Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr III/11/2006 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 r.


UCHWAŁA NR III/11/2006

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy Przelewice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 127.896

w tym:

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100.896 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80110 Gimnazja

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 127.896

w tym:

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47.896 zł

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Świadczenia społeczne 10.000 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 04-01-2007 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2007 12:58