herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia V ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 234/4 z obrębu Żuków oraz przyjęcia jego regulaminu Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-09-28 14:56:42
Zarządzenie nr 92/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2018-09-27 15:24:04
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce+" Katarzyna Jarosz 2018-09-27 15:12:57
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce+" Katarzyna Jarosz 2018-09-27 15:12:34
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce+" Katarzyna Jarosz 2018-09-27 15:11:03
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce+" Katarzyna Jarosz 2018-09-27 15:10:12
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce+" Katarzyna Jarosz 2018-09-27 15:08:33
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce+" Katarzyna Jarosz 2018-09-27 15:07:02
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce+" Katarzyna Jarosz 2018-09-27 15:05:28
Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przelewicach w ramach projektu pn. "Wsparcie Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnymi działaniami edukacyjnymi i doposażenoiwymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS "Pyrzyce+" Katarzyna Jarosz 2018-09-27 08:46:35
Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przelewicach w ramach projektu pn. "Wsparcie Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnymi działaniami edukacyjnymi i doposażenoiwymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS "Pyrzyce+" Katarzyna Jarosz 2018-09-27 08:46:12
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Przelewicach z dnia 26 września 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-09-26 15:00:55
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji w sprawie projektu, Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019. Zbigniew Kupisz 2018-09-26 14:47:05
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, inspektora do spraw projektów i środków unijnych. Zbigniew Kupisz 2018-09-26 14:39:28
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 24 września 2018 r. zmieniajace postanowienia w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzinych na dzień 21 października 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-09-26 09:58:47
Referaty Katarzyna Jarosz 2018-09-26 08:20:34
Protokół Nr XXXIX/2018 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-09-26 08:02:44
Protokół Nr XXXIX/2018z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przelewice - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-09-26 08:00:56
Protokół Nr XXXIX/2018z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przelewice - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-09-26 08:00:49
Protokół Nr XXXVIII/2018 Sesji Rady Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-09-26 07:59:01
Protokół Nr XXXVII/2018 Sesji Rady Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-09-26 07:56:45
Protokół Nr XXXVII/2018 Sesji Rady Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-09-26 07:56:32
Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 25 września 2018 r. dotycząca dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Katarzyna Jarosz 2018-09-25 13:57:23
Komisja Rewizyjna 21.09.2018r Katarzyna Jarosz 2018-09-25 09:52:56
Komisja Budżetowa 20.09.2018r Katarzyna Jarosz 2018-09-25 09:52:34
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. Zbigniew Kupisz 2018-09-24 09:21:40
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Pyrzyce +. Zbigniew Kupisz 2018-09-24 09:20:54
Zarządzenie nr 91/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze , inspektora do spraw projektów i środków unijnych w Urzędzie Gminy Przelewice. Zbigniew Kupisz 2018-09-24 08:40:39
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, inspektora do spraw projektów i środków unijnych. Zbigniew Kupisz 2018-09-24 08:39:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie dz. nr 85 obręb geodez. Żuków, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-09-21 14:07:51
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, inspektora do spraw projektów i środków unijnych. Zbigniew Kupisz 2018-09-21 12:52:36
Zarządzenie nr 91/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze , inspektora do spraw projektów i środków unijnych w Urzędzie Gminy Przelewice. Zbigniew Kupisz 2018-09-21 12:51:59
Zarządzenie nr 90/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 września 2018r. w sprawie ogłoszenia III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/6 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-09-21 11:29:56
Zarządzenie nr 89/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 września 2018r. w sprawie ogłoszenia III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/5 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-09-21 11:24:10
Zarządzenie nr 88/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 września 2018r. w sprawie ogłoszenia III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/3 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-09-21 11:21:11
Zarządzenie nr 87/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 września 2018r. w sprawie ogłoszenia V ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-09-21 11:17:11
Zarządzenie nr 86/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 września 2018r. w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 55/15 z obrębu Przywodzie oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-09-21 11:13:24
Dostawa kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży chodnikowych na potrzeby Gminy Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-09-21 08:36:03
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę sprzętu gimnastycznego w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. Zbigniew Kupisz 2018-09-20 15:34:40
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę sprzętu gimnastycznego w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. Zbigniew Kupisz 2018-09-20 15:33:46