herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 87/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 września 2018r. w sprawie ogłoszenia V ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-09-21 11:17:11
Zarządzenie nr 86/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 września 2018r. w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 55/15 z obrębu Przywodzie oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-09-21 11:13:24
Dostawa kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży chodnikowych na potrzeby Gminy Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-09-21 08:36:03
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę sprzętu gimnastycznego w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. Zbigniew Kupisz 2018-09-20 15:34:40
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę sprzętu gimnastycznego w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. Zbigniew Kupisz 2018-09-20 15:33:46
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę mebli w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. Zbigniew Kupisz 2018-09-20 15:32:54
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę mebli w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. Zbigniew Kupisz 2018-09-20 15:32:26
Zarządzenie nr 85/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 20 września 2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. Katarzyna Jarosz 2018-09-20 15:18:32
Zarządzenie nr 84/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 19 września 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2018-09-20 15:15:53
Zarządzenie nr 85/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 20 września 2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Katarzyna Jarosz 2018-09-20 15:14:11
Zarządzenie nr 84/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 20 września 2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-09-20 15:03:19
Zarządzenie nr 84/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 20 września 2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-09-20 15:00:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Katarzyna Jarosz 2018-09-20 14:57:16
Komisja Rolnictwa 19.09.2018r Katarzyna Jarosz 2018-09-20 08:50:14
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę sprzętu gimnastycznego w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. Zbigniew Kupisz 2018-09-19 15:13:23
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie - Zakup i dostawa sprzętu gimnastycznego w ramach projektu - Pyrzyce +. Zbigniew Kupisz 2018-09-19 15:12:38
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę mebli w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. Zbigniew Kupisz 2018-09-19 14:26:07
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie - Zakup i dostawa mebli w ramach projektu ? Pyrzyce +. Zbigniew Kupisz 2018-09-19 14:23:58
Komisja Społeczna 18.09.2018r. Katarzyna Jarosz 2018-09-19 07:58:08
Zarządzenie nr 83/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Przelewicach. Zbigniew Kupisz 2018-09-18 14:21:20
Zarządzenie nr 83/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Przelewicach. Zbigniew Kupisz 2018-09-18 14:20:40
Uchwała Nr XXXIX/321/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przelewice do roku 2023. Katarzyna Jarosz 2018-09-18 08:28:54
XXXIX Sesja Katarzyna Jarosz 2018-09-18 08:22:25
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Przelewicach z dnia 14 wrezśnia 2018 r. dotycząca uzupełniena harmonogramu dyżurów GKW w Przelewicach w sprawie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na wójta Gminy Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-09-15 12:32:31
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Przelewicach z dnia 14 wrezśnia 2018 r. dotycząca uzupełniena harmonogramu dyżurów GKW w Przelewicach w sprawie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na wójta Gminy Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-09-15 12:32:09
Zarządzenie nr 45/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 234/4 z obrebu Żuków oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-09-15 10:55:15
Zarządzenie nr 71/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 3 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia IV ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-09-15 10:49:08
Zarządzenie nr 69/2018 z 31 lipca 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy hodowli i chowu trzody chlewnej na działce nr 4/22 obręb Myśliborki Katarzyna Jarosz 2018-09-15 10:48:43
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. gospodarki komunalnej w zakresie gospodarki odpadami. Katarzyna Jarosz 2018-09-15 10:40:42
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 13 września 2018 r. zmieniające postanowienie w sprawie powołania terytorialnych komisjii wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządonych na dzień 21 października 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-09-14 14:09:38
Dostawa kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży chodnikowych na potrzeby Gminy Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-09-14 12:07:54
Dostawa kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży chodnikowych na potrzeby Gminy Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-09-14 12:07:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 września 2018 r. o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej w obrębie Myśliborki. Zbigniew Kupisz 2018-09-14 09:43:48
Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Przelewicach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości składu, siedziby i terminów dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Przelewicach Katarzyna Jarosz 2018-09-13 11:53:17
Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Przelewicach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości składu, siedziby i terminów dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Przelewicach. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-09-13 11:52:07
Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Przelewicach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji. Katarzyna Jarosz 2018-09-13 11:51:54
Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Przelewicach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-09-13 11:50:39
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 12 września 2018 r. zmieniające postanowienie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-09-13 11:30:34
Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Przelewicach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości składu, siedziby i terminów dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Przelewicach. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-09-13 10:16:58
Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Przelewicach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-09-13 10:14:12