herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Zarządzenie nr 53/2013 Wójta Gminy Przelewice z dnia 10 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie ,,Dowóz dzieci do Punktu Przedszkolnego w Przelewicach w roku szkolnym 2013/2014''