herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr X.25.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Przelewice na 2018 rok. Zbigniew Kupisz 2018-01-17 15:01:50
Uchwała Nr XXXII/270/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przelewice na lata 2018-2037. Zbigniew Kupisz 2018-01-17 14:54:10
Uchwała Nr XXXII/269/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2018. Zbigniew Kupisz 2018-01-17 14:53:19
Uchwała Nr XXXII/268/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach. Zbigniew Kupisz 2018-01-17 14:52:34
Budżet 2018 r. Zbigniew Kupisz 2018-01-17 14:51:13
Uchwała Nr XXXII/272/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2017. Zbigniew Kupisz 2018-01-17 14:50:42
Uchwała Nr XXXII/271/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2017. Zbigniew Kupisz 2018-01-17 14:50:17
Uchwała Nr XXXII/268/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach. Zbigniew Kupisz 2018-01-17 14:49:12
Nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie" Katarzyna Jarosz 2018-01-17 11:15:08
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Przelewice przewiduje przeprowadzić w 2018 r. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-01-16 10:33:09
2018 r. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-01-16 10:31:53
Katarzyna Jarosz 2018-01-12 12:23:14
ZR-1A dane o nieruchomosciach rolnych - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-01-12 12:23:03
Formularze w formacie PDF Katarzyna Jarosz 2018-01-12 12:22:29
ZR-1A dane o nieruchomosciach rolnych - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-01-12 12:22:01
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice". Katarzyna Jarosz 2018-01-10 12:12:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną 19/1 obr. Gardziec.ści Gardziec na działce nr 19/1 obr. Gardziec, Gmina Przelewice". Katarzyna Jarosz 2018-01-10 12:08:51
Obwieszczenia 2018 - decyzje środowiskowe Katarzyna Jarosz 2018-01-10 12:04:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia palegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną 19/1 obr. Gardziec. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-01-10 12:04:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia palegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną 19/1 obr. Gardziec. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-01-10 11:59:32
Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Przelewicach. Katarzyna Jarosz 2018-01-09 15:24:12
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-01-09 14:16:40
Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na rok 2018. Katarzyna Jarosz 2018-01-09 09:18:54
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie Katarzyna Jarosz 2018-01-09 08:10:06
Zarządzenia 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-01-08 15:18:23
Zarządzenia 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-01-08 15:18:14
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice". Katarzyna Jarosz 2018-01-08 14:04:34
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice". Katarzyna Jarosz 2018-01-08 13:49:23
Ogłoszenia 2018 Katarzyna Jarosz 2018-01-08 13:42:56
Nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie" Katarzyna Jarosz 2018-01-04 15:30:27
Zarządzenie nr 115/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2018-01-03 14:37:40
Zarządzenie nr 114/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2018-01-03 09:23:20
Zarządzenie nr 113/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2018-01-03 09:18:05
Zarządzenie nr 112/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2018-01-03 09:15:26
Zarządzenie nr 111/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2018-01-03 09:08:33
Nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie" Katarzyna Jarosz 2018-01-02 09:30:15
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie i odtworzeniem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej (etap I i II) Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-29 13:58:15
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie i odtworzeniem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej (etap I i II) Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-29 13:58:08
Nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie" Katarzyna Jarosz 2017-12-28 15:44:33
Nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie" Katarzyna Jarosz 2017-12-28 15:44:30