Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych


Wójt Gminy Przelewice - Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
w terminie od 6 do 20 grudnia 2010 r.
do przeprowadzenia

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności  i Mieszkań w 2011 r.,

który odbędzie się w dniach
od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2d ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Przelewice.

I. WYMAGANIA

 1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i nie karana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe),

 2. co najmniej średnie wykształcenie,

 3. biegła znajomość obsługi komputera,

 4. komunikatywność i umiejętności interpersonalne,

 5. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy (rachmistrz powinien być dyspozycyjny, ponieważ praca będzie trwała ponad 3  miesiące - nie zalecane jest, aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat)

 6. zamieszkiwanie, praca, nauka na terenie Gminy Przelewice

II. HARMONOGRAM ZADAŃ

 1. 05 stycznia -25 lutego 2011 r. - szkolenie rachmistrzów
  - czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin tj. 3 dni po 6 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu oraz spisu) zakończonego egzaminem. W ramach warsztatów omawiana będzie dodatkowo metodologia spisu.

 2. 1-17 marca 2011 r. - obchód przedspisowy

 3. 06-07 kwietnia 2011 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów

 4. 15 - 16 kwietnia 2011r. spis osób bezdomnych

 5. 1 kwietnia-30 czerwca 2011 r. spis ludności i mieszkań

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).

Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt zostanie ustalona według odrębnych zasad.

Ważna informacja !

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

III. TERMIN  SKŁADANIA  OFERT: do 20 grudnia 2010 r.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. pisemne zgłoszenie kandydatury z podpisem zawierające następujące dane:
  - imię i nazwisko,
  - adres zamieszkania,
  - telefon, adres e-mail,
  - data urodzenia,
  - miejsce zatrudnienia - nazwa i adres zakładu pracy,
  - w przypadku pobierania renty lub emerytury - numer emerytury lub renty,
  - w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny,

 2. dokument poświadczający wykształcenie,

 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw  publicznych,

 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

V. MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT

Urząd Gminy w Przelewicach
74-210 Przelewice 75
sekretariat pok. 11

Wymagane dokument należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata  na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011".
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja dodatkowa!
Na podstawie informacji GUS liczba rachmistrzów przewidywanych do zatrudnienia w naszej gminie wynosi 3.

 

Przelewice, dnia 06.12.2010 r.

Wójt Gminy

mgr Marek Kibała

 

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o zdolności do pełnej zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 07-12-2010 16:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Wójtowicz 07-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 07-12-2010 16:49