Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXVIII/242/09 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXVIII/242/09

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Przelewice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 189.986,95

w tym:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 8.000,00 zł

dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71035 Cmentarze

§ 4300 Zakup usług pozostałych 20.000,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30.000,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28.000,00 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 Zakup energii 24.000,00 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury 8.000,00 zł

dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz

naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 66.986,95 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 189.986,95

w tym:

dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§ 4300 Zakup usług pozostałych 9.986,95 zł

dział 757 Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych,

związanych z obsługą długu krajowego 80.000,00 zł

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Świadczenia społeczne 20.000,00 zł

dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz

naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdział 92595 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych 80.000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 05-01-2010 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 05-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2010 10:25