Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVIII/239/09 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010.


Uchwała Nr XXVIII/239/09 r.

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w kwocie 12. 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zatwierdza się wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie 16. 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Załącznik

do Uchwały

Nr XXVIII/239/09 r.

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 29 grudnia 2009 r. .

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r.

I PRZYCHODY

1. Stan środków na początek roku 6.500

2. Przychody z tytułu przelewów dokonywanych w ciągu roku przez

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Dział 900 rozdz. 90095§0690 11.000 zł

3. Przychody z tytułu kar 1.000 zł

RAZEM PRZYCHODY: 12.000

II WYDATKI

90011§ 4210 Sprzątanie świata 500 zł

90011§ 4210 Edukacja - konkursy szkolne, nagrody 4.000 zł

90011§ 4300 Realizacja projektów z zakresu ochrony powietrza 5.500 zł

90011§ 4210 Przeciwdziałanie powstawaniu ,,dzikich'' wysypisk śmieci 1.000 zł

90011§ 4300 Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień 5.000 zł

RAZEM WYDATKI: 16. 000,00

STAN ŚRODKÓW NA KONIEC 2010 ROKU: 2 500

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 05-01-2010 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 05-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2010 10:23