herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Uchwała nr XXI/179/2012 Rady Gminy Przelewice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Pyrzyce dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu programem interwencyjno-motywacyjnym osób z terenu Gminy Przelewice zatrzymanych do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie w roku 2013 oraz upoważnienia Gminy Pyrzyce do zawarcia w imieniu Gminy Przelewice porozumienia międzygmninnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin realizacji w/w programu