Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/305/2014 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przelewice na 2014 r. 2014-07-23 14:24
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/304/2014 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 27 maja 2014 r.o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice. 2014-07-11 14:24
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/303/2014 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 27 maja 2014 r.w sprawie opłat za usługi przekraczające podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolny w Przelewicach przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłodzinie 2014-07-11 14:22
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/302/2014 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 27 maja 2014 r.w sprawie przekazania prowadzenia Punktu Przedszkolenego w Przelewicach 2014-07-11 14:20
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/301/2014 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 27 maja 2014 r.w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiaty Pyrzyckiego w sprawie podziału Powiatu Pyrzyckiego na okręgi wyborcze, nadania im numerów, ustalenia ich granc oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych 2014-07-11 14:19
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/300/2014 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 27 maja 2014 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Przelewice na 2014 r. 2014-07-11 14:16
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/299/2014 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działek o nr ewidencyjnych: 87/1, 87/2, 88/1, 88/3, 88/4, 88/5 i 88/6 obręb Przelewice. 2014-07-11 14:15
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/298/2014 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania w ramach przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego uchwałą nr nr XXV/214/2013 Rady Gminy Przelewice z dnia 21 maja 2013 r. dla tere nu położonego w obrębie Przelewice obejmującego działki o nr ewid. 87/1, 87/2, 88/1, 88/3, 88/4, 88/5 i 88/6 obręb Przelewice zmienioną uchwałą nr XXVIII/225/2013 Rady Gminy Przelewice z dnia 27 lipca 2013 r. 2014-07-11 14:12
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/297/2014 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Przelewice obejmującego działki o nr ewid. 87/1, 87/2, 88/1, 88/3, 88/4, 88/5 i 88/6. 2014-07-11 14:05
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/296/2014 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia nienaruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice uchwalonym Uchwałą nr XXXIV/232/01 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2001 r. zmienionym uchwałą nr XXXIV/226/2006 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 września 2006 r. oraz uchwałą nr XXXV/279/2014 Rady Gminy Przelewice z dnia 29 kwietnia 2014 r. w zakresie działek o nr ewidencyjnych: 87/1, 87/2, 88/1, 88/3, 88/4, 88/5 i 88/6 obręb Przelewice. 2014-07-11 14:02
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/295/2014 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przelewice na 2014 r. 2014-07-11 13:48
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/294/2014 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Przelewice 2015-02-20 09:30