herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej. 2018-06-21 15:28
Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji stałego dyzuru Wójta Gminy Przelewice na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2018-06-21 10:13
Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przygotowania głównego stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny. 2018-06-21 09:46
Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Przelewicach d/s realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rzodzinie na terenie Gminy Przelewice. 2018-06-21 09:26
Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Przelewicach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2018-06-21 09:21
Zarządzenie nr 48/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2018-06-14 11:39
Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. 2018-06-14 09:05
Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia III ustnego ograniczonego przetargi na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrebu Płońsko oraz przyjęcia jego regulaminu. 2018-06-13 10:10
Zarządzenie nr 45/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nierychomości rolnej, działki nr 234/4 z obrebu Żuków oraz przyjęcia jego regulaminu. 2018-06-12 15:11
Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. 2018-06-06 14:58
Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/6 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. 2018-05-30 15:41
Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/5 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. 2018-05-30 15:38
Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/4 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. 2018-05-30 15:36
Zarządzenie nr 40/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/3 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. 2018-05-30 15:33
Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Kluki. 2018-05-30 15:30
Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków składania ofert na nabycie przez Gminę Przelewice lokali mieszkalnych. 2018-05-30 14:51
Zarządzenie nr 37/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw nabywania lokali do mieszkaniowego zasobu Gminy Przelewice. 2018-05-30 14:47
Zarządzenie nr 36/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzania "Procedury nabywania własności lokali mieszkalnych oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego lub własności gruntu do zasobu Gminy Przelewice". 2018-05-30 14:44
Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz z odsetkami. 2018-05-23 11:32
Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenie Pani* należności pieniężnej z tytułu zaległości w czynszu najmu lokalu mieszkalnego. 2018-05-23 11:22
Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2018-2037. 2018-05-23 09:57
Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. 2018-05-23 09:57
Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2018-05-16 15:05
Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2018-05-16 14:12
Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszy za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przelewice. 2018-05-16 14:11
Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. 2018-05-09 13:31
Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. 2018-05-07 12:15
Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz z odsetkami. 2018-05-07 12:12
Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. 2018-05-07 12:05
Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. 2018-05-02 15:17
Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. 2018-05-02 15:03
Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Skarbnikowi Gminy Przelewice obowiązków z zakresu gospodarki finansowej Gminy Przelewice. 2018-04-18 12:18
Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Skarbnikowi Gminy Przelewice do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Przelewice. 2018-04-18 12:18
Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ograniczenia II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 162/3 z obrębu Kluki oraz przyjęcia jego regulaminu. 2018-05-18 14:45
Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 234/4 z obrębu Żuków oraz przyjęcia jego regulaminu. 2018-05-22 08:44
Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia II ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko oraz przyjęcia jego regulaminu. 2018-05-18 12:41
Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz z odsetkami. 2018-04-12 08:56
Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków wraz z odsetkami. 2018-04-05 12:25
Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym związanych w Gminie Przelewice w 2018 roku. 2018-03-21 13:37
Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 05 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia opiekuna aplikanta odbywającego słuzbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przelewicach. 2018-03-06 12:38
Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 162/3 z obrębu Kluki oraz przyjęcia jego regulaminu. 2018-04-09 15:25
Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 234/4 z obrębu Żuków oraz przyjęcia jego regulaminu. 2018-04-09 15:24
Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko oraz przyjęcia jego regulaminu. 2018-04-06 13:57
Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. 2018-03-02 11:35
Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniajacego na rok szkolny 2018/2019 do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przelewice. 2018-02-16 14:47
Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie dnia wolnego od pracy. 2018-02-16 14:39
Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy. 2018-02-06 14:46
Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przelewicach. 2018-02-06 14:45
Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. 2018-02-06 08:14
Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków wraz z odsetkami. 2018-02-01 15:13
Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. 2018-01-31 15:16
Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Przelewicach. 2018-01-09 15:24
Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na rok 2018. 2018-01-09 09:18