Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

U C H W A Ł A Nr III/15/ 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2003

U C H W A Ł A Nr

U C H W A Ł A Nr III/15/ 2002r.

RADY GMINY w PRZELEWICACH

z dnia 12 grudnia 2002r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / z 2001r. Dz U Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984/ w związku z art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz U z 2002r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683/ Rada Gminy w Przelewicach uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się rocznie stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 600,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 850,00 zł

c) powyżej 9 ton - 950,00 zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawki podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

13

1250

1300

13

14

1300

1400

14

15

1350

1500

15

18

1400

1600

3 osie

15

17

1400

1600

17

19

1450

1700

19

21

1500

1800

21

23

1550

1850

23

25

1600

1900

25

26

1650

1950

4 osie i więcej

23

25

1600

1900

25

27

1650

1950

27

29

1700

2100

29

31

1750

2150

31

32

1800

2200

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

- 1.400,00

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawki podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

18

1400

1450

18

25

1450

1500

25

31

1500

1600

31

40

1550

1700

3 osie

36

40

1250

1500

40

44

1500

2250

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą

od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną

przez podatnika podatku rolnego - 300,00 zł

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą

równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną

przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach )

Stawki podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12

18

350

400

18

25

400

450

25

28

450

500

2 osie

23

28

400

450

28

33

550

750

33

38

750

1150

38

44

1000

1500

3 osie

36

38

600

850

38

44

850

1150

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia

a) mniej niż 30 miejsc - 1.100,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.200,00 zł

§ 2

Stawki określone w § 1 pkt 1, pkt 3, pkt 5 oraz pkt 7 obniża się o 5 % dla pojazdów wyprodukowanych po 1995 roku.

§ 3

Zwalnia się z płacenia podatku od środków transportowych środki transportowe jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXIII/220/2001 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 25 października 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień z tego podatku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wnioskodawca

Wójt Gminy Przelewice

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 22-04-2003 20:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-04-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-04-2003 20:19