herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół z III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej tj. działki nr 77/3 z obrębu Przelewice - dokument usunięty Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-10-25 12:39:01
Protokół z III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej tj. działki nr 77/3 z obrębu Przelewice - dokument usunięty Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-10-25 12:38:03
Protokół z III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej tj. działki nr 77/3 z obrębu Przelewice - dokument usunięty Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-10-25 12:36:53
Protokół z III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej tj. działki nr 77/3 z obrębu Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-10-25 12:35:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 7/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-10-25 10:47:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 7/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-10-25 10:46:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 24.10.2018 r. w sprawie lokalizacji książki ewidencji pobytu myśliwych z Koła Łowieckiego Sokół Szczecin. Zbigniew Kupisz 2018-10-25 09:19:55
Zarządzenie nr 87/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 września 2018r. w sprawie ogłoszenia V ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko oraz przyjęcia jego regulaminu. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-10-24 13:48:01
Protokół z V przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej tj. działki nr 29 z obrębu Płońsko Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-10-24 13:46:47
Protokół z wyborów do Rady Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-10-23 18:17:58
Zarządzenie nr 86/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 września 2018r. w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 55/15 z obrębu Przywodzie oraz przyjęcia jego regulaminu. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-10-23 15:33:19
Wynik I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej tj. dz. nr 55/15 obręb geodez. Przywodzie Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-10-23 15:32:16
Protokół z wyborów do Rady Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-10-23 14:46:07
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-10-23 14:45:08
Zarządzenie nr 87/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 września 2018r. w sprawie ogłoszenia V ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko oraz przyjęcia jego regulaminu. Zbigniew Kupisz 2018-10-22 13:54:04
Zarządzenie nr 86/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 września 2018r. w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 55/15 z obrębu Przywodzie oraz przyjęcia jego regulaminu. Zbigniew Kupisz 2018-10-22 13:53:34
Ogłoszenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 22 października 2018 r. w sprawia ogłoszenia V ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko. Zbigniew Kupisz 2018-10-22 13:52:37
Ogłoszenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 22 października 2018 r. w sprawia ogłoszenia I ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 55/15 z obrębu Przywodzie. Zbigniew Kupisz 2018-10-22 13:51:48
Protokół Nr XL/2018 Sesji Rady Gminy Przelewice Zbigniew Kupisz 2018-10-22 09:55:42
Wykaz nr 9/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-10-19 15:42:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice w sprawie dowozów do lokali wyborczych w dniu wyborów samorządowych, które odbędą się 21 października 2018 r. Zbigniew Kupisz 2018-10-19 14:47:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice w sprawie dowozów do lokali wyborczych w dniu wyborów samorządowych, które odbędą się 21 października 2018 r. Zbigniew Kupisz 2018-10-19 14:47:26
Zarządzenie nr 105/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Urzędu Gminy Przelewice na 2018 rok. Zbigniew Kupisz 2018-10-19 14:45:13
Zarządzenie nr 104/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Urzędu Gminy Przelewice na 2018 rok. Zbigniew Kupisz 2018-10-19 14:44:35
Zarządzenie nr 103/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych. Zbigniew Kupisz 2018-10-19 14:43:39
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 18 października 2018 r. w srawie sprostowania omyłki w treści Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-10-19 10:30:22
Informacja o rozpoczęciu prac obwodowych komisji wyborczych gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-10-18 13:16:13
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-10-18 11:10:35
Zarządzenie nr 102/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 09 października 2018r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu odprowadzania ścieków wraz z odsetkami. Katarzyna Jarosz 2018-10-18 10:21:30
Zarządzenie nr 101/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 09 października 2018r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków wraz z odsetkami. Katarzyna Jarosz 2018-10-18 10:18:31
Zarządzenie nr 102/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 09 października 2018r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu odprowadzania ścieków wraz z odsetkami. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-10-18 10:17:51
Zarządzenie nr 102/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 09 października 2018r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu odprowadzania ścieków wraz z odsetkami. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-10-18 10:15:49
Zarządzenie nr 101/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 09 października 2018r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków wraz z odsetkami. Katarzyna Jarosz 2018-10-18 10:13:14
Zarządzenie nr 101/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 09 października 2018r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków wraz z odsetkami. Katarzyna Jarosz 2018-10-18 10:10:25
- dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-10-18 10:07:12
- dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-10-18 10:05:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice w sprawie dowozów do lokali wyborczych w dniu wyborów samorządowych, które odbędą się 21 października 2018 r. Zbigniew Kupisz 2018-10-18 09:35:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice w sprawie dowozów do lokali wyborczych w dniu wyborów samorządowych, które odbędą się 21 października 2018 r. Zbigniew Kupisz 2018-10-18 09:34:42
Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 01 października 2018r. w sprawie wprowadzenia " Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu". Katarzyna Jarosz 2018-10-17 15:25:36
Zarządzenie nr 99/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 01 października 2018r. w sprawie procedur związanych z zasadami rozliczeń podatku od towarów i usług za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności. Katarzyna Jarosz 2018-10-17 15:20:35