Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 68/09 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i norm przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości.


Zarządzenie Nr 68/2009

Wójta Gminy Przelewice

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zasad i norm przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości.

Na podstawie art. 237? §1, 237?, 237?, 237? ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z póź. zm.) oraz § 4 regulaminu pracy Urzędu Gminy Przelewice wprowadzonego zarządzeniem nr 13/04 Wójta Gminy Przelewice z dnia 25 marca 2004 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Środki ochrony indywidualnej, obuwie robocze oraz środki czystości są przydzielane pracownikom bezpłatnie i stanowią własność pracodawcy.

§ 2. Rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz przewidywane okresy ich użytkowania określa tabela norm stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze winny być przez pracowników użytkowane w miejscu pracy, zgodnie z ich przeznaczeniem do czasu utraty cech użytkowych.

§ 4. Tabele norm przydziału środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego ustala się w porozumieniu z przedstawicielem załogi.

§ 5. Pracownik jest obowiązany utrzymać w należytym stanie przydzielone mu środki ochrony indywidualnej, odzieży i obuwie robocze.

§ 6. Pracodawca nie posiada możliwości odkażania, prania, naprawy w/w środków, wobec czego ustala się ekwiwalent za pranie wg kosztów poniesionych przez pracownika (tabela przydziału środków czystości oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowią załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia).

§ 7. Dopuszcza się używania za zgodą pracownika własnej odzieży i obuwia roboczego spełniającego wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 8. 1. W razie utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej lub odzieży i obuwia roboczego, pracodawca po ustaleniu przyczyn jest obowiązany wydać pracownikowi nowe środki zgodnie z tabelą lub wypłacić równowartość za ich zakup.

2. Jeżeli utrata nastąpiła z winy pracownika jest on obowiązany ponieść koszt nie zamortyzowanej części zniszczonych środków ochrony indywidualnej, odzieży
i obuwia roboczego.

§ 9. Prawo do otrzymywania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownik nabywa w dniu zawarcia umowy o pracę a traci z dniem rozwiązania stosunku pracy.

§ 10. 1. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach , na których przydziela się środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze prowadzi się imienne karty ewidencyjne przydziału ww. środków oraz wypłaty należnych ekwiwalentów pieniężnych.

2. Karty prowadzi wyznaczony przez pracodawcę pracownik.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 12. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 02.11.2004 r. sprawie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty podania go do wiadomości pracownikom.

Wójt Gminy Przelewice

mgr Marek Kibała

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wolniakowska 02-07-2009 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-07-2009 14:52