Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Lipiany i Przelewice o utworzeniu Straży Gminnej 2012-12-19 13:42
dokument UCHWAŁA NR XX/161/2012 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2012 rok. 2012-12-19 13:41
dokument UCHWAŁA NR XX/160/2012 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2012 dla Ogrodu Dendrologicznego, Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach. 2012-12-19 13:41
dokument UCHWAŁA Nr XX/159/2012 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Przelewice, a Gminą Barlinek w zakresie powierzenia Gminie Barlinek realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Przelewice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie. 2012-12-19 13:39
dokument UCHWAŁA NR XX/158/2012 Rady Gminy Przelewice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Przelewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2012-12-19 13:35
dokument UCHWAŁA NR XX/157/2012 Rady Gminy Przelewice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2013 2012-12-19 10:36
dokument UCHWAŁA Nr XX/ 156 /2012 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zasad nabycia nieruchomości z obrębu Wołdowo do zasobów mienia komunalnego Gminy Przelewice 2012-12-19 10:31
dokument UCHWAŁA Nr XX/155/2012 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu 2012-12-19 10:30
dokument UCHWAŁA Nr XX/ 154 /2012 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z obrębu Przywodzie w drodze przetargu nieograniczonego 2012-12-19 10:29
dokument UCHWAŁA Nr XX/153/2012 Rady Gminy Przelewice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2012-12-19 10:34
dokument UCHWAŁA Nr XX/152/2012 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 30 października 2012 r. o uchyleniu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych 2012-12-19 10:27
dokument UCHWAŁA NR XX/151/2012 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Przelewice na 2012 rok. 2012-12-19 10:23
dokument UCHWAŁA NR XX/150/2012 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Przelewice na 2012 r. 2012-12-19 10:20
dokument UCHWAŁA NR XX/149/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Przelewice na rok podatkowy 2013. 2012-12-19 10:19
dokument UCHWAŁA Nr XX/148/2012 Rady Gminy Przelewice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Przelewicach 2012-12-19 10:15