Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wójta Gminy Przelewice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektor w Urzędzie Gminy w Przelewicach.

 

WÓJT GMINY PRZELEWICE

 

OGŁASZA NABÓR

 

 

 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTOR

W URZĘDZIE GMINY W PRZELEWICACH

 

 

 

1. Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

 

2. Wymagania niezbędne:

 

 

1. obywatelstwo polskie

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3.wykształcenie wyższe techniczne

4. dobry stan zdrowia

5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

6. umiejętność obsługi komputera

7. wymagany staż pracy - 3 lata

8. orzeczenie o niepełnosprawności / dotyczy osób niepełnosprawnych/

 

 

3. Główne obowiązki:

 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego:

 

1. Ustalanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.

2. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem i dokonywaniem zmian w studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

3. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem i dokonywaniem zmian miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Prowadzenie aktualnego rejestru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Przygotowywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.

6. Prowadzenie rejestru wniosków w sprawie zmian w planie zagospodarowania

przestrzennego.

7. Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz

decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

8. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9. Przygotowywanie opinii projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

 

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

1. kserokopia dowodu osobistego,

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia

/ dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia, itp./,

3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności

za przestępstwo popełnione umyślnie,

4. kserokopie świadectw pracy,

5. życiorys - curriculum vitae,

6. list motywacyjny,

7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

8. oświadczenie o stanie zdrowia,

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych,

10. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Wymagane dokumenty winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Przelewicach lub pocztą / decyduje data wpływu do Urzędu/ na adres: Urząd Gminy w Przelewicach Nr 75, 74-210 Przelewice z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Inspektor” w terminie do dnia 13 kwietnia 2012 roku do godz. 14.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne odrzucone zostaną odesłane lub będą odbierane osobiście przez

kandydatów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www. bip.przelewice.pl.

 

 

 

 

1

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 30-03-2012 15:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Wójtowicz 30-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Bartłomiej Królikowski 10-04-2012 08:31