herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie" Katarzyna Jarosz 2017-12-21 12:57:44
Nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie" Katarzyna Jarosz 2017-12-21 12:57:36
Nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie" Katarzyna Jarosz 2017-12-21 12:57:29
Nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie" Katarzyna Jarosz 2017-12-21 12:57:24
Nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie" Katarzyna Jarosz 2017-12-21 12:57:14
Nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie" Katarzyna Jarosz 2017-12-21 12:56:56
Zarządzenie nr 104/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Katarzyna Jarosz 2017-12-19 14:03:32
Zarządzenie nr 104/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Katarzyna Jarosz 2017-12-19 14:00:57
Zarządzenie nr 104/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2017-12-19 14:00:10
Zaproszenie do złożenia oferty IP.041.8.2016/2017 na: usługę pełnienia funkcji koordynatora projektu pt.: "Wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+". Katarzyna Jarosz 2017-12-18 13:08:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Nr 5/2017 Katarzyna Jarosz 2017-12-18 08:12:07
Zarządzenie nr 104/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2017-12-15 13:55:46
Zarządzenie nr 103/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-12-15 13:34:30
Zarządzenie nr 102/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-12-15 13:32:49
Zarządzenie nr 101/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-12-15 13:31:11
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice". - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2017-12-15 12:37:53
Komisja Społeczna 13.12.2017r Katarzyna Jarosz 2017-12-15 09:01:07
Komisja Budżetowa 14.12.2017r Katarzyna Jarosz 2017-12-15 09:00:38
Komisja Rolnictwa 13.12.2017r Katarzyna Jarosz 2017-12-15 09:00:10
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice". - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2017-12-14 15:01:08
Dostawa oleju napędowego (ON) oraz benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby Gminy Przelewice w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-14 12:50:54
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi ułożenia kostki brukowej wraz z obrzeżani i krawężnikami w Przelewicach dz. 132 obręb Przelewice. Katarzyna Jarosz 2017-12-13 11:49:16
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi ułożenia kostki brukowej wraz z obrzeżani i krawężnikami w Przelewicach dz. 132 obręb Przelewice. Katarzyna Jarosz 2017-12-13 11:49:08
Informacja z działalności międzysesyjnej z dnia 16.10.2017 r. Katarzyna Jarosz 2017-12-11 13:46:37
Zaproszenie do złożenia oferty IP.041.8.2016/2017 na: usługę pełnienia funkcji koordynatora projektu pt.: "Wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+". Katarzyna Jarosz 2017-12-08 15:43:47
Zaproszenie do złożenia oferty IP.041.8.2016/2017 na: usługę pełnienia funkcji koordynatora projektu pt.: "Wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+". Katarzyna Jarosz 2017-12-08 15:43:37
Zaproszenie do złożenia oferty IP.041.8.2016/2017 na: usługę pełnienia funkcji koordynatora projektu pt.: "Wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+". Katarzyna Jarosz 2017-12-08 15:42:24
Zaproszenie do złożenia oferty IP.041.8.2016/2017 na: usługę pełnienia funkcji koordynatora projektu pt.: "Wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+". Katarzyna Jarosz 2017-12-08 15:41:55
Zaproszenie do złożenia oferty IP.041.8.2016/2017 na: usługę pełnienia funkcji koordynatora projektu pt.: "Wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+". Katarzyna Jarosz 2017-12-08 15:41:23
Zaproszenie do złożenia oferty IP.041.8.2016/2017 na: usługę pełnienia funkcji koordynatora projektu pt.: "Wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+". Katarzyna Jarosz 2017-12-08 15:40:52
Zaproszenie do złożenia oferty IP.041.8.2016/2017 na: usługę pełnienia funkcji koordynatora projektu pt.: "Wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+". Katarzyna Jarosz 2017-12-08 15:40:29
Zaproszenie do złożenia oferty IP.041.8.2016/2017 na: usługę pełnienia funkcji koordynatora projektu pt.: "Wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+". Katarzyna Jarosz 2017-12-08 15:40:04
Dostawa oleju napędowego (ON) oraz benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby Gminy Przelewice w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-08 10:53:47
Komisja Rewizyjna 06.12.2017r Katarzyna Jarosz 2017-12-08 08:29:51
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie i odtworzeniem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej (etap I i II) Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-07 17:00:41
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie i odtworzeniem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej (etap I i II) Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-07 17:00:13
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie i odtworzeniem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej (etap I i II) Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-07 16:59:12
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie i odtworzeniem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej (etap I i II) Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-07 16:59:00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie i odtworzeniem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej (etap I i II) Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-07 16:58:50
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie i odtworzeniem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej (etap I i II) Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-07 16:58:39