herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXIV/287/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż częći nieruchomości położonej w miejscowości Przywodzie, powstałej z podziału działki z obrębu Przywodzie w trybie przetargu. Katarzyna Jarosz 2018-02-23 13:53:51
Uchwała Nr XXXIV/287/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż częći nieruchomości położonej w miejscowości Przywodzie, powstałej z podziału działki z obrębu Przywodzie w trybie przetargu. Katarzyna Jarosz 2018-02-23 13:53:35
Uchwała Nr XXXIV/286/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-02-23 13:45:08
Uchwała Nr XXXIV/285/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przelewice na lata 2018-2022. Katarzyna Jarosz 2018-02-23 13:34:05
Uchwała Nr XXXIV/282/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym na rok 2018. Katarzyna Jarosz 2018-02-23 13:31:51
Uchwała Nr XXXIV/284/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przelewice w 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-02-23 13:31:44
Uchwała Nr XXXIV/284/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przelewice w 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-02-23 13:28:55
Uchwała Nr XXXIV/283/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2018. Katarzyna Jarosz 2018-02-23 13:21:34
Uchwała Nr XXXIV/282/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym na rok 2018. Katarzyna Jarosz 2018-02-23 13:11:13
Uchwała Nr XXXIV/282/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym na rok 2018. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-02-23 13:06:57
Uchwała Nr XXXIV/282/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym na rok 2018. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-02-23 13:06:49
XXXIV Sesja Katarzyna Jarosz 2018-02-23 12:59:57
XXXIV Sesja Katarzyna Jarosz 2018-02-23 12:59:49
- dokument usunięty Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-21 15:25:48
Informacja z działalności międzysesyjnej z dnia 08.02.2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-02-21 10:46:22
Informacja międzysesyjna 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-02-21 10:45:17
Informacja międzysesyjna 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-02-21 10:45:10
Protokół Nr XXXIII/2017 Sesji Rady Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-02-21 08:24:21
Protokół Nr XXXII/2017 Sesji Rady Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-02-21 08:22:17
Protokoły z sesji z 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-02-21 08:18:25
Protokoły z sesji z 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-02-21 08:18:12
Protokoły z sesji z 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-02-21 08:17:57
- dokument usunięty Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-20 10:24:03
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-19 18:34:11
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-19 18:33:18
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-19 18:33:00
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-19 18:32:25
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-19 18:31:37
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-19 18:31:08
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-19 18:30:33
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-19 18:25:37
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-19 18:24:26
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-19 18:22:25
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-19 18:21:55
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-19 18:14:13
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-19 17:54:56
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-19 17:54:23
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-19 17:53:14
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-19 17:52:35
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-19 17:28:50