herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Zarządzenie nr 59/2013 Wójta Gminy Przelewice z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie ,,Dowóz dzieci do Punktu Przedszkolnego w Przelewicach w roku szkolnym 2013/2014".