Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/30/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.


UCHWAŁA NR V/30/07

RADY GMINY PRZELEWICE

z dnia 27 lutego 2007 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy Przelewice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 39.083

w tym:

dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty

chronionej przyrody

rozdział 92595 Pozostała działalność

§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane

z innych źródeł 39.083 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 39.083 zł

w tym:

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27.930 zł

z przeznaczeniem na przebudowę sieci wodociągowej w Płońsku

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.200 zł

z przeznaczeniem na budowę instalacji kanalizacyjnej wyłączającej szamba z eksploatacji

w Przelewicach

dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty

chronionej przyrody

rozdział 92595 Pozostała działalność

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 144 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 501 zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2.836 zł

§ 4260 Zakup energii 68 zł

§ 4269 Zakup energii 383 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych 150 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych 850 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 06-03-2007 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2007 14:52