Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVIII/247/09 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Uchwała Nr XXVIII/247/09 r.

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 6, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180 poz. 1495, z 2006 r. Nr 144 poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 ) Rada Gminy w Przelewicach uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat za usługi świadczone w zakresie odbierania i

unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy Przelewice:

a) za odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych stałych 85 zł/m 3 + VAT,

b) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

( wywóz beczkowozem ) 20,70 zł/m 3 + VAT.

§ 2. W przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stawka opłaty za odbieranie i

unieszkodliwianie odpadów wynosi 70 zł / m 3 + VAT.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/188/2009 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 lutego

2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania i

unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 2009 rok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 05-01-2010 10:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 05-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2010 10:31