Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego, poprzez: posadowienie trzech słupów oświetleniowych; montaż opraw oświetleniowych na projektowanych słupach; zasilenie opraw linią kablową nn. 0,4 kV z istniejącego słupa - na terenie dz. nr 53, 80 dr i 151 dr obręb Rosiny, gm. Przelewice. 2015-12-28 16:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego, poprzez: posadowienie trzech słupów oświetleniowych; montaż opraw oświetleniowych na projektowanych słupach; zasilenie opraw linią kablową nn. 0,4 kV z istniejącego słupa - na terenie dz. nr 53, 80 dr i 151 dr obręb Rosiny, gm. Przelewice. 2015-12-09 14:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o umorzeniu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2MW o wysokości całkowitej do 155 m na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka o numerze 515/2 w obrębie miejscowości Jesionowo, w gminie Przelewice". 2015-12-02 14:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o umorzeniu postepowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2MW o wysokości całkowitej do 160 m na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka o numerze 4/12 w obrębie miejscowości Ślazowo, w gminie Przelewice". 2015-12-02 14:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. 2015-12-02 13:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o umorzeniu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2MW o wysokości całkowitej do 150 m na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka o numerze 49 w obrębie miejscowości Płońsko, w gminie Przelewice". 2015-12-02 13:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o umorzeniu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej Warnice-Kłęby wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą w gminie Przelewice, w województwie zachodniopomorskim". 2015-12-01 08:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, placami montażowymi, kablowymi sieciami średniego napięcia, sieciami telekomunikacyjnymi oraz niezbędnymi instalacjami, obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi związanymi z budową oraz funkcjonowaniem przedsięwzięcia pod nazwą "Farma Wiatrowa Mostkowo". 2015-11-25 09:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie "Przebudowa mostu nr JNI 14120021 na rzece Płonia w ciągu drogi powiatowej nr 1778Z Przelewice ? gr powiatu w km 9+788 w miejscowości Warszyn, woj. zachodniopomorskie". 2015-11-20 14:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 8/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń bibliotecznych na cele oświatowe w budynku użyteczności publicznej Nr 63 A na terenie działki nr 221 w Przelewicach. 2015-11-12 09:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice informujące o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą przedsięwzięcia pn:,,Przebudowa mostu nr JNI 14120021 na rzece Płonia w ciągu drogi powiatowej nr 1778Z Przelewice gr powiatu w km 9+788 w miejscowości Warszyn, woj. zachodniopomorskie". 2015-11-02 16:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice informujące o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją. 2015-10-27 08:04
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 7/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie oświetlenia iluminacyjnego Kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Królowej Polski w Przelewicach, polegającym na posadowieniu trzech słupów oświetleniowych wraz z oprawami na terenie działki nr 150, ułożeniu kablowej linii zasilającej nn. 0,4kV pomiędzy projektowanymi słupami, zasileniu z istniejącego słupa na dz. nr 149/6 linią kablową nn. 0,4kV - na terenie działek nr 150 i 149/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Przelewice. 2015-10-22 15:26
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. 2015-10-20 14:51
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń bibliotecznych na cele oświatowe w budynku użyteczności publicznej Nr 63 A zlokalizowanego na terenie działki nr 221 w Przelewicach. 2015-10-14 12:03
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 14 października 2015 r. 2015-10-14 11:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 07 października o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2015-10-09 15:05
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2015-10-05 13:30
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 01 października 2015 r. 2015-10-02 15:24
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2015-09-29 13:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu uzupełnienia przedłożonego wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. ,,Przebudowa mostu nr JNI 14120021 na rzece Płonia w ciągu drogi powiatowej nr 1778Z Przelewice ? gr powiatu w km 9+788 w miejscowości Warszyn, woj. zachodniopomorskie,,. 2015-09-21 12:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na posadowieniu trzech słupów oświetleniowych wraz z oprawami na terenie działki nr 150, ułożeniu kablowej linii zasilającej nn.0,4kV pomiędzy projektowanymi słupami; zasileniu z istniejącego słupa na dz. nr 149/6 linią kablową nn.0,4kV ? na terenie działek nr 149/6 i 150 położonych w obrębie ewidencyjnym Przelewice. 2015-09-09 08:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice. 2015-07-31 10:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice. 2015-07-28 14:23
dokument Postanowienie Wójta Gminy Przelewice. 2015-07-17 14:47
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice i prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Ślazowo i Płońsko. 2015-07-17 11:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 6/2015 znak: OS.6733.7.5.2015 z dnia 23.06.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2015-07-02 07:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 5/2015 znak: OS.6733.6.5.2015 z dnia 23.06.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2015-07-02 07:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 3/2015 znak: OS.6733.3.4.2015 z dnia 23.06.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2015-07-02 07:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 4/2015 znak: OS.6733.4.5.2015 z dnia 23.06.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2015-07-02 07:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 2/2015 znak: OS.6733.2.5.2015 z dnia 23.06.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2015-07-02 07:47
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice i prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Jesionowo. 2015-06-26 14:52
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice w obrębie geodezyjnym Ślazowo. 2015-06-26 14:51
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice i prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Ślazowo i Płońsko. 2015-06-26 14:50
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice. 2015-06-26 14:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 47/2 dr oraz 55/8 obręb Przywodzie, gmina Przelewice . 2015-06-09 10:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 173 dr oraz 175/3 obręb Kłodzino, gmina Przelewice. 2015-06-09 10:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 3 dr, 27/5 i 27/9 obręb Laskowo, gmina Przelewice. 2015-06-09 10:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 26/8 i 26/9 dr obręb Laskowo, gmina Przelewice. 2015-06-09 10:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 195 dr oraz 227 obręb Kosin, gmina Przelewice. 2015-06-09 10:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Lubiatowo i Ukiernica. 2015-06-05 18:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice w/s ,,Przebudowy istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV od słupa nr 41K do słupa Nr 95 relacji Kluczewo-Pyrzyce, gm. Stargard Szczeciński, gm. Warnice, gm. Pyrzyce i gm. Przelewice". 2015-05-21 07:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 47/2 dr oraz 55/8 obręb Przywodzie, gmina Przelewice . 2015-05-05 15:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 173 dr oraz 175/3 obręb Kłodzino, gmina Przelewice . 2015-05-05 15:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 3 dr, 27/5 i 27/9 obręb Laskowo, gmina Przelewice. 2015-05-05 15:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 26/8 i 26/9 dr obręb Laskowo, gmina Przelewice. 2015-05-05 15:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 195 dr oraz 227 obręb Kosin, gmina Przelewice. 2015-05-05 15:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 2/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.01.2015 r. znak: OS.6733.2.2.2015 dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV położonej na dz. nr 348 (dr) obręb Kłodzino w gm. Przelewice. 2015-02-02 21:19
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28.01.2015 r. znak: OS.6733.1.2.2015 dla zadania polegającego na budowie i przebudowie stacji uzdatniania wody [SUW] w Lubiatowie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. o nr ewid. 71 w obrębie ewidencyjnym 0001 Lubiatowo, gmina Przelewice. 2015-01-28 15:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej 15/0,4kV (modernizacja linii napowietrznej na odcinku ok. 5 m) położonej na działce nr 348 (dr) obręb Kłodzino, gm. Przelewice. 2015-01-20 15:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na przebudowie i budowie stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr 71 obręb Lubiatowo gm. Przelewice. 2015-01-16 12:02