Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 110/2012 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji. 2013-01-04 10:20
Zarządzenie nr 109/2012 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2013-01-04 10:16
Zarządzenie nr 108/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy oraz planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2013-01-02 15:02
Zarządzenie nr 107/2012 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2013-01-02 13:53
Zarządzenie nr 106/2012 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2013-01-02 13:51
Zarządzenie nr 105/2012 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2013-01-02 13:49
Zarządzenie nr 104/2012 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2013-01-02 13:47
Zarządzenie Nr 103/2012 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy. 2012-12-31 10:54
Zarządzenie nr 102/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2013 r. i ustalenia regulaminu jej prac. 2012-12-21 14:38
Zarządzenie nr 101/2012 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem sal i świetli wiejskich. 2012-12-21 14:29
Zarządzenie nr 100/2012 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 93/2012 Wójta Gminy Przelewice z dn. 03 grudnia 2012 r. dotyczącego ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2013 r. 2012-12-14 08:32
Zarządzenie nr 99/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-12-12 14:40
Zarządzenie nr 98/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 8 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-12-12 14:31
Zarządzenie nr 97/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-12-10 19:49
Zarządzenie nr 96/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-12-10 19:47
Zarządzenie nr 95/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-12-10 19:41
Zarządzenie nr 94/2012 Wójta Gminy Przelewice z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy. 2012-12-03 13:23
Zarządzenie nr 93/2012 Wójta Gminy Przelewice z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2013 r. 2012-12-03 13:19
Zarządzenie nr 92/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy oraz planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-12-03 13:00
Zarządzenie nr 91/2012 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie dnia wolnego od pracy. 2012-11-29 11:50
Zarządzenie nr 90/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-11-27 09:14
Zarządzenie nr 89/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-11-27 09:13
Zarządzenie nr 88/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-11-27 09:10
Zarządzenie nr 87/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-11-27 09:09
Zarządzenie nr 86/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Przelewicach. 2012-11-23 07:37
Zarządzenie nr 85/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-11-22 10:06
Zarządzenie nr 84/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie Administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatacja gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przelewice 2012-11-21 12:40
Zarządzenie nr 83/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie oraz zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-11-08 13:29
Zarzadzenie nr 82/2012 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Przelewicach d/s realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Przelewice. 2012-10-30 14:11
Zarządzenie nr 81/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach. 2012-10-30 14:09
Zarządzenie nr 80/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-10-30 11:22
Zarządzenie nr 79/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-10-30 11:20
Zarządzenie nr 78/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy. 2012-10-23 13:03
Zarządzenie nr 77/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 19 października 2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Przelewice nr 70/12 z dnia 24 września 2012 r. 2012-10-19 15:22
Zarządzenie nr 76/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 05 pażdziernika 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-10-05 11:53
Zarządzenie nr 75/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-10-04 14:05
Zarządzenie nr 74/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-10-04 14:02
Zarządzenie nr 73/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu ,,Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2013". 2012-10-06 09:59
Zarządzenie nr 72/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie Dożywianie dzieci w Punkcie Przedszkolnym w roku szkolnym 2012/2013. 2012-09-27 15:04
Zarządzenie nr 71/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 24 września 2012 r. o uchyleniu Zarządzenia nr 63/03 Wójta Gminy Przelewice z dnia 01 października 2003 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Ogrodzie Dendrologicznym Zakład Bodżetowy w Przelewicach. 2012-09-25 14:47
Zarządzenie nr 70/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-09-25 14:42
Zarządzenie nr 69/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-09-25 14:39
Zarządzenie nr 68/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Przelewicach. 2012-09-17 15:53
ZARZĄDZENIE NR 67/12 WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Gminy w Przelewicach. 2012-09-17 10:36
Zarządzenie nr 66/2012 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru beneficjentów do projektu ,, Przedszkole integracyjne oknem na świat w Gminie Przelewice" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wprowadzenia Regulaminu naboru beneficentów do projektu. 2012-09-13 13:58
Zarządzenie nr 65/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 12 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie ,, Dożywianie dzieci w Punkcie Przedzkolnym w roku szkolnym 2012/2012". 2012-09-13 13:48
Zarządzenie nr 64/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 12 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie ,, Zakup wyposażenia Punktu Przedszkolnego w Przelewicach". 2012-09-13 13:45
Zarządzenie nr 63/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej oraz przyjęcia jego regulaminu. 2012-08-21 12:02
Zarządzenie Nr 62/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Przelewicach d/s realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Przelewice. 2012-08-20 09:51
Zarządzenie Nr 61/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Publicznego Gimnazjum w Przelewicach na funkcję Punktu Przedszkolnego". 2012-08-14 13:34
Zarządzenie nr 60/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie oraz zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-07-26 15:47
Zarządzenie Nr 59/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy oraz planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-07-24 18:14
Zarządzenie nr 58/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie powołania zespołu badawczego. 2012-07-20 09:47
Zarządzenie nr 57/12 Wóta Gminy Przelewice z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-07-18 13:09
Zarządzenie nr 56/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2012/2013 2012-07-12 12:32
Zarządzenie nr 55/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Przelewice w roku szkolnym 2012/2013 2012-07-06 12:31
Zarządzenie nr 54/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 6 lipca 2012 r.w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie Przebudowa dróg wewnętrznych w Myśliborkach i Kłodzinie 2012-07-06 12:28
Zarządzenie nr 51/12 Wójt Gminy Przelewice w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-07-05 11:46
Zarządzenie nr 50/12 Wójt Gminy Przelewice w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-07-05 11:45
Zarządzenie nr 53/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 03 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-07-03 12:42
Zarządzenie nr 52/2012 Wójta Gminy Przelewice w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy 2012-07-02 14:59
Zarządzenie nr 49/12 Wójt Gminy Przelewice w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-07-02 12:35
Zarządzenie nr 48/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Przelewice 2012-06-27 11:20
Zarządzenie nr 47/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 6 czerwca 2012 r.w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.II ust.& ustawy Prawo zamówień publicznym na zadanie ,,Od boiska na igrzyska-budowa zespołu boisk sportowych w Lubiatowie w Gmine Przelewice". 2012-06-25 13:40
Zarządzenie nr 46/2012 Wójta Gminy Przelewice z dnia 4 czerwca 2012 w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy 2012-06-04 14:32
Zarządzenie Nr 45/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 01 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie oraz planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-06-01 15:31
Zarzadzenie Nr 44/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-05-31 22:04
Zarzadzenie Nr 43/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-05-31 22:02
Zarzadzenie Nr 42/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-05-31 22:00
Zarzadzenie Nr 41/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-05-31 21:57
Zarządzenie nr 40/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej 2012-05-29 09:59
Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie. 2012-05-23 17:43
Zarządzenie nr 38/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie 2012-05-23 17:41
Zarządzenie nr 37/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie 2012-05-22 08:53
Zarządzenie nr 36/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie 2012-05-22 08:52
Zarządzenie nr 35/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 08 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie oraz uchwalenia regulaminu pracy komisji. 2012-05-08 22:24
Zarządzenie nr 34/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 08 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie oraz uchwalenia regulaminu pracy komisji. 2012-05-08 22:20
Zarządzenie nr 33/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 08 maja 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie oraz zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-05-08 22:10
Zarządzenie Nr 32/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 02 maja 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-05-04 13:20
Zarządzenie Nr 31/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 02 maja 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-05-04 13:19
Zarządzenie Nr 30/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 02 maja 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-05-04 13:17
Zarządzenie Nr 29/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-05-04 13:15
Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-05-04 13:13
Zarządzenia nr 27/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-04-25 15:53
Zarządzenie nr 26/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie oraz zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-04-25 15:50
Zarządzenie nr 25/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie 2012-04-23 11:34
Zarządzenie nr 24/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrekota Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie 2012-04-23 11:32
Zarządzenie nr 23/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2012-04-23 09:36
Zarządzenie nr 22/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie oraz zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-04-25 15:55
Zarządzenie nr 22/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie oraz zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-04-25 15:56
Zarządzenia Nr 21/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrytacyjnej. 2012-04-13 15:53
Zarządzenie Nr 20/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem sal i świetlic wiejskich. 2012-04-13 15:50
Zarządzenie Nr 19/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej / placowej podczas trwania imprez organizowanych na terenie Gminy Przelewice. 2012-04-13 15:47
Zarządzenie Nr 18/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy w Przelewicach. 2012-04-13 15:47
Zarządzenie Nr 17/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 05 kwietnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji przedmiotów nietrwałych będących na stanie Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach. 2012-04-05 12:13
Zarządzenie Nr 16/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29.03.2012 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy. 2012-03-30 15:20
Zarządzenie Nr 15 /12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 23.03.2012 r. w sprawie wyznaczenia opiekuna aplikanta odbywającego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przelewicach 2012-03-26 12:54
Zarządzenie nr 14/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie Remont trybun i zaplecza sportowego na stadionie w Przelewicach 2012-03-26 12:53
Zarządzenie Nr 13 /12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13.03.2012 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków 2012-03-26 12:51
ZARZĄDZENIE NR 12/12 WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-03-08 14:06
Zarządzenie Nr 11/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Przelewicach d/s realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Przelewice. 2012-03-08 14:01
Zarządzenie nr 10/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie Budowa systemu informatycznego przeznaczonego do gromadzenia i edycji danych przestrzennych i opisowych, złożonego ze sprzętu komputerowego, narzędzi informatycznych oraz przestrzennych baz danych dla Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach 2012-02-24 14:12
ZARZĄDZENIE NR 9/12 WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-02-20 12:19
ZARZĄDZENIE Nr 8/12 WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym związanych w Gminie Przelewice w 2012 roku. 2012-02-20 12:20
ZARZĄDZENIE NR 7/12 WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-02-20 12:17
ZARZĄDZENIE NR 6/12 WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 07 LUTEGO 2012 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej oraz przyjęcia jego regulaminu. 2012-02-07 13:05
Zarządzenie Nr 5/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie "Szybciej, Wyżej, Dalej budowa zespołu boisk sportowych przy szkołach podstawowych w Kłodzinie i Jesionowie w Gminie Przelewice". 2012-02-02 16:13
Zarządzenie Nr 4/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie "Z kulturą na co dzień w remontowanej świetlicy w Rosinach" remont świetlicy wiejskiej w Rosinach. 2012-02-02 16:13
ZARZĄDZENIE NR 3/12 WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego Gminy Przelewice na rok 2012. 2012-02-20 12:20
Zarządzenie Nr 2/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku. 2012-02-20 12:20
Zarządzenie Nr 1/12 Wójta Gminy Przelewice z dnia 03 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w Otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2012 r. i ustalenia regulaminu jej prac. 2012-01-09 14:23