Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXX/274/2010 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej (przesyłu) na nieruchomości z obrębu Żuków.


Uchwała Nr XXX/274/2010

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej (przesyłu) na nieruchomości z obrębu Żuków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) oraz art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.) - Rada Gminy w Przelewicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu na czas nieokreślony na rzecz przedsiębiorstwa Operator Gazociągów Przesyłowych „GAZ-SYSTEM” S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Poznaniu, 61-859 Poznań ul. Grobla 15.

2. Treść służebności polega na prawie korzystania przez przedsiębiorcę z części nieruchomości:

a) oznaczonej numerem ewidencyjnym 214 obręb Żuków

b) oznaczonej numerem ewidencyjnym 215/27 obręb Żuków

o pow. ok. 2 983,20 m2 w celu ułożenia podziemnej trasy kabla energetycznego oraz naprawy, bieżących przeglądów, konserwacji i okresowych remontów.

3. Służebność, o której mowa w ust. 2 będzie polegała na prawie zajęcia pasa gruntu o szerokości 2,4 m i długości 1 243 m w miejscu zaznaczonym linią koloru czerwonego na kopii mapy zasadniczej, stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2. Koszty związane z ustanawianiem służebności, w tym koszty zawarcia aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej ponosi przedsiębiorca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 15-03-2010 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 12-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 15-03-2010 14:19