herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice informujące o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. : Posadowienie dwunastu elektrowni wiatrowych o mocy do 54 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 49, 515/2, 4/12, 23/2, 23/3, 10, 5, 1/2, 2/14, 2/13 w obrębach geodezyjnych Topolinek, Laskowo, Ślazowo, Płońsko, Jesionowo gmina Przelewice, powiat pyrzycki.