herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Nr 6/2018 z dnia 30 lipca 2018r. 2018-08-03 10:23
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne 2018-08-03 08:43
Protokół z I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, działki nr 9/52 z obrębu Przelewice 2018-07-24 15:17
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent do spraw obsługi kasowej. 2018-08-07 09:22
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Planowania w Urzędzie Gminy Przelewice. 2018-07-30 15:01
Protokół z III ustnego nieograniczonego przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej, działki nr 234/4 z obrębu Żuków 2018-07-17 14:07
Protokół z III ustnego ograniczonego przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko 2018-07-17 14:05
Informacja Komisji przetargowej w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko 2018-07-17 14:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Nr 5/2018 2018-07-06 07:44
Protokół z I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/6 z obrębu Przelewice. 2018-07-03 14:47
Protokół z I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/5 z obrębu Przelewice. 2018-07-03 14:45
Protokół z I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/4 z obrębu Przelewice. 2018-07-03 11:11
Protokół z I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/3 z obrębu Przelewice. 2018-07-03 11:06
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki komunalnej w zakresie gospodarki odpadami. 2018-07-19 13:36
Wykaz nr 4/2018 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2018-06-01 07:35
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Nabycie przez Gminę Przelewice praw do lokalu mieszkalnego". 2018-05-30 15:15
Protokół z I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 234/4 z obrębu Żuków. 2018-05-22 08:53
Informacja odnośnie II ustnego przetargu nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Przelewice, położonej w obrębie Kluki oznaczonej jako działka Nr 162/3 o pow. 0,2903 ha. 2018-05-18 14:44
Protokół z II ustnego ograniczonego przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej, działki nr 29 o pow. 0,5600 ha z obrębu Płońsko, będącej własnością Gminy Przelewice. 2018-05-18 12:48
Zapytanie ofertowe na "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przelewice na lata 2018-2021, z perspektywą do 2024 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii". 2018-05-30 14:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Nr 3/2018 2018-05-04 07:58
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Nr 2/2018 2018-03-30 07:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Nr 1/2018 2018-03-02 08:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta ds. obsługi informatycznej. 2018-03-01 14:48
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice". 2018-01-25 08:07