herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalu obwodowej komisji do spraw referendum dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz wyznaczeniu obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.