Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXII/182/2016 Rady Gminy Przelewice z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnoz poziomu kompetencji kluczowych i zapotrzebowania szkół w Gminie Przelewice na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktu Samorządowego "Pyrzyce+". 2016-11-04 10:50
dokument Uchwała Nr XXII/181/2016 Rady Gminy Przelewice z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Przelewice na okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz uchwalenia dopłaty dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 2016-11-04 10:41
dokument Uchwała Nr XXII/180/2016 Rady Gminy Przelewice z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej z tytułu zaległości w czynszu najmu lokalu mieszkalnego. 2016-11-23 10:18
dokument Uchwała Nr XXII/179/2016 Rady Gminy Przelewice z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wystąpienia za Stowarzyszenia "SIEJA". 2016-11-04 10:32
dokument Uchwała Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przelewice z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Działania Gminy Przelewice wskazującego projekty oparte na endogenicznym potencjale obszaru gminy. 2016-11-04 10:29
dokument Uchwała Nr XXII/177/2016 Rady Gminy Przelewice z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przelewice za I półrocze roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego, jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Przelewice, w tym samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego. 2016-11-04 10:24
dokument Uchwała Nr XXII/176/2016 Rady Gminy Przelewice z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przelewice na lata 2016-2020". 2016-11-23 10:18
dokument Uchwała Nr XXII/175/2016 Rady Gminy Przelewice z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w miejscowości Żuków, powstałej z podziału działki z obrębu Żuków w trybie przetargowym. 2016-11-04 10:07
dokument Uchwała Nr XXII/174/2016 Rady Gminy Przelewice z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2016. 2016-11-04 10:02
dokument Uchwała Nr XXII/173/2016 Rady Gminy Przelewice z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określania wysokości rocznych stawek podatku od Srodków transportowych. 2016-11-04 09:44
dokument Uchwała Nr XXII/172/2016 Rady Gminy Przelewice z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określania wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. 2016-11-04 09:44
dokument Uchwała Nr XXII/171/2016 Rady Gminy Przelewice z dnia 25 października 2016 r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ne rok 2017". 2016-11-23 10:18