herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXIV/277/2014 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobioegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przelewice w 2014 r. 2014-07-11 11:02
UCHWAŁA NR XXXIV/276/2014 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Ślazowo. 2014-07-11 11:00
UCHWAŁA NR XXXIV/275/2014 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości z obrębu Kluki w drodze przetargu nieograniczonego. 2014-07-11 10:59
UCHWAŁA NR XXXIV/274/2014 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie budżecie Gminy Przelewice środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2015. 2014-07-11 10:56
UCHWAŁA NR XXXIV/273/2014 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przelewice na 2014 r. 2014-07-11 10:53
UCHWAŁA NR XXXIV/272/2014 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przelewice na 2014 r. 2014-07-11 10:53
UCHWAŁA NR XXXIV/271/2014 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przelewice na 2014 r. 2014-07-11 10:52
UCHWAŁA NR XXXIV/270/2014 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym 2014-07-11 10:51
UCHWAŁA NR XXXIV/269/2014 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Przelewiach 2014-07-11 10:47