Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 60/07 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Przelewicach


Zrządzenie Nr 60/07

Wójta Gminy Przelewice

z dnia 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Przelewicach.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Przelewicach, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 67/03 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 października 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Przelewicach, zmienionym zarządzeniem Nr 7/07 Wójta Gminy Przelewice z dnia 6 lutego 2007 r., wprowadzam następujące zmiany:

Po rozdziale VII regulaminu dodaje się rozdział VII a w następującym brzmieniu:

„Rozdział VII a

Okresowe oceny kwalifikacyjne

§ 25 a

 1. Pracownicy urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych oraz mianowani pracownicy urzędu zatrudnieni na innych stanowiskach podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z poźn. zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 55, poz 361).

 2. Okresowej oceny kwalifikacyjnej nie przeprowadza się w stosunku do pracowników zatrudnionych w urzędzie krócej niż 6 miesięcy.

§ 25 b

 1. Okresowe oceny kwalifikacyjne przeprowadza się raz na dwa lata za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego ocenę, przy czym pierwszą ocenę kwalifikacyjną przeprowadza się do dnia 10 października 2007 r. za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2007 r. W razie braku możliwości dokonania oceny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego ocenę, ocenę przeprowadza się za inny okres, przy czym okres ten powinien obejmować co najmniej 5 kolejnych miesięcy.

 2. Szczegółowe czynności podejmowane w ramach okresowych ocen kwalifikacyjnych określa, zatwierdzany każdorazowo, harmonogram dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych.

§ 25 c

 1. Okresowej oceny kwalifikacyjnej dokonuje bezpośredni przełożony ocenianego pracownika.

 2. Zatwierdzenia wybranych kryteriów oceny dokonuje Wójt lub inna upoważniona przez niego osoba.

§ 25 d

 1. Z czynności omówienia z pracownikiem podlegającym ocenie sposobu realizacji obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy oraz obowiązków określonych w art. 15 i 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z poźn. zm.), poprzedzających wybór kryteriów oceny pracownika, bezpośredni przełożony sporządza protokół.

 2. Protokół podpisuje bezpośredni przełożony oraz pracownik, po odczytaniu mu protokołu. Odmowę podpisu protokołu przez pracownika należy omówić w protokole.

 3. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu, bezpośredni przełożony włącza go do akt osobowych pracownika.

§ 25 e

 1. Rozmowa oceniająca przeprowadzana najwcześniej na 7 dni przed sporządzeniem oceny na piśmie, winna być przeprowadzona w formie dialogu, podczas którego przełożony i pracownik omawiają w sposób szczegółowy wykonywanie przez pracownika jego obowiązków, w okresie, w którym podlegał ocenie, trudności napotykane przez niego podczas realizacji zadań i spełnianie przez niego ustalonych kryteriów oceny. Na bazie faktów pracownik i przełożony winni wspólnie dochodzić do wniosków dotyczących możliwości poprawy sytuacji oraz wyznaczyć cele na przyszłość.

 2. W trakcie rozmów oceniających należy unikać:

- poddawania ocenie, krytyce osobowości pracownika, należy omawiać pracę i konkretne zachowania, a nie cechy osobowości pracownika,

- porównywania pracownika do innych osób w urzędzie,

- kłótni z pracownikiem na temat oceny jego pracy.

§ 25 f

 1. W stosunku do ocenianego pracownika obowiązuje jawność oceny.

 2. Zabrania się udzielania informacji o ocenie pracownika osobom nieupoważnionym.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przelewice

mgr Marek Kibała

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 30-08-2007 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 30-08-2007 08:39