Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XI/2007 z obrad XI Sesji Rady Gminy w Przelewicach


P R O T O K Ó Ł Nr XI/2007r.

z obrad XI Sesji Rady Gminy w Przelewicach

odbytej w dniu 27 listopada 2007r.

Rada Gminy w Przelewicach liczy 15 Radnych - obecnych na Sali obrad 14 Radnych, co stanowi 93% składu osobowego Rady.

Lista obecności Radnych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Na wstępie Pan Przewodniczący Rady powitał wszystkich przybyłych na obrady dzisiejszej Sesji a w szczególności Pana Jana Krawczuka V-ce Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pana Pawła Androwiaka - Kierownika Zakładu Rolnego Reńsko-Przywodzie Agrofirma Witkowo.

Do p-ktu 1b porządku :

W tym punkcie obrad Pan Wójt Gminy wniósł o wycofanie z porządku obrad punktu 10 dotyczącego projektów uchwał w sprawie uchwalenia regulaminów cmentarzy komunalnych na terenie gminy Przelewice.

Pan Wójt Gminy-„Na dwóch Komisjach mowilem o tej sprawie natomiast pierwsza Komisjia Komisja Rolnictwa nie była o tym powiadomiona. W związku z faktem, który za chwileczkę przytoczę nie jest celowym aby Wysoka Rada zajmowała się tym tematem. Zgodnie z postanowieniami art.2 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na których terenie jest cmentarz położony. Wojewoda Zachodniopomorski stoi na stanowisku, że w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych ustawodawca rozdzielił pomiędzy organy jednostek samorządu kompetencje w tym zakresie. W myśl w/w artykułu zarządzanie cmentarzem jest kompetencją organu wykonawczego gminy a więc Wójta bądź burmistrza. Do organu stanowiącego gminy należy jedynie decydowanie o założeniu lub rozszerzeniu cmentarza komunalnego. Z powyższego wynika, że nadanie regulaminu jest ustawową kompetencją Wójta, Burmistrza. Regulaminy ustalone zostaną w drodze Zarządzenia Wójta. W związku z tym proszę o wycofanie tych 7 projektów uchwał.”

W wyniku głosowania w/w punktu został jednogłośnie 14 głosami za wycofany z porządku obrad.

Do p-ktu 1c porządku:

Protokół z X Sesji Rady Gminy w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie bez uwag i poprawek.

Do p-ktu 2 porządku:

Pan Wójt Gminy-„ Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Szanowni państwo jest mi niezmiernie miło gościć Pana Marszałka o przedstawiciela Agrofirmy Witkowo. Dzisiejszy dzień jest dniem w którym chcemy wyróżnić Spółdzielczą Agrofirmę Witkowo, która powstała 23 lutego 1950r. Jest jednym z największych gospodarstw w województwie zachodniopomorskim i kraju. Agrofirma jest nowoczesnym gospodarstwem rolno- przemysłowym. Doskonali swoją technologię produkcji oraz wprowadza nowoczesne urządzenia techniczne, nowoczesny sprzęt zarządzania. Działalność Agrofirmy jest prowadzona na terenie 15 gmin, miast i wielu wielu wsi. Agrofirma gospodaruje na powierzchni 13.284ha. Na terenie gminy Przelewice jest właścicielem 368ha i dzierżawcą gruntów dzierżawionych od gminy w wielkości 755ha. W strukturze zasiewów dominują zboża głównie pszenica ozima 409ha, pszenżyto 228ha, rzepak ozimy około 310ha. Pomimo stosowania nowoczesnej agrotechniki Spółdzielnia nie zapomina o tradycyjnej sztuce rolnictwa. Do nawożenia roślin wykorzystuje nawozy organiczne. Głównym mottem jest produkcja od pola do stołu. Spółdzielnia z produktami trafia bezpośrednio do klienta. Utworzyła własną sieć sprzedaży na terenie województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, pomorskiego. Agrofirma dba o rozwój i unowocześnianie miejsc pracy oraz o ochronę człowieka w środowisku. Nie dąży do wyspecjalizowania się w danym kierunku produkcji bo pracę muszą mieć wszyscy udziałowcy. Specjalizacja doprowadziłaby do zatrudnienia osób tylko w sezonie. Przez podejmowanie działań innowacyjnych Agrofirma stanowi ważny ośrodek propagowania nowoczesnych osiągnięć w technologii produkcji rolniczej. Z doświadczeń Agrofirmy korzystają zarówno studenci jak i naukowej Akademii Rolniczej oraz innych uczelni w Polsce i za granicą. Organizowane są także międzynarodowe konferencje naukowe. Agrofirma uczestniczy w najbardziej prestiżowych krajowych i regionalnych wystawach gdzie była wielokrotnie nagradzana. Między innymi Puchar Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia hodowlane podczas XI Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, nagrodę Ministra Rolnictwa u Gospodarki Żywnościowej za osiągnięcia w hodowli zwierząt na AGRO Pomerania itd. Jest tego bardzo dużo. I na koniec chciałem przytoczyć jeszcze jedno zdanie. Agrofirma jest sponsorem różnych imprez, chętnie uczestniczy w dożynkach gminnych. Po zakończeniu żniw odwiedza gminę w której zlokalizowany jest zakład produkcyjny. Jako symbol zakończenia żniw Prezes Marian Ilnicki oferuje gminie tradycyjne wspaniałe wieńce dożynkowe. Myślę, że należą się bardzo duże brawa dla Agrofirmy Witkowo.”

Następnie Pan Marszałek Jan Krawczuk dokonał wręczenia przedstawicielowi Agrofirmy Witkowo Złotej Honorowej Odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego.

Pan Marszałek-„ Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, szanowni przedstawicielu Agrofirmy Witkowo, Panie i Panowie Radni w imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego chciałbym serdecznie Panu podziękować za dotychczasowe dokonania. To jest blisko 60 lat działalności. To jest pokazywanie przez tyle lat jak można wspólnie pracować, jak można wdrażać najnowocześniejsze technologie upraw. Jak można wychodzić naprzeciw wszystkim potrzebom lokalnym, które w tych miejscowościach gdzie państwo działacie dzieją się. Jak można aktywnie uczestniczyć w życiu tych lokalnych społeczności. Niech to najwyższe nasze odznaczenie którym jest Złota Odznaka Gryfa Zachodniopomorskiego będzie z naszej strony wyrazem najwyższego uznania i uhonorowania

tego co państwo osiągnęliście. Jest mi niezmiernie miło i jeszcze raz chcę podziękować za wszystko co zrobiliście dla województwa zachodniopomorskiego i powiedzieć, że państwa firma jest dla nas autentycznie liderem, ale również powodem do wielkiej dumy za to co zrobiliście w sferze aktywności gospodarczej. Jeszcze raz serdecznie gratuluję.”

Pan Androwiak-„ serdecznie w imieniu Prezesa Agrofirmy oraz wszystkich spółdzielców podziękować za wyróżnienie. Chcę powiedzieć, że współpraca z Urzędem Gminy w Przelewicach układa się bardzo dobrze za co Pan Prezes bardzo serdecznie dziękuję .Myślę, że ta współpraca dalej będzie układała się tak dobrze”.

P R Z E R W A

Wznowienie obrad

Do p-ktu 2 a porządku:

Radny Świderski-„ nie otrzymałem odpowiedzi na zadaną interpelację na poprzedniej Sesji dotycząca całej sfery oświaty. Prócz tych słów, które padły na Sesji nie otrzymywałem odpowiedzi na pismie”.

Pan Przewodniczący Rady-„ rozumiem, że zostanie udzielona informacja dlaczego nie ma odpowiedzi”.

Do p-ktu 3 porządku:

W tym punkcie obrad głos zabrała Pani Skarbnik Gminy, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Przelewice na rok podatkowy 2008.

Pan Przewodniczący Rady-„ czy w tej sprawie chciałby Pan Wójt jeszcze wyjaśnić?”.

Pan Wójt-„ ja myślę Panie Przewodniczący, że powinniśmy działać zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. W dyskusji oczywiście ja zabiorę głos. Myślę, że przed opinią Komisji nie chciałbym się wypowiadać”.

Następnie głos zabrał Radny Pan Paweł Paplicki - Przewodniczący Komisji Budżetowej, który przedstawił opinię do przedłożonego projektu uchwały.

D Y S K U S J A

Radny Halarewicz-„ ja myślę, że przedstawiona przez Radnego Pawlickiego kwota jest adekwatna dlatego, że kwota wyjściowa to 58,29zł za 1q. Wiem, że były głosy iż w stosunku do ubiegłego roku jest to duża podwyżka, jednak my możemy jedynie zmniejszyć w odniesieniu do kwoty ogłoszonej przez GUS. Moim zdaniem istnieje mit może ktoś się obrazi, że rolnictwo jest niedochodowe, ale może już dość tego mitu. Mamy rolników małych, średnich i bardzo dużych. Niektóre mają dotacje, mają dodatek do paliwa a jeszcze wstępując do Unii Europejskiej płaciliśmy niezły haracz po to, żeby coś nam z tego zwracano. I jeszcze do tego dodam, że te pieniądze pochodzą z podatków. Te pieniądze wracają od wszystkich

Polaków a jakiejś innej formie. Obniżmy podatek rolny, jestem za tym, ale nasza koleżanka Beata ma działalność. Prąd przynajmniej 3 razy droższy, woda, ścieki itd. Podatek od handlu gdzie płaci się prawie 2tys. co miesiąc. Ja zarabiający średnią krajową odprowadzam co miesiąc podatek plus ZUS, który jest jeśli się nie mylę jest 3 razy większy od KRUS-u. Skończmy z tym, że rolnicy są ciągle biedni. Dla mnie rolnik to jest działalność loteryjna bo jeśli jest mróz to wymarznie, jak deszcz to zniszczy. Ja to rozumiem, ale są w budżecie państwa środki, które są przeznaczane na różne rekompensaty z tego tytułu. Ale nie możemy zejść bardzo nisko , bo z tego co zrozumiałem na Komisji to jeżeli ustalimy stawkę bardzo nisko to automatycznie dostaniemy mniejszą subwencję z budżetu państwa. No bo skoro jesteśmy gminą bardzo bogatą , obniżamy bardzo dużo podatek no to po co pieniądze z zewnątrz. Chcemy dużo, chcemy dróg, sal, czegoś tam jeszcze ale z czego to robić”.

Radny Paplicki-„ w ramach wyjaśnienia chciałem powiedzieć, że wnioskowaliśmy taką kwotę z myślą, że różnica jak a wynika z propozycji Wójta 42zł a 45zł aby była celowo przeznaczona np. na drogi dojazdowe do pól itp.”

Radna Ziarkowska-„ mnie najbardziej na Komisji Społecznej przekonał fakt, który podała Pani Skarbnik, że rzeczywiście te pieniądze my tu wykorzystamy. I to co mocno podkreśliliśmy na Komisji Społecznej właśnie to nie jest gmina tylko rolników. Tu właśnie mieszkają, pracują nauczyciele, sprzedawcy, robotnicy dojeżdżający do Szczecina i wracający i chcący mieć to co najważniejsze i Ośrodek Zdrowia, aptekę, sklepy a więc proszę państwa to co powiedzieli moi przedmówcy. Rzeczywiście te pieniądze będą wykorzystane również dla rolników, dla rodzin. A przecież my walczymy o tą naszą gminę aby szla do przodu, bo jak sobie przypomnę jak kiedyś jechałam w tamtą stronę w kierunku Barlinka a jaka teraz jest różnica to naprawdę buduje. I gdybym wiedziała, że to rujnuje danego właściciela, który ma 100-200ha to nigdy bym za tym nie podniosła ręki. Ale jeżeli wiemy, że to zostanie wykorzystane tu w naszej gminie to jestem za tą stawką 45zł i tak jak powiedział mój przedmówca to również idzie dla rodzin rolników. Bo nie mówimy o rolniku, ale o rodzinie”.

Radny Turoń-„ Panie Przewodniczący, Szanowni goście ja tak obrazowo chciałem tylko powiedzieć, że niechby Pan Wójt wyjaśnił ile pieniędzy nie wpłynie jeżeli ta stawka zmniejszy się i jakie to będą konsekwencje dla gminy. Drodzy rolnicy nie gniewajcie się każdy placi podatki. Jesteście jedną z tych grup lokalnych od której płaci podatki. Jesteście jedną z tych grup lokalnych od której trochę tych pieniędzy wpływa, za dużo ich nie wpływa. Ja jestem w Komisji Rewizyjnej i wiem jaka jest ściągalność od rolników. Jest ona bardzo słaba. Ja działam w Komisji Budżetowej i jestem od tego żeby myśleć o tym aby środki z budżetu były przeznaczane też na inne cele. W przerwie rozmawiałem z jednym z rolników i on mówi żeby zrobić drogę, z czego zrobić?. Trzeba pozyskać pieniądze, w tej gminie są takie sprawy jak sport, opieka społeczna. Powiedzcie skąd brać na to pieniądze. Na Komisji Budżetowej była dość szeroka dyskusja, ja zaproponowałem stawkę 48zł jednak zostałem przegłosowany. Jak Radni zadecydują tak będzie. Jeżeli chcą aby środki były i na inne cele to niech to rozważą”.

Radny Świderski-„ wszystkie opłaty o których mówicie czyli światło, gaz płacą również i rolnicy. To nie jest tak, że podatek rolny płacą tylko rolnicy i już nic więcej, że nie mają innych kosztów. Tutaj kolega wspomniał o tej Unii Europejskiej gdzie wszystko jest cudowne. Tylko, że w Unii Europejskiej cena interwencyjna pszenicy wynosi 101 euro. Mamy ewenement w postaci roku. Na tą cenę rzutuje jeden fakt a mamy ustalić cenę żyta na

cały rok. Były podpisane kontrakty na pszenicę gdzie cena wynosiła 550zł i to była bardzo dobra cena, jednak pod koniec września wynosiła już 700zł.. Ile tu już rolnik stracił. Chciałbym uzmysłowić kolegom, że żniwa są raz w roku. Z całym szacunkiem dla moich przedmówców ale zapytajcie się ludzi którzy zyją z tego. Spotkaliśmy się z Panem Wójtem odnośnie konsultacji ceny żyta przyjmowanej do podatku. Zaproponowaliśmy z kolegą Maciążkiem kwotę 40zł. Jest to 25% wzrost w stosunku do roku ubiegłego gdzie było 32zł. Jest to tak znaczący wzrost. Tutaj koleżanki i koledzy mają nie wiem jakąś perspektywę patrzenia na naszą gminę, ale za te pieniądze nie zrobimy nic więcej. Mamy w naszej gminie ludzi, którzy są niekompetentni chociażby to, że mamy 200tys. w Spółce „ Arka” gdzie wystarczy pociągnąć za pióro aby dojść tych pieniędzy. Skoro niby rolnikom tak się powodzi to można stanąć do przetargu, nabyć od ANR ziemię i dzielić ten los”.

Pan Wójt Gminy-„ Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni zebrani chciałem powiedzieć jako pomysłodawca tego projektu uchwały i wyjaśnić skąd się wzięła stawka, którą ja proponuję czyli 42zł. Owszem była informacja zebrana z sąsiednich gmin, które również takie stawki ustalają. Również informacja dotyczyła spotkań z Burmistrzami i Wójtami nie tylko sąsiednich gmin, ale i bardzo odległych. Ja tylko powiem o kilku przykładach gdzie Wójtowie, Burmistrzowie mówili, że nie wolno tracić środków finansowych, które stanowią ewidentny wpływ do budżetu gminy i proponują stawkę maksymalną czyli 58,29zł. np. tak robią w Wałczu , Sławnie, Wolinie. Wszyscy ci których wymieniłem proponują takie stawki a to ze względu na fakt, że obniżając podatek rolny do granic o których obecnie mówimy stanowi to taki minus wpływu do kasy gminnej. To nie jest pierwsza porażka akurat w tym temacie, dodatkowo zostajemy przez Ministra Finansów ukarani taką samą kwotą zmniejszonego wpływu do budżetu jeśli chodzi o subwencję wyrównawczą. Czyli proponowana przeze mnie stawka 42 zł i tu odpowiadam na pytanie Radnego Turonia. Podatek rolny od osób fizycznych przy stawce 42zł jest zmniejszony od maksymalnej wysokości czyli 58,29zł o kwotę 441.393zł. Od osób prawnych wpływy zmniejszone są o kwotę 223.484zł. Jeżeli dodam te dwie liczby zmniejszone wpływy do kasy z tytułu obniżenia podatku rolnego wynoszą 654.877zł. I jeżeli pomnożymy to razy dwa ponieważ o tyle samo mniej dostaniemy subwencji czyli ta kwota wynosi 1.300tys.zł. Chciałbym abyście wysłuchali jeszcze jednego wywodu dotyczącego tego, że nie tylko rolnicy płacą podatki. Nie stanowią rolnicy grupy, która utrzymuje całą gminę, bo to jest wierutne kłamstwo i bzdura, ale powielane jest przez rolników nie tylko na terenie naszej gminy, że rolnicy utrzymują całą gminę. A gdzie podatek PIT. W budżecie na rok 2008 wpływy do kasy gminnej kształtowane są na poziomie 1.080tys.zł . Każdy z nas to płaci. W związku z tym są jeszcze subwencje oświatowe, subwencje wyrównawcze. To są pieniądze, które stanowią dochód gminy. Chciałbym abyście sobie to państwo uświadomili. Radny Świderski powiedział, że jest to zdecydowany wzrost. Owszem jest to wzrost do ceny która była w bieżącym roku, ale to jest mniej niż cena GUS-u, 58,29zł zmniejszamy to do 42zł, to jest 3-krotnie mniej. Bo ja przeczytałem taki o to przykład. Stawka GUS-u w tamtym roku wynosiła 35,52zł stanowiło to 100%, stawka uchwalona przez Radę Gminy było to 32zł, to jest 90,09%. Różnica 3,52zł. To jest 9,91%. Na rok 2008 GUS 58,29zł stanowi to 100%, proponowana 42zł stanowi to 72,05%. Różnica 16,29zł co stanowi 27,95%. Czyli 3-krotna obniżka w stosunku do proponowanej stawki GUS-u. To chyba daje również jakiś poziom do określenia stawki. Jeszcze jedno. Jakie jest obciążenie kosztami podatku rolnego na 1ha przy stawkach które ta która obowiązywała 32zł razy 2,5q daje 80zł. I tyle rolnicy w chwili obecnej płacili. 80zł na cały rok za 1ha. Przy stawce 40zł to co proponuje Zachodniopomorska Izba Rolna jej przedstawiciele z normalnego ha jest to 100zl. Przy

stawce proponowanej przeze mnie 42zł to jest 105zł. Proszę policzyć jakie to są obciążenia. W związku z tym chciałem zaproponować Wysokiej Radzie pod rozwagę kilka wariantów, ale przygotowałem się do stawki 42zł, bo szanuję pracę rolników. Ja nie chcę aby było mówione, że tylko rolnicy utrzymują gminę. Nie mniej jednak obniżenie zdecydowanie o jakiś tam poziom będzie skutkowało tym, że Panie i Panowie Sołtysi oraz Radni powiedzą panie Wójcie proszę robić. No sami zrezygnowaliście z wpływów do budżetu. W związku z tym proszę mi wskazać jak mam to zrobić. Ja nie jestem cudotwórcą. Pod rozwagę daję Wysokiej Radzie różne propozycje w każdym bądź razie myślę, że będzie dyskusja i być może będę zabierał jeszcze głos. Na razie dziękuję”.

Pan Przewodniczący Rady Gminy-„pozwolę sobie również na zabranie głosu. Szanowni państwo cyfry są zgubne i to udowodnię w sposób jednoznaczny i przekonywujący dla wszystkich. Jakieś tam doświadczenie życiowe mam, bo ze względu na to iż już ileś kadencji jestem radnym i po raz pierwszy spotykam się z czymś takim, że Komisja Budżetowa wychodzi z wyższą stawką niż proponuje Wójt, który powinien dbać o budżet, go konstruować i zamykać. Ale taka jest rola samorządu, taka jest rola Radnych żeby rozważali wszystkie możliwości i takie jest ich prawo. Tylko padały tutaj słowa, że mówimy tylko o jednej grupie zawodowej. A przecież szanowni państwo płacimy jeszcze podatek od nieruchomości. Na te 5,5tys. mieszkańców jest też udział w podatku od nieruchomości. I teraz Wójt użył takich ładnych argumentów psychologicznych o ile obniżamy a ja użyję innych podatek od nieruchomości, który jest płacony przez prawie 4tys. ludzi w tej gminie, który też ma znaczący wpływ na budżet. Tam jest taka stawka najbardziej nas obowiązująca 10groszy maksymalna 35groszy. Proszę państwa przyjmujemy tylko 33% proponowanego maksymalnego podatku. Gdybyśmy ten wskaźnik zastosowali do podatku rolnego te 33% to nie mielibyśmy dzisiaj proponowane przez Wójta 42zł czy 40zł tylko wyszedł by rząd dwudziestu paru procent. O jakiej równości tu mówimy, o jakich grupach tu mówimy i na jakie grupy ich dzielimy. Tych płacących podatek rolny, podatek od nieruchomości itd. Podatek od nieruchomości podnosimy o 2% o wskaźnik inflacji i wszyscy zakładamy, że to dotyczy sporej grupy naszych mieszkańców rencistów, emerytów, ludzi o małych przychodach w związku z tym podnosimy minimalnie. W tym przypadku jest taki sam skutek, także to nie jest tak że państwo nam nie da tylko subwencji wyrównawczej do podatku rolnego, ale również do podatku od nieruchomości. I dlaczego będziemy tutaj mówić, że traktujemy wszystkie grupy społeczne jednakowo. Proszę o wczytanie się w to i o zainteresowanie podatkami do końca. Jeżeli mówimy o rolnikach to ja jestem takim rolnikiem, który płaci CIT, PIT, rolny, od nieruchomości. Praktycznie wszystkie jakie tylko w naszej gminie występują. I jeszcze żeby było uczciwie nigdzie nie zalegam, stąd ta moja znajomość. Gospodarstwo 10ha jest praktycznie jedynie gospodarstwem konsumpcyjnym. Zysk w gospodarstwie 10ha wynosi około 300zł do ha. Proszę państwa takie są realia, to nie jest to, że ja mówię. Łącznie z tymi dopłatami z Unii o których tu mówimy. Unia to nie jest taki twór, który rozdaje pieniądze, ona broni tych grup najmniej zarabiających. Gospodarstwa wielkotowarowe, prowadzące zróżnicowaną działalność mogą osiągać zysk 800zł. Państwo mieliście prawo wnioskować o taką stawkę choć dla mnie jest to niezrozumiałe”.

Radna Ziarkowska-„ z największą uwaga wysłuchałam wypowiedzi mojego przedmówcy bo rzeczywiście spodziewałam się może nie ataku i właśnie to podkreślam ale proszę państwa życzyłabym takiej wiary, animuszu, wiary w siłę co robię takim ludziom jak Przewodniczący, ludziom powiem obrazowo którzy z tej ziemi żyją. Ale nie taktem jest porównywanie swojej działalności i działalności tych zabiedzonych ludzi. Z przykrością

stwierdzam bo byłam pewna, że jest zupełnie inaczej kiedy jeżdżę po wsiach nie tylko jako nauczyciel i widzę biedę. Jeszcze raz podkreślam kiedy do mnie dociera, że uczeń nie chodzi do szkoły nie dlatego, że nie chce tylko dlatego, że nie ma matka na trzeci bilet miesięczny, że wielkim zyskiem jest 24zł z opieki społecznej, że trzeba tyle żeby udowodnić potrzebę otrzymania tych pieniędzy. Oburzona jestem, że ludzie na poziomie, którzy mają 20-30lat nie maja dzieci albo maja po jednym, a ci właśnie z tego marginesu mają po 5-cioro. W XXI wieku otwieramy Domy Dziecka, że mamy dzieci upośledzone umysłowo dlatego, że jest taka bieda szczególnie ta bieda wiejska. I co wybić?. I właśnie my musimy tych ludzi brać pod uwagę. Proszę państwa 10 lat temu zlikwidowaliśmy cukiernię bo nie przynosiła nam zysku, dzisiaj jestem wolnym człowiekiem. Proszę państwa zrozumcie nasze intencje, my mamy na uwadze całe społeczeństwo a nie tylko grupę, którą przynajmniej ja bardzo szanuję”.

Radny Świderski-„ Pani Mario jest Pani osobą której leży na sercu dobro tej najniższej grupy społecznej. Więc musi sobie Pani zdawać sprawę z tego, że ten podatki które dzisiaj podnosimy uderzą właśnie najbardziej w ta grupę, gdzie nie ma tych pieniędzy, 70% gospodarstw, te wielkotowarowe sobie z tym poradzą. A Pani wnioskuje, żeby ci którzy jeszcze sobie radzą aby im jeszcze dołożyć, aby chyba przeszli do tych Domów Dziecka o których Pani mówi, czy też do opieki społecznej. Taki to będzie miało skutek, proszę sobie wziąć pod uwagę, że będzie jeszcze większe rozwarstwienie, a powiem jeszcze więcej powstaną nowe spółki z udziałem kapitału zagranicznego, które będą przejmowały to. I niech oni płacą, może i tak tylko kto wtedy tu zostanie. Do Irlandii mamy wyjechać?. To chyba rolnicy raczej nie wrócą. Przepraszam bardzo za tak daleko idącą myśl, ale to będzie miało taki skutek. Proszę się nad tym zastanowić”.

Pan Maciążek Sołtys Sołectwa Przelewice -„ tu Pan Wójt przedstawił, że stawki są porównywalne ale nie podał szczegółów. Wczoraj poświęciłem trochę czasu i zadzwoniłem po ościennych gminach powiatu. Kozielice- 38zł, ściągalność podatku w Kozielicach wynosi 97%. Proszę to sprawdzić, wiem to od Przewodniczącego Rady. Gmina Warnice gdzie jest najwyższa bonitacja gleby proponowana przez Izby Rolne stawka to 38zł, przez Wójta Gminy 40zł. Wiem o tych stawkach od członka Komisji Rolnictwa nie będę mówił po nazwisku. Pyrzyce uchwalone 40zł. Pytano również o zdanie Sołtysów. Lipiany ewenement 49zł, Banie 35zł, Wolin jest też ewenementem oni mogą sobie pozwolić na 58,29zł. Z czego to wiem. Jestem już drugi rok członkiem Rady Nadzorczej Banku w Wolinie i tam nie żyje się z rolnictwa. Tam się żyje z turystyki i rybołówstwa proszę państwa. Tam rolnictwo stanowi bardzo niski procent. Ale wracając do tego, że rolnikom się bardzo dobrze powodzi. Wystali 2 tygodnie w kolejkach bo będzie „ kasiora” tak jak Radny Halarewicz powiedział ta Unia nam dała. No dała tylko za Odrą jest to 150 a u nas 500. Tak zostało to wynegocjowane. Wracając do meritum. Ustalając te stawki podatku rolnego na czym szanowni państwo, na jakich materiałach się opieraliście. Ja podaję prosty przykład. Hektar produkcji buraka cukrowego kosztuje 4.700zł. Burak na dzień dzisiejszy kosztuje 110zł. Przy zawartości cukru 16% 110zł za tonę przy 40 tonach 4.400zł. A koszt produkcji 4.700zł czyli już dokładamy. Koszt tucznika na dzień dzisiejszy przy tych cenach paszy wynosi 470zł, a koszt sprzedaży 300zł. Nie wspomnę już o mleku, którego już nie mamy. I co dzieci maja mleko w szkołach?. Czekają”.

Pan Wójt Gminy-„ nie sposób nie odnieść się do wypowiedzi Pana Maciążka, który powiedział tylko same minusy, ale ile z tego tytułu Unia Europejska Panu Sołtysowi daje mógłby Pan przytoczyć. Ile za akcyzę od paliwa dostajecie, to są liczby , które nie kłamią. Opieraliśmy się na danych GUS-u, które mówią, że w chwili obecnej cena skupu żyta wynosi 58,29zł. W związku z czym to nie są dane z kapelusza, nikt sobie nie pstryknął palcem i tak wpisał.”

Pan Kostrzewski rolnik z m. Jesionowo-„ Panie Wójcie jasne, że cena GUS-u nie wzięła się o tak po prostu. Ona się wzięła z giełdy. Wszyscy wiemy, że na giełdzie zboże poszybowało dla tego, że był nieurodzaj. Powinniśmy o tym wiedzieć. Cena poszła do góry bo tego zboża nie ma. Nie ma tego zboża w Europie, a cena to nie jest 100zł ale w naszym przypadku to jest gdzieś przy tej bonitacji 130zł. I to wcale nie jest to co się mówi, że 100zł a było 80zł. To jest olbrzymia zwyżka i wszyscy o tym wiemy. W gminie Barlinek w tym roku było na ha 10zł i proponowany jest bez podniesienia czy może o 2 zł. My nie chcemy na nikim zerować tylko chcemy normalnie płacić te podatki a pytanie Wójta skąd ja wezmę pieniądze. Po prostu trzeba sprzedać tą ziemię za którą się nie płaci podatku. Nie może być tak, że jedni niosą te pieniądze a inni tego nie robią. I dlatego brakuje na szkoły, opiekę społeczna i całą resztę”.

Pan Bogusz rolnik z m. Jesionowo-„ Panie Wójcie, Szanowni Radni kilkanaście lat temu będąc Radnym tej gminy uchwaliliśmy podniesienie podatków wysoko. Wiązało się to z jedną bardzo ważną rzeczą, bo trzeba było w tej gminie zrobić bardzo wiele miedzy innymi telefonizację, oczyszczalnię ścieków. Przy pomocy różnych subwencji i przy pomocy też rolników. Godzili się na podniesienie tak wysoko podatków, podatek ten miał być zamrożony na kilka lat. Oczywiście nie był, bo znowu przyszedł następny Wójt i podniósł go. Jeżeli jest Sesja budżetowa ja przyjeżdżam na ta Sesję i zawsze jest ten sam problem. Ja uważam, że jeżeli ten podatek ma taki mały wpływ na budżet gminy to dlaczego jest taka walka. Panie Wójcie dlaczego jest taka walka o ten podatek. Jeżeli on jest tylko minimalną częścią składową tego budżetu. Ja uważam, że tak nie jest. Rozumiem radną Ciarkowską, że trzeba wszystkim pomagać od tego tu jesteśmy. Te nasze pieniądze muszą iść na określony cel, ale co my z tego mamy. Od 15 lat nie jest zrobiona żadna droga dojazdowa do pól. Jestem z miejscowości Jesionowo gdzie od 20 lat nie zrobiono nic. Nie ma chodnika, oczyszczalni ścieków, nie ma drogi dojazdowej, nie ma drogi głównej, a ta co jest to tak wąska, że nie powiem jak. I my mieszkańcy pytamy się gdzie te pieniądze idą, na jaki cel. Wiemy jest sala widowiskowo-sportowa, jest Ogród my to rozumiemy tu jest centrum powinno być ładnie, ale podwyżka ponad 30% jest nie do przełknięcia. Ja płacę tak jak Pan Przewodniczący mówił wszystkie podatki. Tak jak mówił mój przedmówca najważniejsza jest windykacja. W innych gminach jest 90% ściągalności a u nas nie. To był problem wcześniejszego Wójta, później jeszcze wcześniejszego i tak w kółko. Czasami są trudne sytuacje i trzeba rozmawiać z tymi rolnikami. Pani Radna mówi, że są ludzie ułomni, nie prawda teraz trudno znaleźć ludzi do prostej pracy. Czy by się płaciło stawkę unijna czy tez 10 zł to popracują jeden dzień i koniec. I Ośrodek Pomocy Społecznej rozdaje te pieniądze na prawo i lewo. Z jakiego budżetu pochodzą te pieniądze czy z ramienia Wojewody czy Marszałka nie wiem, ale idą jak woda. Który głąb u mnie w barze otrzeźwieje to przyleci zaraz po pieniądze i tak jest. Śmieją się ze mnie , że ja 14 godzin pracuję a on jedzie po wypłatę 20-30zł do gminy. Pokrzyczy na te panie z OPS-u i już dostaje te pieniądze”.

Radna Ziarkowska-„ to są uwłaczające przykłady”.

Pan Bogusz-„ ja apeluję do Radnych żeby zostawić ten podatek, naprawdę to nie jest duża różnica dla Wójta, ale to jest znacząca 30% podwyżka”.

Pan Wójt Gminy-„ ja czuję się troszeczkę upokorzony taką wypowiedzią jednego i drugiego kolegi jeżeli chodzi o windykację. Proszę mi wierzyć wszystkie możliwe procedury prawne zostały uruchomione, nie ma czegoś takiego, że coś zostało zaniechane. Proszę mi wierzyć nie ma. Jeśli chcecie to możecie przyjść i sprawdzić w tym sensie, że nie powiemy w szczegółach, ale powiemy na jakich zasadach jest to robione. I proszę nie mówić takich rzeczy publicznie bo to jest kłamstwo. Ja się z tym po prostu nie mogę zgodzić. Druga rzecz szanowni państwo proszę mi powiedzieć po ile sprzedawaliście szanowni rolnicy płody z tego roku. Nie oszukujmy się tutaj. To będzie tylko w roku 2008. A jeżeli GUS da cenę 30zł to my wtedy będziemy proporcjonalnie z niej schodzić. I proszę to wziąć pod uwagę. Bardzo bym prosił aby nie było takiego oszukańczego manewrowania liczbami. Dziękuję bardzo”.

Pani Skarbnik-„ jeżeli chodzi o windykację właśnie w tym celu podniosłam rękę bo proszę państwa tak jak Wójt powiedział nieprawa, że tam gdzie można tą windykację prowadzić to jest ona zaniechana lub dzieją się jakieś złe rzeczy. Tam gdzie możemy windykację prowadzić to jest ona prowadzona. Proszę państwa są jeszcze pewne zaległości z lat poprzednich, sprawy sądowe. Wszyscy Radni znają sprawy w szczegółach i wiedzą jak to wygląda od dużych podmiotów. Natomiast chciałam się jeszcze krótko odnieść do tego o czym Pan mówił, że podatek rolny jest nieznaczny, że Wójt manewruje tutaj jakimiś sformułowaniami, że jest to nieznaczny udział. Proszę państwa ja uważam, że każdy składnik, każde źródło dochodu ogólnie dochodu budżetu gminy jest bardzo ważne. Ale to prawda, że nie jest to największy składnik to o czym się słyszy od rolników. Bo od rolników się słyszy, że gdyby nie było podatku rolnego to koniec i gmina przestałaby istnieć. To jest bardzo ważne źródło dochodu budżetu gminy, ale same subwencje przy budżecie to jest rząd 12 milionów z tego5.200tys. to są subwencje. Dotacje na opiekę 2.600tys., wpływy z podatku np. rolnego to rząd 1.300tys. Taki jest przypis. Mniej więcej taki sam jest rząd wielkości w podatku od nieruchomości. Każde źródło dochodu do budżetu jest ważne. W momencie kiedy na każdym z tych źródeł będą jakieś zaniechania to niestety ten budżet trzeba będzie na mniejszą kwotę kalkulować”.

Radny Świderski-„ podatek rolny to ponad 30% dochodów własnych gminy. Przychodzące subwencje sa znaczne”.

Pan Przewodniczący Rady-„Szanowni radni powiem szczerze, że przed Sesja konsultowałem jeszcze z Panią Mecenas czy konieczne jest głosowanie opinii Komisji. Okazuje się, że nie ponieważ nie ma takiego uregulowania. Każda Komisja przedstawia opinię jako desygnująca powiedzmy do przyjęcia bądź nie danego materiału. To będzie nie tylko, że dzisiaj ale będzie tak zawsze. Ponieważ ja prowadzę obrady i taka jest kolej rzeczy szanując stanowisko Komisji uważam ,że najdalej idący według mniej jest projekt przedstawiony przez organ wykonawczy”.

Pani Mecenas-„ w sytuacji kiedy mamy w stanowisku Komisji 45zł to jest propozycja stawki do uchwalenia podatku rolnego i najdalej idącym wnioskiem w zakresie uchwalenia stawki jest kwota, kwota najwyższa. Nie możemy przyjąć głosowania wariantowego kto z Radnych jest za kwotą 40zł,42zł,45zł.Natomiast głosuje się stanowisko najdalej idące, które wyklucza potrzebę głosowania nad pozostałymi, w sytuacji uzyskania większości głosów. Najdalej

idącym stanowiskiem będzie tutaj kwota 45zł. W sytuacji kiedy ta stawka nie uzyska akceptacji będzie głosowana kolejna”.

Radny Halarewicz-„ w takiej sytuacji chciałbym wycofać tą stawkę 45zł i zaproponować te 42zł”.

Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję przedłożoną przez Komisję Budżetową proponującą stawkę 45zł.

W wyniku głosowania za przyjęciem tej stawki były 3 osoby, przeciw 8, wstrzymały się 3 osoby. W związku z powyższym wniosek został odrzucony.

Następnie pod głosowanie poddany został przedłożony projekt uchwały w wyniku którego większością głosów przy 9 za, 4 przeciw i 1 wstrzymującym się podjęta została Uchwała Nr XI/81/2007r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 listopada br. w w/w sprawie. Stanowi ona wraz z opinią Komisji załącznik Nr 4 i 5 do niniejszego protokołu.

Do p-ktu 4 porządku:

W tym punkcie obrad Pani Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, spółkach nie mających osobowości prawnej.

Pani Skarbnik Gminy-„ Szanowni państwo jeśli chodzi o ten projekt uchwały jest to kolejny projekt w kategorii uchwał około budżetowych. Proponowany wzrost tego podatku jest na poziomie inflacji”.

Następnie głos zabrał Radny Paweł Paplicki - Przewodniczący Komisji Budżetowej, który przedstawił opinię Komisji do przedłożonego projektu.

DY S K U S J A

Pan Przewodniczący Rady-„ wrócę do tej częściowej dyskusji jeśli można z wnioskiem konkretnym żeby unikać nieporozumień na przyszłość. I tak jak mamy przy uchwale określającej podatek rolny gdzie pisze się iż z kwoty 58,29zł obniża się na kwotę 42zł. Jest to konkretny i zrozumiały zapis. Równie dobrze jeśli to jest prawnie możliwe do zrobienia można byłoby tak zrobić w tym projekcie”.

Pani Skarbnik Gminy-„ nie, nie można bo w tej uchwale określa się stawki”.

Pan Przewodniczący Rady-„ czy jest zgodne z obowiązującym prawem, że się zmniejsza z 0,71 na 0,60. Po to żeby ten przepływ informacji był dla każdego. Bo dzisiaj na pytanie moje jak o to prosiłem to dostałem. Równie dobrze mogli Radni poprosić na Komisjach i też by to dostali. Ale dla szerszej informacji, nie po to żeby się przekomarzać. I mówić, że jakąś tam grupę ubogich chcą dotknąć. To pokazuje po prostu żeby wszyscy mieszkańcy wiedzieli na czym to polega. I tylko dlatego”.

Pani Mecenas-„ gwoli wyjaśnienia tej uwagi, którą Pan Przewodniczący złożył w ustawie o podatku rolnym jest zapis, że Rada obniża cenę żyta. I takiego samego sformułowania

używamy w uchwale. Natomiast w ustawie o podatkach lokalnych, w podatku od nieruchomości jest również wyraźne stwierdzenie, że Rada Gminy określa stawki podatku, nie obniża w porównaniu do ustalonych maksymalnych tylko określa wysokość. Więc sformułowania, że obniża się stawkę podatku od nieruchomości użyć nie można”.

Pan Przewodniczący Rady Gminy-„ dziękuję za wyjaśnienie, ale myślę, że można ten postulat spełnić w uzasadnieniu”.

Dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały nie było.

Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały w wyniku którego większością głosów przy 13 za i 1 przeciw podjęta została Uchwała Nr XI/82/2007r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 listopada br. w w/w sprawie. Stanowi ona wraz z opinią Komisji załącznik Nr 6 i 7 do niniejszego protokołu.

Do p-ktu 5 porządku:

W tym punkcie obrad Pani Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku.

Pani Skarbnik-„ Szanowni państwo Radni ta uchwała również odnosi się do tego co działo się a więc stawki są podniesione jedynie o wskaźnik inflacji. Natomiast należy podkreślić, że jak co roku Minister w drodze obwieszczenia ustala stawkę minimalną i maksymalną jaka może w tym podatku funkcjonować na dany rok. I trzeba odpowiednio w te widełki się wstrzelić. Też występują pewne ograniczenia ustawowe”.

Opinię do przedłożonego projektu uchwały przedstawił Radny Pan Paweł Paplicki Przewodniczący Komisji Budżetowej.

D Y S K U S J A

Radna Ziarkowska-„ żeby zachęcić do dyskusji widzę, że mamy Radnego powiatowego, który prowadzi działalność, ale ja rozmawiałam osobiście z Panem Rolbieckim i innymi ludźmi, którzy prowadzą taką działalność i mówią, że jest wręcz ciężko. Tutaj jeśli chodzi o paliwo wiemy jaka jest sytuacja. Gdybym mogła poprosić o kilka zdań Panie Radny to byłabym wdzięczna jakie jest Pana zdanie na ten temat”.

Pan Mularczyk Radny Rady Powiatu-„ jeśli chodzi o autobus to ja to rozumiem, ale przyjęło się tak jeśli chodzi o Busy to w naszej gminie jest ich naprawdę sporo. I co się okazuje taki sam pojazd tylko, że ja przewożę osoby to płacę podatek jako od autobusu, a ktoś inny nie przewożący osób zupełnie inaczej. Uważam, że jest to trochę niesprawiedliwe”.

Radny Halarewicz-„ mam pytanie do Pani Skarbnik w którym przedziale mieści się właśnie ciągnik siodłowy z naczepą”.

Radny Świderski - „ mówi się o obniżeniu o 5 %.”

Pani Skarbnik - „ proszę państwa większość pojazdów jeżeli chodzi o rok produkcji po roku 1995 ma takie parametry techniczne, że albo są katalizatory albo są mniej szkodliwe dla środowiska. I stąd został w któryś tam roku wprowadzony taki zapis i po prostu to jest honorowane ja to na Komisji wyjaśniałam. Wszystko zależy od tego jaka to jest liczba osi itd.”

Projekt uchwały poddany został pod glosowanie w wyniku którego 11 głosami za przy 3 głosach przeciw podjęta została Uchwała Nr XI/83/2007r, Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 listopada br. w w/w sprawie. Stanowi ona załącznik Nr 8 i 9 do niniejszego protokołu.

Do p-ktu 6 porządku:

W tym punkcie obrad Pani Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psa na 2008r.

Pani Skarbnik-„ dotychczas obowiązywał nas podatek od posiadania psów natomiast od roku 2008 ma to funkcjonować w innej formie a mianowicie jako opłata. Czyli ma mieć charakter opłaty lokalnej. Proponowana kwota w projekcie uchwały oznacza, że opłata miesięczna wynosiła by 1zł. Wskazać trzeba, że jak poprzednio przy podatku są pewne zwolnienia ustawowe czyli regulowane przepisami prawnymi wyższego rzędu a mianowicie zwolnieni są rolnicy z tytułu posiadania dwóch psów czyli przy większej liczbie niż 2 psy dany rolnik ma dopiero obowiązek dokonania zapłaty. Powyżej 65 lat takie osoby za 1-go psa nie płacą. Są to zwolnienia ustawowe dlatego tych zapisów w uchwale nie ma.”

Pan Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił opinię do projektu uchwały.

D Y S K U S J A

Radna Ziarkowska-„ było powiedziane w roku ubiegłym, że nie będzie w ogóle podatku od posiadania psów. Bardzo się ucieszyłam, ale kiedy zobaczyłam ile wałęsa się psów i ten podatek od posiadanego psa spowoduje uporządkowanie, zarejestrowanie, założenie książeczki szczepień i z 24zł przeszliśmy na 12 zl nie ukrywam byłam usatysfakcjonowana. I mam nadzieję, że jeżeli rzeczywiście podatek od psów spowoduje kto jest właścicielem, kogo rozliczać i po jakimś czasie zlikwidowany zostanie wiedząc ile kosztuje utrzymanie psa i jestem zadowolona, że został on obniżony”.

Pan Wójt-„ ja bym chciał troszeczkę sprostować bo Pani Radna Ciarkowska mówi ciągle o podatku. Nie podatek on nie istnieje, to jest opłata od posiadania psów. Zastanawiałem się nad propozycją do Wysokiej Rady w jakiej wysokości ta opłata w 2008 roku miałaby obowiązywać. I tak jak powiedziała Pani Skarbnik taką kwotę zaproponowałem. Obrazowo mówiąc jest to 1 zł na m-c, ale tylko po to uświadomić właścicielom psów, że oni są do czegoś zobowiązani aby te psy nie wałęsały się po wsiach, żeby nie stanowiły potencjalnego zagrożenia. Natomiast to o czym mówiła Pani Radna Ciarkowska czyli czopowania, ewentualnie usystematyzowania poprzez świadomą weryfikację stanu posiadania jest to melodia przyszłości. Ja zbieram informacje ile czopowanie takiego psa kosztuje. Na dzień dzisiejszy od 16 do 20zł. Jeżeli to jest powyżej 500 psów można zejść do ceny 15 zł. W roku 2008 najprawdopodobniej w m-cu listopadzie również wrócimy do tematu.

Tylko może być dobrowolne poddanie się pewnym rzeczą. W związku z tym ja bardzo proszę Panie i Panowie Sołtysi są na Sali żeby informować o tym, że tak owszem 12 zł od jednego psa, jest to tylko 1 zł na miesiąc więc nie są to wielkie pieniądze. A chciałem pwiedzieć, że wpływy w 2007 roku kształtują się na poziomie 1.070,00 zł. Odłowiliśmy kilka psów na terenie gminy, gdzie przyjazd takiego jednego pana, który odławia psa kosztuje 370,00 zł. To proszę bardzo już jesteśmy do tyłu jeśli chodzi o wpływy z tytułu podatku od posiadania psa do tego co odłowiliśmy. Wiemy o tym, że niektórzy przyjeżdżają do nas i wyrzucają u nas te psy, ja tym bardziej proszę Panie i Panów Sołtysów, również Radnych o informację jeśli jest jakiś bezpański pies który stanowi ogromne zagrożenie aby o tym informować. My będziemy kłaść nacisk na to aby te psy odławiać aby one nie przeszkadzały w normalnym funkcjonowaniu. Ja proszę aby Wysoka Rada taką stawkę przyjęła na zasadzie orientacyjnego przeglądu sytuacji. Być może, że obniżenie tej stawki z 25,00 zł na 12,00 zł, nowa obowiązuje w 2007 r. pozwoli nam na to, że właściciele psów będą bardziej szczodrzy i będą dokonywali tych opłat.

Projekt uchwały poddany został pod głosowanie w wyniku którego jednogłośnie 14 głosami za podjęta została uchwała Nr XI/84/2007 Rady Gminy W Przelewicach z dnia 27 listopada Br. W w/w sprawie. Stanowi ona wraz z opinią Komisji załącznik Nr 10 i 11 do niniejszego protokołu.

PRZERWA

Wznowienie obrad po przerwie

Do p-ktu 7 porządku:

W tym punkcie obrad Pani Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.

Pani Skarbnik -„ szanowni państwo jeżeli chodzi o projekt uchwały dotyczący zmian budżetu gminy na 2007 r. to zwiększa ona dochody gminy o kwotę 480.940,00 zł, o taką samą kwotę zwiększa wydatki budżetu gminy. Gmina otrzymała na podstawie pisma Ministra finansów w w/w kwocie są to środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej, są to środki na uzupełnienie dochodów gminy a zwiększenie wydatków planuje się w następujących działach klasyfikacji budżetowej. Na szkoły podstawowe planuje się wydatkowanie kwoty 250 tysięcy zł., na gimnazjum 75.940 zł. Łącznie daje to kwotę 325.940 zł. Jest to pośrednio odpowiedz dla Pana Radnego Mariana Świderskiego, że kwota ta zamyka w pełni finansowanie oświaty na 2007 r. Następna pozycja 20 tysięcy zł. Są to środki w opiece społecznej na organizację prac społeczno użytecznych. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska łącznie 40 tysięcy zł. Są to środki na organizację prac interwencyjnych i publicznych oraz proponowane jest wydatkowanie kwoty 95 tysięcy zł. Jako dotację przedmiotową na Ogród Dendrologiczny co również pozwoli na zamknięcie finansowania w bieżącym roku.

Opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetowej Radny Pan Paweł Pawlicki.

DYSKUSJA

Radna Ziarkowska - „ proszę państwa zaczęło mnie od wczoraj niepokoić podawanie informacji jak to na naszym terenie będzie kiedy mowa o tych dotacjach, że nie będzie rejonizacji tylko rodzice będą mogli posłać dziecko do szkoły tam gdzie będą chcieli. Sygnalizuję, że nie wiem jak to by było na naszym terenie, ale tyle już wartościowych szkół zostało zlikwidowane tylko dlatego, że nie było dotacji a więc żeby tego na naszym terenie nie było za jakiś czas krzywdy dla dzieci mieszkańców.”

Pan Wójt - „ Panie Przewodniczący Wysoka Rado kilka słów. Oczywiście wszyscy Radni byli na Komisjach, odrobili pracę domową, informacja dla tych którzy zaszczycili swoją obecnością obrady. Chciałem powiedzieć, że ta subwencja z rezerwy ogólnej, która została przez Ministra Finansów od nas przysłana zdarzyła się poraz pierwszy .Chyba poraz pierwszy i chyba ostatni. Cieszę się bardzo z tego, że tak ogromny zastrzyk finansowy wzbogacił budżet 2007 r. Bez tego byłoby trudno. Na zebraniu z dyrektorami szkół i innymi jednostkami mówiłem o tzw. Wstrzemięźliwości wydatkowej. Dotyczyła ona wszystkich dyrektorzy mieli konsultować z Panią Skarbnik, ze mną na co ewentualnie mogą sobie pozwolić. Gdy okazało się, że wpłynęła do nas subwencja z rezerwy ogólnej już ta zasada przestała obowiązywać bo mieliśmy pokrycie. Dyrektorzy wydali środki finansowe na rzeczy niezbędne np. środki czystości, środki bhp dla pracowników i inne rzeczy, które były ich zdaniem niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Z tego uzbierało się na pokrycie jeżeli chodzi o sprawy oświatowe 325.940 zł i w 100% to zapotrzebowanie na utrzymanie naszej oświaty w tym momencie jeżeli Wysoka Rada podejmie taką uchwałę zostanie uzupełnione. Dalej mamy środki finansowe na prace społeczno - użyteczne. Chcę żebyście wiedzieli, że to nie w 100% Powiatowego Urzędu Pracy tylko 50 % 252 zł. Za m-ąc za 40 godzin pracy to stanowi 100%. Nie mamy jednak udział własny gminy to jest 50 %. Z budżetu gminy płacimy 151 zł. Dla jednego pracownika miesięcznie. Dalej prace interwencyjne również wymagają abyśmy płacili cześć wynagrodzeń dla tych osób. I ostatnia rzecz dotacja przedmiotowa z budżetu dla Ogrodu jako zakładu budżetowego w wysokości 95 tysięcy złotych. Jest to niezbędne minimum. Po bardzo dużych trudach, wyliczeniach poczyniliśmy wspólnie z Panią Skarbnik w obecności Pani Dyrektor, która złożyła zdecydowanie większe zapotrzebowanie. Jednak te wydatki, które nie będą skutkowały wydatkowaniem pieniędzy faktycznych w tym roku czyli ZUS-y, pobory z grudnia, które będą płacone w styczniu one niebyły tutaj brane pod uwagę. Zapotrzebowanie było zdecydowanie większe i po to aby zamknąć budżet Ogrodu Dendrologicznego w 10% proponowana jest kwota 95 tysięcy.

Radny Świderski - „ fajna sprawa, że dostaliśmy te pieniądze, ale niepokojące jest to, że bardzo dużo dajemy do Ogrodu. Jest to inwestycja nie mająca końca. Wręcz powiem nie wiem czy najlepiej tak prowadzić budżet , że braknie? Nie wiem jak to jeszcze ująć spotykam się z głosami mieszkańców co w poszczególnych miejscowościach będzie zrobione. Czy lampa czy chodnik czy cokolwiek. Cały czas będą Przelewice wyrastały na stolicę kultury a reszta to zaścianek bez lampy pomijając już drogę czy chociaż kawałek chodnika.”

Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku którego większością głosów 10 za i 2 przeciw i 2 wstrzymujących się podjęta została Uchwała Nr XI/85/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 listopada Br. W w/w sprawie. Stanowi ona wraz z opinią Komisji załącznik Nr 12 i 13 do niniejszego protokołu.

Do p-ktu 8 porządku:

Pani Skarbnik gminy w tym punkcie obrad przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007 r.

Pani Skarbnik - „ kolejna zmiana dotyczy tylko zmiany w obrębie wydatków a więc nie zmienia wielkości całego budżetu a zmienia to co się będzie działo w wydatkach na różnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. A mianowicie chodzi o kwotę 348.480 zł. Gmina składała wniosek o dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i takie środki uzyskaliśmy i mieliśmy kiedy kwota ta była zawarta w WPI ogółami mówiąc wraz z modernizacją boisk ogólno sportowych i z tym co jest z tą infrastrukturą związane funkcjonowało to w kulturze fizycznej i sporcie: W momencie kiedy zapadła decyzja, że przy publicznym gimnazjum powstanie wielofunkcyjne boisko znalazło się dofinansowanie w postaci pozytywnie rozpatrzonego wniosku. Wobec powyższego przenosi się środki w wysokości wymienionej w projekcie uchwały jako udział własny z kultury fizycznej i sportu na oświatę i wychowanie. Ten projekt uchwały ma charakter takiej czynności porządkującej.”

Opinię Komisji Budżetowej przedstawił Radny Pan Paweł Pawlicki

DYSKUSJA

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „chciałoby się przy tym projekcie uchwały powiedzieć tak co inni mówią w expose to w gminie Przelewice się realizuje.”

Radna Ziarkowska - „ale w tym przypadku jako przedstawiciel środowiska naukowego proszę państwa nie żałujemy pieniędzy na obiekty. Wielu moich przyjaciół wprost tak mi no hala, no potrzebne nam to. Proszę państwa przekonałam się pomalutku, hala naprawdę jest wykorzystana. Nawet mieliśmy sejmik powiatu, miło było gdy na naszym terenie były rozgrywki. Faktycznie jeśli dzieci z naszej gminy mają ten obiekt do wykorzystania, gdzie są rozgrywki, gdzie są spotkania sportowe. Dalej jeżeli chodzi o boiska to jeśli inwestować ja już ileś lat temu mówiłam, że inwestujmy w cos a nie jakieś mało wymierzone, ale już takie aby na danym boisku była i piłka ręczna, nożna. Nie żałujmy pieniędzy bo my to robimy dla przyszłych pokoleń. To co powiedziałam na samym początku. Zatrzymajmy tę młodzież, te dzieci które za 10-15 lat będą już dorosłymi ludźmi, tnie będą zakładać rodzin. Zatrzymajmy tych wartościowych ludzi nie inwestując tak jako swój dom. Takie i inne obiekty sportowe zachęcają do pozostania.”

W wyniku głosowania jednogłośnie 14 głosami za podjęta została Uchwała Nr XI/86/2007 r. rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 listopada Br. W w/w sprawie. Stanowi ona załącznik nr 14 i 15 do niniejszego protokołu.

Do p-ktu 9 porządku:

W tym punkcie obrad pan Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianie nazwy miejscowości Podlesie.

Pan Wójt - „ Wysoka Rado, szanowni zebrani ten projekt uchwały był dość burzliwie dyskutowany na poszczególnych komisjach.

W dalszej części swojego wystąpienia Pan Wójt odczytał uzasadnienie do przedkładanego projektu uchwały.

Pan Wójt - „żeby jeszcze bardziej uszczegółowić dostaliśmy bo wystąpiłem do Starostwa Powiatowego z prośbą o opinię w w/w sprawie. Pan Starosta wydał pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie, jednak nie jest ona tym sama z wyrażeniem zgody na zmianę przebiegu granic obrębów ewidencyjnych. Czyli tylko zrobić tak, ze w spisie nie będzie nazwy Podlesie natomiast obręb Podlesie i tak zostaje.”

Radna Ziarkowska - „ ja przygotowałam sobie pytanie. Rozmawiałam z Panem profesorem Rymarem na temat głazu, który zapewnił mnie, że pismo opiniujące wpłynie. Również pytałam go o podlesie jako historyka. Tu jestem 40 lat kiedy jadę do szczecina i na terenie działek jak to kiedyś było są osiedla a więc śladu nie ma po tym no to jeszcze. A tak jak tutaj Podlesie to skądś się to wzięło w związku z tym były takie pytania. Czy kiedyś ten teren zamieszkany, historia. Czy był zabudowany i w historii do kogo należał. Dlaczego o to pytam? Bo to się z czegoś wzięło. I mamy rzeczywiście administracyjnie zlikwidować no to rzeczywiście skoro tam nikt nie mieszka. Ale niech w jakimś miejscu będzie głaz upamiętniający prosiłam Pana Rymara nie wiem czy zdążył bo może w wieku XVI mieszkali tam ludzie. Żeby było coś trwałego, że tam mieszkali ludzie. A teraz już zupełnie taka codzienna sprawa. Bardzo proszę może już z Pana Wójta wypowiedzi to wynikło, żeby nie było tak, że znowu te tereny przejmie Agencja Nieruchomości Rolnych, bo ja to już dwa razy odebrałam za zagrabienie przez Agencje, a to przecież jest nasze - gminy.”

W wyniku głosowania większością głosów przy 13 za i 1 przeciw podjęta została Uchwała Nr XI/87/2007 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 listopada Br. W w/w sprawie. Stanowi ona załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Do p-ktu 10 porządku:

W tym punkcie obrad głos zabrał Radny Pan Szczęsny - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Jadwigi Pieniążek.

DYSKUSJA

Radny Halarewicz - „żeby uświadomić to dokładniej spór się toczy wg. Pana Kubickiego, że P. Pieniążek zalał słup graniczny co jest oczywiście karalne. Jeżeli to jest prawda bo nam pokazał mapkę geodezyjną. A w tym przypadku te świerki mogłyby jeszcze „lecieć' na około pół metra na korzyść Pana Kubickiego. Pani twierdzi, że granica jest w innym miejscu. Dosłownie jak wiatr podmucha to te świerki przechodzą może 5-7 cm. Pan Kubicki się zobowiązał, że do końca roku te świerki wytnie i da je do Kościoła.”

Pan Wójt - „Panie Przewodniczący, Panie i panowie Radni ja pragnę powiedzieć tak, że Pan Kubicki wystąpił to jest informacja z dnia dzisiejszego w poczcie porannej podpisałem decyzję o ich wycięciu. Miejmy nadzieję.

Że ten problem zostanie rozwiązany. Nie mniej jednak Pani Pieniążek złożyła kolejne dwie skargi. Pierwsza skarga dotyczy braku należytego oświetlenia naprzeciwko jej posesji. Oczywiście podjąłem działania, zaprosiłem serwisantów z energetyki. Wymienili żarówkę o takiej samej mocy jaka jest na wszystkich słupach w Lubiatowie. Okazuje się, że dalej jest ciemno. Dochodząc do konkretnego jakiegoś wniosku wnioskodawczyni chodziło o wymianę lampy energooszczędnej na lampę, która była wcześniej. Tego niestety zrobić nie możemy. Wszystkie sąsiednie są energooszczędne, natomiast gdybyśmy poszli na taki układ, że dla pani Pieniążek wymieniliśmy nie tylko Lampe ale oprawy. To się wiąże z kosztami, ja na to nie pójdę. Jest następna skarga na działalność Pana Kubickiego, który bardzo ciężkim samochodem wjechał na to co oni zrobili, zasiali trawę i to zostało zniszczone. Jest to skarga z dnia wczorajszego.”

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „rozumiem, że komisja Rewizyjna rzetelnie rozpatrzyła skargę i przyjęła takie stanowisko. W związku z czym jakikolwiek komentarz jest zbyteczny.”

Projekt uchwały poddany został pod głosowanie w wyniku którego jednogłośnie 14 głosami za podjęta została Uchwała Nr XI/88/2007 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 listopada Br. W w/w sprawie. Stanowi ona załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu.

Do p-ktu 11 porządku:

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „ informacja z działalności międzysesyjnej została przedstawiona w formie pisemnej czy ktoś z państwa Radnych chciałby o coś dopyta to

proszę”

Pan Wójt -„ szanowni państwo ja bym chciał uzupełnić tą informacje ponieważ była ona pisana troszeczkę wcześniej natomiast od tego czasu wydarzyło się jeszcze trochę takich rzeczy o których chciałbym wspomnieć. W dniu 23 listopada Br na terenie BCBW odbył się powiatowy sejmik powiatu pyrzyckiego na którym była dyskutowana sprawa bazy sportowej, osiągnięć poszczególnych gmin właśnie w sporcie nie tylko szkolnym, ale też w tym zrzeszonym w LZS. Również dziękowali tym wszystkim którzy interesują się sportem, którzy działają społecznie w sporcie i którzy osiągają tak znaczące wyniki dla sportu w województwie zachodniopomorskim. Druga sprawa w tym samym dniu odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze LKS Wicher Przelewice i dla informacji Radnych i zebranych chciałem powiedzieć ze ponowne walne zebranie wybrało na Prezesa LKS „Wicher” Przelewice Pana Ryszarda Niewiadomskiego, Z-cą został Pan Lech Halarewicz, Skarbnikiem Pan Eugeniusz Turoń Sekretarzem Pan Janusz Wojtowicz, moja skromna osoba została jakby z urzędu prowadzę sekcję tenisa stołowego jako kierownik tej sekcji, kierownikiem sekcji piłki nożnej został P. Jerzy Ostrówka jeszcze członek zarządu czynny piłkarz Pan Tomasz Balcerak. Następnie 24 listopada Br. Odbył się 1 zlot Turystycznej Ziemi pyrzyckiej, tutaj nasz kolega Radny Waldemar Pender mógłby na ten temat więcej powiedzieć i chciałbym go o to poprosić aby przybliżył ten temat. Byłem osobiście i byłem zdumiony że tylu uczestników miał ten pierwszy Zlot.

I ostatnie zdanie jakie chciałem powiedzieć wczoraj w BCBW odbyła się konferencja nt. „Energii odnawialnej na co dzień ”. Chciałem państwa poinformować, że są 4gminy zapisane w takim projekcie w którym gmina będzie mogła sama jeśli chodzi o energie utrzymać się.

W niedalekim sąsiedztwie gmina Recz na terenie naszego województwa, która taki program będzie chciała zrealizować. Będziemy się temu przyglądać, konferencja bardzo udana, bardzo ciekawe wykłady dające dużo do myślenia. I chciałem tutaj powiedzieć, że zadałem takie pytanie Panu doktorowi, który z ramienia Akademii Rolniczej składał jakby propozycje uczestnictwa w ich Ośrodku Doświadczalnym gdzie mają energie odnawialną w postaci biomasy, energii źródła i pomp wodnych. Na razie te trzy i korzystają z tego. Powiedział, że nie wiedzą co z tą energią zrobić. Jak produkowali w okresach cieplejszych musieli się tej energii pozbyć. Myślę o szklarniach itd. Gdyby była taka potrzeba było takie zainteresowanie nawet ja jestem skłonny zorganizować taki wyjazd rolników którzy mogą z tego skorzystać. Niemniej jednak to właśnie rolnicy najwięcej rzepak których komponenty mogą służyć do odzyskiwania energii odnawialnej. Był problem ustawienia energii wiatrowej. Okazuje się, że grunty Akademii Rolniczej są bardzo cenne i ci, którzy ewentualnie chcieliby e nabyć mieliby zaniżone stawki w stosunku do tego co akademia Rolnicza mogłaby zyskać zanim ten wiatrak powstanie. Najprawdopodobniej tego wiatraka jako źródła energii odnawialnej nie będą mogli postawić.”

Radny Pender - „w ramach takiego projektu unijnego, który nasza szkoła wykonuje całości się nazywa „pyrzycka akademia turystyki”. Jest to projekt w ramach którego młodzież z naszej szkoły uczestniczy w takich zajęciach pozalekcyjnych. Najpierw to były takie zajęcia szkoleniowe, później był cykl takich wyjazdów szkoleniowych. Uczniowie uczyli się również organizowania imprez turystycznych. W ramach właśnie jak gdyby takich efektów tych zajęć pozalekcyjnych uczniowie zorganizowali ten Zlot. Był on przede wszystkim adresowany do szkół naszego powiatu. Szacujemy, że było około 150 uczestników. Były takie 3 trasy do przejścia, dwie były na terenie Pyrzyc, trzecia trasa rozpoczynała się w Przelewicach a kończyła w Pyrzycach. Wśród ufundowanych pucharów był również przez Wójta Gminy. Jednocześnie w imieniu młodzieży chciałem wręczyć takie podziękowanie za pomoc jakiej Pan Wójt udzielił przy organizacji tej imprezy. Na ręce pani Dyrektor chciałbym również złożyć gratulacje ponieważ grupa młodzieży z Publicznego Gimnazjum wygrała jedną z tras. Myślę, że tego typu działalność warto rozwijać.'

Radna Ziarkowska - „ w tym czasie kiedy był pierwszy zlot nasza młodzież również ze mną brała udział w podsumowaniu całorocznej działalności turystycznej LZS w Szczecinie pod nazwą „ Z turystyką na ty”. Bardzo się cieszę, że mam następców dlatego, że kilka lat temu nasza szkoła przelewicka już w całym województwie szczecińskim doczekała się dopiero miała II miejsce. A więc naprawdę Az serce rośnie kiedy dowiaduje się z naszej gminy uczestnicy jak i również zwycięzcy. Ważne jest to, że myśli się o tej młodzieży na wsi ja o tym mówiłam na naszym sejmiku tutaj ukłony w różną stronę. Życzymy sobie aby jak najwięcej młodzieży wciągać w tą turystykę.”

Do p-ktu 13 porządku:

Pan Wójt Gminy-„Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, szanowni zebrani Pan Radny Marian Świderski w dniu 25 września br. jako Radny zgłosił się z taką interpelacją ja może przeczytam „ Wiemy, że w związku z różnymi zmianami w oświacie wielu nauczycieli skorzystało z możliwości przejścia na emeryturę. Interesuje mnie ile dołożyliśmy do oświaty w tym roku”. I później było „ i wiem, że są jakieś problemy jeśli chodzi o nauczanie języków obcych”. Więc tak w odpowiedzi mogę powiedzieć coś takiego, że ja udzieliłem odpowiedzi ustnej. Nie wiem, Pan Marian Świderski na pewno życzy sobie w związku z tym odpowiedzi pisemnej. Po drodze robiliśmy coś takiego jak podsumowanie I półrocze 2007r. i dalej dzisiaj między innymi kolejna uchwała dotycząca zmiany w budżecie i przekazania środków finansowych na 100% obłożenia wydatków w dziale oświata. W związku z tym, że są jeszcze pytania bardzo proszę Panią Skarbnik o zapisanie sobie tematu aby pisemnie rachunkowo takie wyliczenia Radnemu Marianowi Świderskiemu przedstawić. Jeśli to nie zadawalało to ja po prostu miałem takie odczucie, że udzieliłem odpowiedzi. Jeśli trzeba na piśmie to nie widzę problemu a jeśli zawiniłem coś w tym przypadku to serdecznie przepraszam”.

Radny Świderski-„ zadając te pytania miałem na myśli nie, że odchodzącym ludziom należą się odprawy. Chodziło mi o podejście całościowe do oświaty tzn. językowcy, chodzi mi dlaczego dokładamy tyle do oświaty. Czy należy coś zrobić w tym kierunku, wyliczenia, symulacje dalszego prowadzenia oświaty. Przy pomocy Pań i Pana Dyrektora. Chodziło mi o to, że jest jakaś koncepcja czy języki, jakie języki w którym miejscu. Czy młodzież szkolimy, kształcimy. Czy będziemy mieli swoją kadrę. Chodziło mi o taką szerszą dyskusję, nie tylko szare cyfry, że 100tys. dajemy, 50tys. przyjmujemy i odejmujemy. O wywołanie tego tematu i podejście całościowe do tej sprawy. Bo to może tak na Sesji zostało wywołane lub tak odczytane. Ja dziękuję, ale chodzi mi o głębszą sprawę, nie chciałbym wchodzić w kompetencje Komisji Społecznej, ale zadają mi ludzie pytania więc ja je podnoszę na naszym forum”.

Pan Przewodniczący Rady-„ czyli udzielona odpowiedź satysfakcjonuje na dzień dzisiejszy?”.

Radny Świderski-„ znaczy generalnie chciałbym”.

Pan Przewodniczący Rady-„ szanowny kolego Radny w tym układzie trzeba by zrobić całą analizę oświaty”.

Pan Wójt Gminy-„oczywiście”.

Radny Świderski-„ Panie Przewodniczący Rady na poprzednich Sesjach, na poprzednich Komisjach cały czas słyszeliśmy, że następuje reorganizacja oświaty, bo nauczyciele korzystają z prawa do emerytury, chcą odejść bo będą musieli pracować do 65 lat. Więc cały czas czekaliśmy co będzie. To nastąpiło. Po tym nastąpieniu ja zadałem pytanie jak władze gminy dalej tą sprawę widzą. Chodzi mi o całościowe podejście do sprawy. Bo każdy z nas wie, że nie będziemy oszczędzać na oświacie, ale czy te środki są celowe, czy nauczyciele są kształceni w odpowiednim kierunku, czy są wysyłani na odpowiednie kursy i zagadnienia.

Chodziło mi o takie podejście do sprawy, żeby znowu nie stawało w przyszłym roku, że nie mamy językowca jakiegoś tam, nie wiem może chińskiego. Chodzi mi o taką wizję i chciałbym aby zrobili to nauczyciele, bo oni sa w tym kierunku najlepiej zorientowani. I tylko tyle jako obywatel, mieszkaniec któremu zadają te pytania, który to słyszy na ulicy i podnoszę na tym forum. Czy to zrobi Komisja Społeczna, czy nauczyciele, czy władze. Moim zdaniem władze powinny zająć się tym tematem”.

Pan Przewodniczący Rady-„ ja nie neguję abyśmy się dobrze zrozumieli szanowny Panie Radny prawa do zadawania pytań. Chciałbym aby to było jasno precyzowane tak aby ta druga strona wiedziała o co chodzi i konkretnie mogła odpowiedzieć. Bo za nie udzielenie odpowiedzi to w jakiś sposób ja odpowiadam i tylko z tej roli chciałbym się wywiązać. Nie chciałbym aby był jakiś konflikt między jedną a drugą stroną. Radny ma prawo zadać pytanie i obowiązek nawet powiedziałbym a jeśli gdzieś coś umyka to najlepiej pytanie zadać na piśmie. Wówczas jest jasność i odpowiedz musi być udzielona konkretna i nic więcej”.

Radny Świderski-„ są problemy. Dzieci z Jesionowa przychodzą jest język niemiecki, przychodzą z Kłodzina jest język angielski. Trzeba dzielić te dzieci. Cały czas dążymy do tego żeby były dwa języki, żeby dzieci miały dwa języki. A nie ma środków na to lub nie ma językowców. Mi chodzi o tą dalszą perspektywę żeby nie było za parę lat, że znowu popełniliśmy błąd”.

Pan Przewodniczący Rady-„ i tu można sprecyzować konkretne pytanie. Kiedy w jakiej szkole będą dwa języki”.

Radny Świderski -„ ja chciałem tylko wywołać temat by odpowiednie osoby tym tematem się zajęły. Bo w rozmowie z mieszkańcami takie tematy są podnoszone”.

Pan Przewodniczący Rady-„ czy w tej sprawie ktoś chce jeszcze zabrać głos?. Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu”.

Do p-ktu 14 porządku:

Radny Świderski - „ chciałbym aby tu Pani Maria odpowiedziała nam na kilka pytań, bo ja akurat znam odpowiedzi, ale chciałbym aby koleżanki, koledzy i wszyscy wiedzieli, że np. podnosząc podatek rolny gdzie te pieniądze idą i jak są wykorzystywane. Chodzi mi, że np. w statystykach Ogrodu Dendrologicznego odwiedzających jest 70.tysięcy razy 7 zł to jest 490tysięcy a mamy 350 tysięcy są tam jeszcze inne sprawy i pewne rzecz się niezgadzają. Drugie pytanie jest takie z wielką pompom oddaliśmy ten pałac i bardzo się cieszę, ale jest bardzo wiele nieprawidłowości o których pani Maria nie wie czy nie informuje właściwe organy naszej gminy czy nie informuję jak to się odbywa. Świetliki ponoć się zepsuły, coś tam nie działa. Inżynier Kontraktu umywa ręce, cały czas słyszymy o problemach. Więc kto za te błędy ma cały cza płacić. Kto ? my jako mieszkańcy tej gminy podnosząc podatki? Ja chciałbym pominąć tą kwestię, że gdzieś następuje nie wiem zły przepływ informacji. Nie chcę dalej używać ostrych słów ale chciałbym aby jasno było powiedziane gdzie jest błąd i ile nas kosztuje tyle i tyle. A kosztuję nas dzisiaj proszę bardzo 95 tysięcy do Ogrodu Dendrologicznego. Hala sportowe piękna, ale cały czas dach i te inne rzecz o których już tu wspomniałem.

Ja na niej gram co czwartek i nie widzę aby coś się zmieniło. No nie wiem może jestem upierdliwy. Dziękuję bardzo.”

Radny Halarewicz - „ chciałbym się zapytać na ile lat jest dzierżawa zawarta z Panem Wagnerem bo jeśli się nie mylę to chyba na 30 lat. Czy jest jakaś możliwość jej negocjacji. Z tego co się orientuje tam płacone są śmieszne stawki do gminy i faktycznie rolnicy mogliby płacić mniejszy podatek gdyby w tamtym regionie płacone były prawdziwe podatki.

Pan Wójt - „nie podatek ale czynsz dzierżawy”.

Radny Halerewicz- „właśnie czynsz dzierżawy. Po prostu jakie są konsekwencje nawet zerwania umowy, że zapłacimy 2 lata karę a potem nam się to wróci Mam propozycję bo informacje ukazują się w Internecie co my tutaj robimy, o czym mówimy ,są na pewno prawdziwe akurat mam takie specyficzne miejsce pracy gdzie codzienne się spotykam z masą ludzi i mam dosyć tłumaczenia się i proponuje żeby tak jak robią to strażacy taki biuletyn, miesięczny czterostronicowy. Nie to, ze w Internecie nie wszyscy mają. Co się robi na tej Sesji, co robią Radni, co robi Wójt itd. Będę chyba musiał zwolnic się z pracy bo naprawdę nie mam nieraz życia . Powtarzają takie bzdury do entej potęgi . W takim biuletynie będą wszystkie informacje i wtedy będzie spokój. Dziękuje bardzo.”

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „ poczęci udzielę odpowiedzi na ostatnie pytanie odpowiadając, że Sesje są otwarte dla każdego obywatela. I jeszcze nie zdarzyło się tak, żeby ktoś kto przyjdzie nie był serdecznie powitany. Jeżeli będzie mało miejsc to będziemy się zastanawiać gdzie przenieść Sesje aby wszyscy mogli się zmieścić. W Internecie są protokoły, czyli wypowiedzi każdego z państwa są . Można byłoby uatrakcyjnić tą stronę poprzez zdjęcia z obrad, ale to jest nasza wola aby taką stronę rozbudowywać. Jednym z przepływu informacji są projekty uchwał, które dostarczane są i dla Sołtysów i również dobrze kolega Radny je otrzymuje i morze je rozpropagować jeśli ma miejsce. Tyle z mojej strony.”

Rady Król - „ja chciał bym zapyta o jedną dość dawną sprawę bo ludzie pytają a mianowicie o wiatraki. Bo na ten temat nie wiemy nic. Jak daleko są zawansowane prace, w sprawie tego Internetu o którym Pan Wójt tak dużo mówił, ale dalej nic nie wiemy .I jeszcze jedna taka sprawa chodzi mi o tą nieszczęsną spółdzielnie Mieszkaniową. Przecież tego już dawno niema, to jest ruina. Daliście tam ludzi żeby posprzątali. I chciałbym wiedzieć czy coś można zrobić w tym kierunku. Ścignąć tego Pana, niech to już rozwiąże albo co bo to wszystko tak wisi.”

Radny Szczęsny - „jeszcze Panie Przewodniczący mam takie pytanie. Szanowna Rada rozszerzyła działalność Komisji Rewizyjnej o kontrole biblioteki w Jesionowie. Byliśmy na tej kontroli była ta biblioteka nieskończona i dalej jest nieskończona. Zostały podbitki zrobione i dowiedziałem się teraz, że między łączeniami rynien przecieka woda.”

Pan Przewodniczący Rady Gminy - „ czyli uwagi z tego posiedzenia były przekazane ?”

Radny Szczęsny - „ chodzi o to aby tą inwestycję wreszcie skończyć.”

Radny Turtoń - „ żeby nie było tak źle trzeba trochę pochwalić. Dziękuję Panie Wójcie za zakończenie tej inwestycji w Żukowie, lampy się zaświeciły tylko z drugiej strony chcę powiedzieć żeby te stojące stare były zlikwidowane. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to bardzo bym prosił w takim trybie pośpiesznym jeżeli są jacyś pracownicy interwencyjni odcinek 50 m chodnika poprawić. Po prostu należy to wyrównać. To jest naprawdę ważna sprawa.”

Radny Pawlicki - „ czy jest już jakaś decyzja odnośnie tych kanałów burzowych. Czy to będzie przejęte na mienie komunalne gminy aby już nie było problemów z oczyszczaniem tego, żeby było wiadomo do kogo się zwrócić.”

Radna Woźniak - „jeśli chodzi o chodniki to idąc w kierunku masarni koło Pani Andrzejczak znajduje się studzienka i one są zapchane. Jest to w samym chodniku, po prostu jest dziura.”

Radny Pender - „chciałbym również podziękować, że kolejny punkt świetlny został w Kłodzinie uruchomiony. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na to, ze jest słaby przepływ informacji z tego budynku do społeczności lokalnej. Może byśmy jednak pomyśleli aby w każdej miejscowości była taka porządna tablica informacyjna również chodzi mi o stronę w Internecie. Można było by ja poprawić, SA takie miejsca gdzie można głębiej wejść, ale uważam iż są one ukryte.”

Pan M. Bogusz - „w nawiązaniu do pytań złożonych przez Radnego Halarewicza i Radnego Świderskiego na temat tej spółki z Karska. Ta spółka została sprzedana w związku z tym została sprzedana i zmieniona dzierżawa”.

W dalszej części tego punktu głos zabrała Pani Maria Syczewska Dyrektor Ogrodu, która udzieliła wyjaśnień do poruszonych przez Radnego Świderskiego spraw.

Następnie głos zabrał Pan Wójt Gminy, który udzielił odpowiedzi na przedłożone pytania.

Pan Radny Powiatu Mieczysław Mularczyk w swoim wystąpieniu poruszył sprawy związane z budżetem powiatu. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na trudną sytuację finansową szpitala powiatowego. Omówił kwestie związane z działalnością sportową szkół z terenu naszej gminy w skali powiatowej. Stwierdził, iż nasze placówki oświatowe w tzw. powiatowym rankingu nie plasują się na miejscach, które nas zadawalają.

Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie Marlena Żelazkowska udzieliła wyjaśnień do tematu wyników sportowych osiąganych przez nasze placówki.

Pan Radny Turoń wraz z Panem Radnym Królem poruszyli sprawę Spółdzielni Mieszkaniowej „ Płonia” wnosząc w swojej wypowiedzi o skierowanie do Prokuratury oraz o zajęcie stanowiska w tym temacie przez Radcę Prawnego Urzędu Gminy. Pani Mecenas odpowiedziała, że w chwili obecnej nie jest przygotowana do udzielenia odpowiedzi w tym temacie ponieważ wymaga to szczegółowego zapoznania się z całością zagadnienia.

Wskutek wyczerpania porządku obrad Pan Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia XI Sesji Rady Gminy w Przelewicach.

Przeniesiono z dyktafonu

I. Chorążyczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 04-01-2008 09:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2008 09:12