Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/103/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008 r.


Uchwała Nr XII/103/2007

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008r.

Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Gminy stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Gminy uchwalonego w dniu 30 czerwca 1999r. Uchwałą Nr VII/53/99 Rady Gminy w Przelewicach /Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003. Nr 97, poz. 1671 z późn. zm./ Rada Gminy:

§ 1. Uchwala plan pracy Rady Gminy na 2008r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Rada Gminy w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień planu pracy.

§ 3. Nadzór nad realizacją planu pracy sprawuje Przewodniczący Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2008r.

LUTY

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2008r.

2. Informacja nt. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych za 2007r.

3. Informacja nt. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2007r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na 2008r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli...” na 2008r.

KWIECIEŃ

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i zadań rzeczowych za 2007r.

2. Absolutorium dla Wójta Gminy.

.

MAJ

1. Przyjęcie Programu gospodarki odpadami Gminy Przelewice na lata 2008 -2011.

2. Przyjęcie zmian do Programu ochrony środowiska dla Gminy Przelewice na

lata 2008 -2011.

3. Informacja nt. funkcjonowania Ogrodu Dendrologicznego i Botanicznego Centrum

Badawczo - Wdrożeniowego.

CZERWIEC

1. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy.

2. Wręczenie nagród Przewodniczącego Rady Gminy absolwentom klas VI i Gimnazjum.

3. Informacja nt. przygotowania Urzędu Gminy do wprowadzenia systemu E-urząd.

WRZESIEŃ

1. Informacja z wykonania budżetu i zadań rzeczowych za I półrocze 2008r.

2. Informacja na temat funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy.

PAŹDZIERNIK

1. Podjęcie uchwał okołobudżetowych.

2. Przyjęcie programu współpracy między Gminą Przelewice a organizacjami

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

2009r.

3. Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych Radnych.

4. Informacja o wynikach analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, w nawiązaniu do ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przelewice, z uwzględnieniem wydanych decyzji oraz wniosków w sprawie sporządzenia planów miejscowych.

GRUDZIEŃ

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2009 r.

3. Zmiany budżetu gminy na 2008r.

4. Zmiany w budżecie gminy na 2008r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli...” na 2009r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 04-01-2008 11:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2008 11:15