herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 5/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej kontenerowej stanowiącej jednocześnie zaplecze socjalne dla boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną instalacji zewnętrznej i przyłączy wod. ? kan. ? energia na terenie działek nr: 4/5, 7/2, położonych w Wołdowie, gm. Przelewice.