Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXVIII/243/09 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXVIII/243/09

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Przelewice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 180.030,00

w tym:

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44.132,00 zł

zadanie „Modernizacja ujęć i stacji wodociągowych wraz z wymianą sieci

przesyłowej i rozdzielczej w gminie Przelewice”

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80110 Gimnazja

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.298,00 zł

zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum Przelewice

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55.600,00 zł

zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnych w gminie”

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00 zł

zadanie „Oświetlenie uliczne Przelewice, Płońsko oraz budowa dodatkowych

punktów świetlnych na terenie gminy Przelewice”

dział 926 Kultura fizyczna i sport

rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.000,00 zł

zadanie „Boisko Orlik 2012 w Żukowie”

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 180.030,00

w tym:

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.132,00 zł

zadanie „Odwiert studni w Wołdowie”

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75.000,00 zł

zadanie „Remonty dróg rolniczych”

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80110 Gimnazja

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.298,00 zł

zadanie „Remont dachu łącznika i Sali sportowej przy

Publicznym Gimnazjum w Przelewicach

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.600,00 zł

zadanie „Redukcja emisji odorów z oczyszczalni ścieków w Przelewicach”

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,00 zł

zadanie „Opracowanie studium wykonalności Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00 zł

zadanie „Modernizacja punktów świetlnych na energooszczędne”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 05-01-2010 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 05-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2010 10:25