herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Przelewice na rok 2016. 2016-06-07 15:18
Uchwała Nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/172/2009 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Przelewice. 2016-06-07 15:14
Uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przelewicach. 2016-06-07 14:58
Uchwała Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach. 2016-06-07 14:41
Uchwała Nr XVIII/147/2016 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Laskowo. 2016-06-07 14:51
Uchwała Nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z obrębu Laskowo 2016-06-07 14:35
Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości powstałej z podziału działki z obrębu Kluki. 2016-06-07 14:58
Uchwała Nr XVIII/144/2016 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zbycia w drodze zamiany nieruchomości - działki nr 12 z obrębu Podlesie. 2016-06-07 14:28