herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7011.10.2015/2018 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną". Katarzyna Jarosz 2018-03-06 14:57:48
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7011.10.2015/2018 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną". Katarzyna Jarosz 2018-03-06 14:57:32
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7011.10.2015/2018 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną". Katarzyna Jarosz 2018-03-06 14:57:16
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.2.2014/2018 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w m. Przelewice". Katarzyna Jarosz 2018-03-06 14:38:18
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.2.2014/2018 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w m. Przelewice". Katarzyna Jarosz 2018-03-06 14:38:06
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.2.2014/2018 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w m. Przelewice". Katarzyna Jarosz 2018-03-06 14:37:47
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.2.2014/2018 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w m. Przelewice". Katarzyna Jarosz 2018-03-06 14:37:25
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.2.2014/2018 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w m. Przelewice". Katarzyna Jarosz 2018-03-06 14:37:04
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.2.2014/2018 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w m. Przelewice". Katarzyna Jarosz 2018-03-06 14:36:44
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.2.2014/2018 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w m. Przelewice". Katarzyna Jarosz 2018-03-06 14:36:26
Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 05 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia opiekuna aplikanta odbywającego słuzbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przelewicach. Katarzyna Jarosz 2018-03-06 12:38:20
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-03-05 12:48:31
Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 162/3 z obrębu Kluki oraz przyjęcia jego regulaminu. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-03-02 11:38:33
Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 234/4 z obrębu Żuków oraz przyjęcia jego regulaminu. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-03-02 11:37:49
Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko oraz przyjęcia jego regulaminu. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-03-02 11:36:42
Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-03-02 11:35:58
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Nr 1/2018 Katarzyna Jarosz 2018-03-02 08:46:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta ds. obsługi informatycznej. Zbigniew Kupisz 2018-03-01 14:48:17
XXXIV Sesja Rady Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-03-01 11:32:11
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-27 16:17:45
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-27 16:17:34
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-27 16:12:55
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-27 16:12:39
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-27 16:05:43
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-27 16:05:31
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-27 16:05:16
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-27 16:05:00
Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-27 16:04:27
Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-27 16:04:02
Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-27 16:03:35
Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-27 16:03:14
Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-27 16:02:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku kotłowni na świetlicę wiejską wraz z jego przebudową na terenie działki nr: 95/2, położonej w Ślazowie gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-26 14:15:06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku kotłowni na świetlicę wiejską wraz z jego przebudową na terenie działki nr: 95/2, położonej w Ślazowie gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-26 14:14:06
Obwieszczenie o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko - "Budowa stacji demontażu pojazdów w miejscowości Gardziec na działce nr 19/1 obr. Gardziec, Gmina Przelewice". Katarzyna Jarosz 2018-02-26 08:25:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta ds. obsługi informatycznej. Katarzyna Jarosz 2018-02-23 15:20:30
Uchwała Nr XXXIV/292/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu gospodarczego pod nazwą "Plan Odnowy Miejscowości Przywodzie na lata 2018-2025". Katarzyna Jarosz 2018-02-23 14:25:37
Uchwała Nr XXXIV/291/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Przelewice na lata 2018-2021. Katarzyna Jarosz 2018-02-23 14:18:17
Uchwała Nr XXXIV/290/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 20 lutego 2018 r. o zmianie uchwały nr XV/126/2008 z dnia 24 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-02-23 14:13:45
Uchwała Nr XXXIV/289/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przelewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Katarzyna Jarosz 2018-02-23 14:06:29