herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr XXII/159/2005 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. 2005-03-04 11:39
Uchwała nr XXII/158/2005 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005. 2005-03-04 11:39
Uchwała nr XXII/157/2005 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. 2005-03-04 11:39
Uchwała nr XXII/156/2005 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. 2005-03-04 11:39
Uchwała nr XXII/155/2005 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. 2005-03-04 11:37
Uchwała nr XXII/154/2005 w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Przelewice od Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości zabudowanej świetlicą wiejską z obrębu Ukiernica. 2005-03-04 11:36
Uchwała nr XXII/153/2005 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości rolnej Nr 60 o pow. 0,7857 ha z obrębu Lubiatowo. 2005-03-04 11:36
Uchwała nr XXII/152/2005 o zmianie uchwały w sprawie określenie stawek podatku od nieruchomości ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, spółkach nie mających o 2005-03-04 11:36
Uchwała nr XXII/151/2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przelewice. 2005-03-04 11:36
Uchwała nr XXII/150/2005 w sprawie przyjęcia programu współpracy między Gminą Przelewice a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005. 2005-03-04 11:35
Uchwała nr XXII/149/2005 w sprawie przyjęcia „Zasad Współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. 2005-03-04 11:35