herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na montażu jednego zbiornika do magazynowania oleju napędowego (mobilnego) oraz dwóch zbiorników do magazynowania wysokoskoncentrowanych nawozów w formie wodnych roztworów saletrzano-mocznikowych na działce ewid. nr 163 obręb Kosin, gmina Przelewice, powiat pyrzycki.