herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nagranie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy 23.05.2017r. Katarzyna Jarosz 2017-11-13 12:47:43
Nagranie obrad XXV Sesji Rady Gminy 28.02.2017r. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2017-11-13 12:46:47
Nagranie obrad XXIX Sesji Rady Gminy 27.06.2017r. Katarzyna Jarosz 2017-11-13 12:45:46
Remont drogi gminnej Jesionowo - Rutnica, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-11-09 15:20:28
Obwieszczenie Wójta gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego, polegającego na posadowieniu słupa oświetleniowego wraz z oprawą na działce nr 249, ułożeniu kablowej linii zasilającej nn. 0,4 kV, zasileniu sieci z istniejącego słupa na działce nr 249 [dr] linią kablową nn. 0,4 kV - na terenie działek nr: 249, 250/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubiatowo, gmina Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-11-09 14:28:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 10/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na adaptacji terenu w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach na edukacyjny plac zabaw wraz z obiektami kubaturowymi i elementami małej architektury - na terenie działki nr 9/50 położonej w obrębie ewidencyjnym Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-11-09 14:27:51
Nagranie obrad XXV Sesji Rady Gminy 28.02.2017r. Katarzyna Jarosz 2017-11-08 13:07:05
Nagranie obrad XXII Sesji Rady Gminy 25.10.2016r. Katarzyna Jarosz 2017-11-08 13:05:27
Nagranie obrad XIX Sesji Rady Gminy 28.06.2016r. Katarzyna Jarosz 2017-11-08 13:04:09
Nagranie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Przelewice 24.05.2016r. Katarzyna Jarosz 2017-11-08 13:02:40
Nagranie obrad XVII Sesji Rady Gminy 26.04.2016r. Katarzyna Jarosz 2017-11-08 13:01:33
Nagranie z obrad XXI Sesji Rady Gminy Przelewice 27.09.2016r. Katarzyna Jarosz 2017-11-08 12:59:37
Zarządzenie nr 90/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 07 listopada 2017r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków wraz z odsetkami. Katarzyna Jarosz 2017-11-08 12:30:58
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. "Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach". Katarzyna Jarosz 2017-11-08 08:08:12
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. "Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach". Katarzyna Jarosz 2017-11-06 15:34:19
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. "Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach". Katarzyna Jarosz 2017-11-06 15:32:20
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. "Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach". Katarzyna Jarosz 2017-11-06 15:30:35
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. "Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach". Katarzyna Jarosz 2017-11-06 15:26:23
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. "Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach". Katarzyna Jarosz 2017-11-06 15:25:06
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. "Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach". Katarzyna Jarosz 2017-11-06 15:23:57
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. "Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach". Katarzyna Jarosz 2017-11-06 15:22:44
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. "Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach". Katarzyna Jarosz 2017-11-06 15:22:26
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. "Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach". Katarzyna Jarosz 2017-11-06 15:20:45
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. "Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach". Katarzyna Jarosz 2017-11-06 15:19:03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa mostu nr JNI 14120020 na rzece Płonia w km 8+500 drogi powiatowej nr 1578Z i mostu nr JNI 14120019 na kanale Przywodzie w km 8+482 drogi powiatowej nr 1578Z w m. Przywodzie". Katarzyna Jarosz 2017-11-06 15:13:59
Anna Magdalena Benka Katarzyna Jarosz 2017-11-06 09:58:53
Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Przelewice w kadencji 2015-2019 Katarzyna Jarosz 2017-11-03 14:51:05
Remont drogi gminnej Jesionowo - Rutnica, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-11-03 14:47:09
Remont drogi gminnej Jesionowo - Rutnica, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-11-03 14:46:39
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Utworzenie miejsca pamięci ks. Paula Sawatzke na skwerze w Jesionowie wraz z zagospodarowaniem terenu". Katarzyna Jarosz 2017-11-03 08:55:16
Uchwała Nr XXXI/267/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Katarzyna Jarosz 2017-10-30 12:00:09
Uchwała Nr XXXI/266/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. o zmianie uchwały nr XXX/245/2017 z dnia 26 września 2017r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018". Katarzyna Jarosz 2017-10-30 11:55:55
Uchwała Nr XXXI/265/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Katarzyna Jarosz 2017-10-30 11:50:51
Uchwała Nr XXXI/264/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz o wyrażeniu zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Katarzyna Jarosz 2017-10-30 11:48:17
Uchwała Nr XXXI/263/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomosci z obrębu Lucin oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Katarzyna Jarosz 2017-10-30 11:44:25
Uchwała Nr XXXI/262/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. Katarzyna Jarosz 2017-10-30 11:41:11
Komisja Rewizyjna 26.10.2017r. Katarzyna Jarosz 2017-10-30 11:29:39
Uchwała Nr XXXI/261/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów za inkaso. Katarzyna Jarosz 2017-10-30 11:25:39
Uchwała Nr XXXI/260/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2017. Katarzyna Jarosz 2017-10-30 11:14:04
Uchwała Nr XXXI/259/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2017. Katarzyna Jarosz 2017-10-30 11:10:56