Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVIII/250/09 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2010 r.


Uchwała Nr XXVIII/250/09

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2010 r.

Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Gminy stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Gminy uchwalonego w dniu 30 czerwca 1999r. Uchwałą Nr VII/53/99 Rady Gminy w Przelewicach /Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003. Nr 97, poz. 1671 z późn. zm./ Rada Gminy:

§ 1. Uchwala plan pracy Rady Gminy na 2010 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Rada Gminy w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień planu pracy.

§ 3. Nadzór nad realizacją planu pracy sprawuje Przewodniczący Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący

Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2010 r.

STYCZEŃ

1. Projekt uchwały w sprawie spełnienia przesłanek do nabycia przez Wójta Gminy

Przelewice prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009.

2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

LUTY

1. Informacja nt. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych za 2009 r.

2. Informacja nt. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na 2010 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.

5. Informacja sołtysów na temat wykorzystania środków finansowych sołectwa w 2009 r.

KWIECIEŃ

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i zadań rzeczowych za 2009 r.

2. Absolutorium dla Wójta Gminy.

3. Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XXVIII/196/05 Rady Gminy w Przelewicach

w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice

.

MAJ

1. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Przelewice.

2. Informacja na temat działalności OPS.

CZERWIEC

1. Wręczenie nagród Przewodniczącego Rady Gminy absolwentom klas VI i Gimnazjum.

2. Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XXII/196/09 Rady Gminy w Przelewicach

w sprawie emisji obligacji Gminy Przelewice oraz zasad ich zbywania, nabywania

i wykupu przez gminę.

3. Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XXIII/211/09 Rady Gminy w Przelewicach

w sprawie przystąpienia Gminy Przelewice do projektu „Moje gimnazjum - moja szansa”.

WRZESIEŃ

1. Informacja z wykonania budżetu i zadań rzeczowych za I półrocze 2010 r.

2. Informacja na temat funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy

w roku szkolnym 2010/2011.

3. Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XXVI/229/09 w sprawie wyrażenia zgody

na przystąpienie do Lokalnej Grupy Rybackiej - Stowarzyszenie „Sieja”.

4. Informacja na temat realizacji uchwał za okres kadencji.

PAűDZIERNIK

1. Podjęcie uchwał okołobudżetowych.

2. Przyjęcie programu współpracy między Gminą Przelewice a organizacjami

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

2011 r.

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2009/2010,

w tym o wynikach ze sprawdzianu i egzaminów, art. 5a ust. 4 ustawy z dnia

07 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./.

4. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych Radnych.

GRUDZIEŃ

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.

2. Zmiany budżetu gminy na 2010 r.

3. Zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przelewicach

na 2011 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady

Gminy na 2011 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 05-01-2010 10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 05-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2010 10:35