herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIX/240/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programu gospodarczego pod nazwą "Plan Odnowy Miejscowości Ślazowa na lata 2017-2023". 2017-06-30 15:21
Uchwała Nr XXIX/239/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2017. 2017-06-30 15:15
Uchwała Nr XXIX/238/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2017. 2017-06-30 15:12
Uchwała Nr XXIX/237/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 27 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXIII/184/2016 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Przelewice na rok 2017. 2017-06-30 15:09
Uchwała Nr XXIX/236/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 2017-06-30 15:03
Uchwała Nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2016 rok. 2017-07-03 11:02
Uchwała Nr XXIX/234/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przelewicach za 2016 rok. 2017-06-30 14:54
Uchwała Nr XXIX/233/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przelewicach za 2016 rok. 2017-06-30 14:51