herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Uchwała Nr XIII/109/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przelewice na okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz uchwalenia dopłat dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.