Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR III/13/2002 w sprawie określania wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR

UCHWAŁA NR III/13/2002

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie określania wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości ciążących na

osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, spółkach

nie mających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) w związku z art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84, Nr 200 poz. 1683) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się stawkę podatku od nieruchomości:

  1. od gruntów:

    1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni

- 0,56 zł

    1. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,33 zł

c) pozostałych od 1 m2 powierzchni

- 0,08 zł

  1. od budynków lub ich części:

    1. mieszkalnych od 1 m2

- 0,37 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1

m2 powierzchni użytkowej

- 11,96 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni

- 4,01 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

- 3,46 zł

e) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej

- 3,06 zł

z tym, że od budynków gospodarczych lub ich części będących w posiadaniu osób fizycznych stawka podatku wynosi od 1 m2 powierzchni użytkowej

- 3,06 zł

  1. od budowli ich wartość określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7

- 2%

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby jednostek i zakładów budżetowych objętych finansowaniem z budżetu gminy oraz nieruchomości będące w zarządzie gminy z wyjątkiem nieruchomości, które zostały oddane w zarząd lub wydzierżawione.

§ 3

1. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych zarządza się w drodze inkasa

prowadzonego przez sołtysów.

2. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 5% kwoty zainkasowanej przez

sołtysa.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXIII/218/2001 Rady Gminy Przelewice z dnia 25 października 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Wnioskodawca

Wójt Gminy Przelewice

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 22-04-2003 20:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-04-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-04-2003 20:21