Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała VI - załączniki (1-4)


Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VI/31/2003 r.

Rady Gminy Przelewice

z dnia 25 lutego 2003 r.

Dochody budżetu

gminy Przelewice

(ogółem)

w 2003r.

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział

Paragraf

Nazwa podziałki

klasyfikacji budżetowej

Kwota

(zł)

010

Rolnictwo i łowiectwo

069

Wpływy z różnych opłat

7.200

Razem

7.200

700

Gospodarka mieszkaniowaos

047

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

3.832

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

349.954

083

Wpływy z usług

4.000

084

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

399.545

092

Pozostałe odsetki

2.000

097

Wpływy z różnych dochodów

14.500

Razem

773.831

710

Działalność usługowa

083

Wpływy z usług

1.500

Razem

1.500

750

Administracja publiczna

069

Wpływy z różnych opłat

6.500

097

Wpływy z różnych dochodów

5.000

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

46.000

Razem

57.500

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

820

Razem

820

756

Dochody od osób prawnych ,osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

756

001

Podatek dochodowy od osób fizycznych

465.725

002

Podatek dochodowy od osób prawnych

3.500

031

Podatek od nieruchomości

645.936

032

Podatek rolny

1.179.611

033

Podatek leśny

14.271

034

Podatek od środków transportowych

25.000

035

Podatek od działalności gospodarczej

16.500

036

Podatek od spadków i darowizn

1.200

037

Podatek od posiadania psów

500

046

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

2.500

048

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

55.000

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

30.600

069

Wpływy z różnych opłat

1.400

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

41.800

Razem

2.483.543

758

Różne rozliczenia

092

Pozostałe odsetki

600

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3.969.212

Razem

3.969.812

801

Oświata i wychowanie

203

Dotacje celowe na zadania własne gminy

11.800

Razem

11.800

853

Opieka społeczna

083

Wpływy z usług

1.300

201

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i zadań zleconych gminie

586.000

Razem

587.300

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

201

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i zadań zleconych gminie

100.000

631

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne

80.000

Razem

180.000

Ogółem

8.073.306

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr VI/31/2003 r.

Rady Gminy Przelewice

z dnia 25 lutego 2003 r.

Dochody budżetu

gminy Przelewice

związane z realizacją zadań własnych

w 2003r.

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział

Paragraf

Nazwa podziałki

klasyfikacji budżetowej

Kwota

(zł)

010

Rolnictwo i łowiectwo

069

Wpływy z różnych opłat

7.200

Razem

7.200

700

Gospodarka mieszkaniowa

047

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

3.832

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

349.954

083

Wpływy z usług

4.000

084

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

399.545

092

Pozostałe odsetki

2.000

097

Wpływy z różnych dochodów

14.500

Razem

773.831

710

Działalność usługowa

083

Wpływy z usług

1.500

Razem

1.500

750

Administracja publiczna

069

Wpływy z różnych opłat

6.500

097

Wpływy z różnych dochodów

5.000

Razem

11.500

756

Dochody od osób prawnych ,osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

001

Podatek dochodowy od osób fizycznych

465.725

002

Podatek dochodowy od osób prawnych

3.500

031

Podatek od nieruchomości

645.936

032

Podatek rolny

1.179.611

033

Podatek leśny

14.271

034

Podatek od środków transportowych

25.000

035

Podatek od działalności gospodarczej

16.500

036

Podatek od spadków i darowizn

1.200

037

Podatek od posiadania psów

500

046

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

2.500

048

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

55.000

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

30.600

069

Wpływy z różnych opłat

1.400

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

41.800

Razem

2.483.543

758

Różne rozliczenia

092

Pozostałe odsetki

600

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3.969.212

Razem

3.969.812

801

Oświata i wychowanie

203

Dotacje celowe na realizację zadań własnych

11.800

Razem

11.800

853

Opieka społeczna

083

Wpływy z usług

1.300

Razem

1.300

Ogółem

7.260.486

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr VI/31/2003 r.

Rady Gminy Przelewice

z dnia 25 lutego 2003 r.

Dochody budżetu

Gminy Przelewice

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń

w 2003r.

I. Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział

Rozdział

Nazwa podziałki

klasyfikacji budżetowej

Kwota

(zł)

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

I od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

Jednostek samorządu terytorialnego na podstawie

ustaw

55.000

Razem

55.000

II. Według źródeł:

Źródła dochodów

Kwota

(zł)

Dochody z opłat skarbowych za wydawane zezwolenia

Na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych

55.000

Dochody z opłat na programy przeciw alkoholowe

Razem

55.000

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr VI/31/2003 r.

Rady Gminy Przelewice

z dnia 25 lutego 2003 r.

Dochody budżetu

gminy Przelewice

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

w 2003r.

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział

Paragraf

Nazwa podziałki

klasyfikacji budżetowej

Kwota

(zł)

750

Administracja publiczna

201

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i zleconych gminie

46.000

Razem

46.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

201

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i zleconych gminie

820

Razem

820

853

Opieka społeczna

201

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i zleconych gminie

586000

Razem

586000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

201

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i zleconych gminie

100.000

631

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne

80.000

Razem

180.000

Ogółem

812.820

pozostałe załączniki do pobrania w pliku .doc

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 20-05-2003 17:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2003 17:22