herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja z działalności międzysesyjnej z dnia 19.06.2017 r. Katarzyna Jarosz 2017-10-20 08:34:52
Informacja z realizaci zadań rzeczowych Gminy Przelewice za I półrocze 2017 r. Katarzyna Jarosz 2017-10-20 08:28:12
Remont drogi gminnej Jesionowo - Rutnica, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-10-19 15:06:48
Remont drogi gminnej Jesionowo - Rutnica, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-10-19 15:05:29
Remont drogi gminnej Jesionowo - Rutnica, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-10-19 15:05:14
Remont drogi gminnej Jesionowo - Rutnica, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-10-19 15:05:03
Remont drogi gminnej Jesionowo - Rutnica, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-10-19 15:04:53
Remont drogi gminnej Jesionowo - Rutnica, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-10-19 15:04:43
Remont drogi gminnej Jesionowo - Rutnica, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-10-19 15:04:29
Remont drogi gminnej Jesionowo - Rutnica, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-10-19 15:04:19
Remont drogi gminnej Jesionowo - Rutnica, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-10-19 15:04:09
Remont drogi gminnej Jesionowo - Rutnica, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-10-19 15:03:58
Remont drogi gminnej Jesionowo - Rutnica, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-10-19 15:03:48
Remont drogi gminnej Jesionowo - Rutnica, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-10-19 15:02:38
Remont drogi gminnej Jesionowo - Rutnica, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-10-19 15:02:13
Komisja Społeczna 17.10.2017r. Katarzyna Jarosz 2017-10-18 12:13:18
Zapytanie o cenę Katarzyna Jarosz 2017-10-17 12:13:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej: na rozbudowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr: 249, 250/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubiatowo, gmina Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-10-13 14:27:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na terenie działki nr 134/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-10-12 15:16:04
Zapytanie ofertowe na wybór biegłego rewidenta w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn: Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Przelewice do roku 2023. Katarzyna Jarosz 2017-10-12 14:49:02
Zapytanie ofertowe na wybór biegłego rewidenta w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn: Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Przelewice do roku 2023. Katarzyna Jarosz 2017-10-12 14:48:43
Zapytanie ofertowe na wybór biegłego rewidenta w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn: Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Przelewice do roku 2023. Katarzyna Jarosz 2017-10-12 14:48:25
Zapytanie ofertowe na wybór biegłego rewidenta w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn: Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Przelewice do roku 2023. Katarzyna Jarosz 2017-10-12 14:48:07
Zapytanie ofertowe na wybór biegłego rewidenta w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn: Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Przelewice do roku 2023. Katarzyna Jarosz 2017-10-12 14:47:49
Zapytanie ofertowe na wybór biegłego rewidenta w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn: Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Przelewice do roku 2023. Katarzyna Jarosz 2017-10-12 14:45:52
Zarządzenie nr 85/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 10 października 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym związanych w Gminie Przelewice w 2017 roku. Katarzyna Jarosz 2017-10-11 12:19:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Ukiernica. Katarzyna Jarosz 2017-10-11 11:50:59
Zarządzenie nr 84/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zarządenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Ukiernica. Katarzyna Jarosz 2017-10-11 11:47:09
Zarządzenie nr 83/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 09 października 2017 r. w sprawie zmiany plany finansowego jesnostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-10-10 10:46:52
Zarządzenie nr 82/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 09 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji d/s udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. Katarzyna Jarosz 2017-10-09 09:44:08
Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Przelewice w kadencji 2015-2019 Katarzyna Jarosz 2017-10-06 12:57:52
Zarządzenie nr 81/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 05 października 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Przelewicach. Katarzyna Jarosz 2017-10-06 12:06:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na adaptacji terenu w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach na edukacyjny plac zabaw wraz z obiektami kubaturowymi i elementami małej architektury - na terenie działki nr 9/50 położonej w obrębie ewidencyjnym Przelewice, gmina Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-10-06 09:17:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na adaptacji terenu w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach na edukacyjny plac zabaw wraz z obiektami kubaturowymi i elementami małej architektury - na terenie działki nr 9/50 położonej w obrębie ewidencyjnym Przelewice, gmina Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-10-06 09:17:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na adaptacji terenu w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach na edukacyjny plac zabaw wraz z obiektami kubaturowymi i elementami małej architektury - na terenie działki nr 9/50 położonej w obrębie ewidencyjnym Przelewice, gmina Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-10-06 09:17:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na adaptacji terenu w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach na edukacyjny plac zabaw wraz z obiektami kubaturowymi i elementami małej architektury - na terenie działki nr 9/50 położonej w obrębie ewidencyjnym Przelewice, gmina Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-10-06 09:16:14
Uchwała Nr XXX/252/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Katarzyna Jarosz 2017-10-05 09:50:38
Uchwała Nr XXX/251/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2017. Katarzyna Jarosz 2017-10-05 09:36:28
Uchwała Nr XXX/250/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2017. Katarzyna Jarosz 2017-10-05 09:29:16
Uchwała Nr XXX/249/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2017 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach. Katarzyna Jarosz 2017-10-05 09:25:29