lub ceramicznymi.

  2. Zaleca się używanie butów piłkarskich tzw. „lanki”„ lub korkotrampki.

  3. Obowiązuje bezwzględny zakaz zabrudzania sztucznej trawy gumą do żucia.

  4. Początek i zakończenie zajęć osoba odpowiedzialna za grupę ćwiczącą zgłasza trenerowi środowiskowemu.

  5. Użytkowników boiska obowiązuje przestrzeganie zapisów Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Boisk Ogólnodostępnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żukowie, Gm. Przelewice.

  6. Nie przestrzeganie powyższych regulaminów może spowodować przerwanie zajęć i wyproszenie grupy z boiska oraz brak możliwości rezerwacji boiska dla danej grupy w przyszłości.

ZARZĄDCA OBIEKTU

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 07-05-2009 08:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Wójtowicz 07-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2009 08:40