herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7011.10.2015/2018 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną". Katarzyna Jarosz 2018-04-25 14:24:30
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7011.10.2015/2018 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną". Katarzyna Jarosz 2018-04-25 14:23:11
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7011.10.2015/2018 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną". Katarzyna Jarosz 2018-04-25 14:23:00
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7011.10.2015/2018 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną". Katarzyna Jarosz 2018-04-25 14:22:45
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7011.10.2015/2018 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną". Katarzyna Jarosz 2018-04-25 14:21:11
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7011.10.2015/2018 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną". Katarzyna Jarosz 2018-04-25 14:20:52
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7011.10.2015/2018 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną". Katarzyna Jarosz 2018-04-25 14:20:37
Komisja Rewizyjna 23.04.2018r. Katarzyna Jarosz 2018-04-25 13:09:21
Protokół Nr XXXV/2018 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-04-25 08:52:57
Protokół Nr XXXIV/2018 Sesji Rady Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-04-25 08:52:00
Komisja Budżetowa 19.04.2018r. Katarzyna Jarosz 2018-04-23 07:31:14
Komisja rolnictwa 18.04.2018r. Katarzyna Jarosz 2018-04-20 07:36:08
komisja Społeczna 17.04.2018r. Katarzyna Jarosz 2018-04-18 12:19:40
Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Skarbnikowi Gminy Przelewice obowiązków z zakresu gospodarki finansowej Gminy Przelewice. Zbigniew Kupisz 2018-04-18 12:18:55
Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Skarbnikowi Gminy Przelewice do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Przelewice. Zbigniew Kupisz 2018-04-18 12:18:22
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7011.10.2015/2018 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną". Katarzyna Jarosz 2018-04-16 15:30:46
Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 234/4 z obrębu Żuków oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-04-13 16:21:22
Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ograniczenia II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 162/3 z obrębu Kluki oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-04-13 16:21:03
Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 234/4 z obrębu Żuków oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-04-13 16:11:38
Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia II ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-04-13 16:08:09
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-04-13 14:11:56
Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-04-13 14:11:17
Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz z odsetkami. Katarzyna Jarosz 2018-04-12 08:56:37
Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków wraz z odsetkami. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-04-11 15:21:08
Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków wraz z odsetkami. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-04-11 15:11:45
Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia "Budowa stacji demontażu pojazdów w m. Gardziec na działce 19/1 obr. Gardziec, gmina Przelewice". Katarzyna Jarosz 2018-04-10 10:17:15
Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 162/3 z obrębu Kluki oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-04-09 15:25:42
Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 234/4 z obrębu Żuków oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-04-09 15:24:53
Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-04-06 13:57:40
Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków wraz z odsetkami. Katarzyna Jarosz 2018-04-05 12:25:32
Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-04-05 12:24:30
Dane teleadresowe Katarzyna Jarosz 2018-04-05 09:45:45
Referaty Katarzyna Jarosz 2018-04-05 09:44:53
Zapytanie oferowe na świadczenie usługi pn. Odwóz dzieci z dodatkowych zajęć edukacyjnych. Katarzyna Jarosz 2018-04-03 13:24:37
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.2.2014/2018 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w m. Przelewice". Zbigniew Kupisz 2018-03-30 11:35:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Nr 2/2018 Katarzyna Jarosz 2018-03-30 07:57:44
Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-03-29 16:39:36
Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-03-29 16:38:48
Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-03-29 16:38:36
Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-03-29 16:38:20