herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Obwieszczenie Wójta Gminy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na montażu jednego zbiornika do magazynowania oleju napędowego (mobilnego) oraz dwóch zbiorników do magazynowania wysokosko-ncentrowanych nawozów w formie wodnych roztworów saletrzano-mocznikowych na działce ewid. nr 163 obręb Kosin, gmina Przelewice, powiat pyrzycki.