herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-07-19 13:34:03
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-07-19 13:33:53
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-07-19 13:33:41
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-07-19 13:33:25
Zarządzenie nr 66/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia aplikanta odbywającego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przelewicach. Katarzyna Jarosz 2018-07-19 13:18:13
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki komunalnej w zakresie gospodarki odpadami. Katarzyna Jarosz 2018-07-19 13:14:48
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent do spraw obsługi kasowej. Katarzyna Jarosz 2018-07-19 10:20:47
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent do spraw obsługi kasowej. Katarzyna Jarosz 2018-07-19 10:20:37
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Planowania w Urzędzie Gminy Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-07-19 10:19:00
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-07-17 14:49:35
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-07-17 14:40:38
Protokół z III ustnego nieograniczonego przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej, działki nr 234/4 z obrębu Żuków Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-07-17 14:07:35
Protokół z III ustnego nieograniczonego przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej, działki nr 234/4 z obrębu Żuków Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-07-17 14:07:11
Protokół z III ustnego ograniczonego przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-07-17 14:05:19
Protokół z III ustnego ograniczonego przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-07-17 14:05:00
Informacja Komisji przetargowej w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-07-17 14:03:20
Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia III ustnego ograniczonego przetargi na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrebu Płońsko oraz przyjęcia jego regulaminu. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-07-17 13:57:25
Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia III ustnego ograniczonego przetargi na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrebu Płońsko oraz przyjęcia jego regulaminu. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-07-17 13:56:56
Zarządzenie nr 45/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 234/4 z obrebu Żuków oraz przyjęcia jego regulaminu. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-07-17 13:56:08
Zarządzenie nr 65/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent do spraw obsługi kasowej. Katarzyna Jarosz 2018-07-17 13:51:44
Zarządzenie nr 64/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 54/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, działki nr 9/52 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-07-17 13:33:04
Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Planowania w Urzędzie Gminy Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-07-13 11:20:18
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki komunalnej w zakresie gospodarki odpadami. Katarzyna Jarosz 2018-07-12 14:40:56
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. gospodarki komunalnej w zakresie gospodarki odpadami. Katarzyna Jarosz 2018-07-12 14:40:30
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-07-11 14:37:24
Zarządzenie nr 62/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej. Katarzyna Jarosz 2018-07-10 14:33:39
Zarządzenie nr 61/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 03 lipca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenie Pani* należności pieniężnej z tytułu zaległości za świadczone usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Katarzyna Jarosz 2018-07-10 14:29:39
Zarządzenie nr 61/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 03 lipca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenie Pani* należności pieniężnej z tytułu zaległości za świadczone usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Katarzyna Jarosz 2018-07-10 14:29:05
Zarządzenie nr 60/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2018-07-10 14:25:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Nr 5/2018 Katarzyna Jarosz 2018-07-06 07:44:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 5/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej kontenerowej stanowiącej jednocześnie zaplecze socjalne dla boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną instalacji zewnętrznej i przyłączy wod. ? kan. ? energia na terenie działek nr: 4/5, 7/2, położonych w Wołdowie, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-07-05 14:16:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działki nr 31 położonej w obrębie ewidencyjnym Laskowo, gmina Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-07-05 14:14:04
Uchwała Nr XXXVIII/320/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy. Katarzyna Jarosz 2018-07-04 10:41:14
Uchwała Nr XXXVIII/319/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Katarzyna Jarosz 2018-07-04 10:36:20
Uchwała Nr XXXVIII/318/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Katarzyna Jarosz 2018-07-04 10:33:24
Uchwała Nr XXXVIII/317/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. Katarzyna Jarosz 2018-07-04 10:29:23
Uchwała Nr XXXVIII/316/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujecego na terenie gminy Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-07-04 10:25:00
Uchwała Nr XXXVIII/315/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawyczęści nieruchomości z obrębu Lubiatowo oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Katarzyna Jarosz 2018-07-04 10:11:14
Uchwała Nr XXXVIII/314/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-07-04 10:05:39
Uchwała Nr XXXVIII/313/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-07-04 09:59:34