herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXV/212/2013 Rady Gminy Przelewice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice w obrębie geodezyjnym Myśliborki. 2013-06-13 14:53
UCHWAŁA NR XXV/211/2013 Rady Gminy Przelewice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice w obrębie geodezyjnym Ślazowo 2013-06-13 14:53
UCHWAŁA NR XXV/210/2013 Rady Gminy Przelewice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice w obrębie geodezyjnym Ukiernica 2013-06-13 14:53
UCHWAŁA Nr XXV/209/2013 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ślazowo. 2013-06-13 14:07
UCHWAŁA Nr XXV/208/2013 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ślazowo. 2013-06-13 14:07
UCHWAŁA Nr XXV/207/2013 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości powstałej ze scalenia i ponownego podziału nieruchomości z obrębu Żuków w drodze przetargu. 2013-06-13 14:07
UCHWAŁA NR XXV/206/2013 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wołdowo. 2013-06-13 14:06
UCHWAŁA NR XXV/205/2013 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Lubiatowo. 2013-06-13 14:06
Uchwała Nr XXV/204/2013 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przesyłu na nieruchomości z obrębu Lubiatowo. 2013-06-13 14:05
Uchwała Nr XXV/203//2013 Rady Gminy Przelewice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie 2013-06-13 14:05
Uchwała Nr XXV/202/2013 Rady Gminy Przelewice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przelewice w 2013 r. 2013-06-13 14:05
UCHWAŁA NR XXV/201/2013 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przelewice na 2013 rok. 2013-06-13 14:03
UCHWAŁA NR XXV/200/2013 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Przelewice na 2013 rok. 2013-06-13 14:03