Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej BTS 33773 na działce nr 253/2 położonej w obrębie geodezyjnym Przelewice 2008-12-24 09:44
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji "Zakład przetwórstwa biomasy - odzysk odpadów z produkcji rolniczej, leśnej" 2008-12-24 09:45
dokument Obwieszczenie o sporządzeniu oceny oddziaływania na środowisko rozwiązań projektowych budowy "Zespołu Elektrowni Wiatrowych Przelewice" 2008-12-11 09:15
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Poszukiwaniu, rozpoznaniu i wydobywaniu kopaliny ze złoża kredy jeziornej LUBIATOWO IV?? na terenie działek o nr: część działki 196, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubiatowo" 2008-11-06 09:20
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wózkarni przy budynku SP ZOZ w formie wiaty ze ścianami bocznymi na terenie działki nr 247 położonej w obrębie geodezyjnym Przelewice 2008-09-01 14:11
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Poszukiwaniu, rozpoznaniu i wydobywaniu kopaliny ze złoża kredy jeziornej LUBIATOWO IV" 2008-08-14 12:15
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ",Zakupie linii technologicznej do mechanicznego osuszania za pomocą pras filtracyjnych kredy jeziornej wydobywanej ze złóż własnych LUBIATOWO IV" 2008-08-14 12:17
dokument Obwieszczenie o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "Zespołu Elektrowni Wiatrowych Przelewice" 2008-07-30 09:03
dokument Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn. "Budowa chodników na części dróg powiatowych Nr 1576Z i 1577Z, przebudowa drogi gminnej, w tym budowa jezdni wraz z budową chodników, zjazdów, odwodnienia drogi i oświetlenia ulicznego" 2008-07-18 15:08
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie sieci gazowej ś/c dz. 90 PE w działce drogowej o nr 232/1 na potrzeby budynku mieszkalnego położonego na działce nr 246/2 w Przelewicach". Teren inwestycji obejmuje działki o nr 232/1 i 246/2 obręb Przelewice 2008-06-18 08:22
dokument Obwieszczenie o przesłaniu do odpowiednich organów wniosków o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia i zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. "Budowa chodników na części dróg powiatowych Nr 1576Z i 1577Z, przebudowa drogi gminnej, w tym budowa jezdni wraz z budową chodników, zjazdów, odwodnienia drogi i oświetlenia ulicznego" 2008-06-13 09:30
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodników na części dróg powiatowych Nr 1576Z i 1577Z, przebudowa drogi gminnej, w tym budowa jezdni wraz z budową chodników, zjazdów, odwodnienia drogi i oświetlenia ulicznego" 2008-06-13 09:24
dokument Postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji obory udojowej dla 250 krów dojnych na fermę brojlerów dla 38000 sztuk piskląt" położonej na terenie działki o nr ewidencyjnym gruntu 192/10, obręb Kosin 2008-06-11 09:07
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,, Budowie gazowej stacji pomiarowej Q = 3 tys. m3 /h w gminie Przelewice w miejscowości Żuków", na działkach o Nr 215/19, 215/25 obręb Żuków 2008-05-30 08:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boisk sportowych wraz z zapleczem „Program budowy boisk wielofunkcyjnych Moje Boisko Orlik 2012” na terenie działki Nr 77, położonej w obrębie geodezyjnym Żuków 2008-05-07 14:32
dokument Obwieszczenie o przesłaniu do odpowiednich organów wniosków o wydanie opinii w sprawie sporządzenia i zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ,,Zespołu Elektrowni Wiatrowych Przelewice’’ składającego się z 18 elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonych na terenie działek o nr ewidencyjnych gruntu: obręb Ślazowo: 7/6, 7/8 , obręb Lucin: 2, 5, 9, 11, 16, 25, 28, obręb Podlesie: 11/1, 11/3, 13/6 w gminie Przelewice, powiat pyrzycki 2008-04-18 14:45
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na ,,Zespołu Elektrowni Wiatrowych Przelewice’’ składającego się z 18 elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonych na terenie działek o nr ewidencyjnych gruntu: obręb Ślazowo: 7/6, 7/8 , obręb Lucin: 2, 5, 9, 11, 16, 25, 28, obręb Podlesie: 11/1, 11/3, 13/6 w gminie Przelewice, powiat pyrzycki. 2008-04-18 14:38
dokument Korekta obwieszczenia o wszczęciu na wniosek Leona Okińczyca zam. Kosin 35 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na ,,Modernizacji obory ubojowej dla 250 krów dojnych na fermę brojlerów dla 38000 sztuk piskląt’’ położonej na terenie działki o nr ewidencyjnym gruntu: obręb Kosin: 192/10, gmina Przelewice, powiat pyrzycki 2008-04-11 13:24
dokument Obwieszczenie o przesłanianiu do odpowiednich organów wniosków o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji obory ubojowej dla 250 krów dojnych na fermę brojlerów dla 38000 sztuk piskląt’’ położonej na terenie działki o nr ewidencyjnym gruntu: obręb Kosin: 192/10, w gminie Przelewice, powiat pyrzycki 2008-04-04 14:06
dokument Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Leona Okińczyca zam. Kosin 35 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na ,,Modernizacji obory ubojowej dla 250 krów dojnych na fermę brojlerów dla 38000 sztuk piskląt’’ położonej na terenie działki o nr ewidencyjnym gruntu: obręb Kosin: 192/10, gmina Przelewice, powiat pyrzycki 2008-04-04 14:06
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego oraz budowie budynku gospodarczego - wiaty w zabudowie zagrodowej na terenie działki nr 53 położonej w obrębie geodezyjnym Rosiny 2008-03-21 08:49
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz garażu wolnostojącego na terenie działki nr 156/1 położonej w obrębie geodezyjnym Rosiny 2008-03-21 08:48
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego o ganek, na terenie działki nr 108 położonej w obrębie geodezyjnym Laskowo 2008-02-28 12:15
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działki nr 76/4 położonej w obrębie geodezyjnym Lucin 2008-02-06 13:03
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazowej stacji pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=3 tyś. m3/h na działkach o nr 215/19 i 215/25 obręb geodezyjny Żuków 2008-02-06 09:01
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: - rozbudowie wiaty na maszyny rolnicze i zboże o wymiarach 12m x 13,5m x 5,6m, dach dwuspadowy, - budowie wiaty o wymiarach 11m x 8m x 4,5m, - rozbiórce istniejącego budynku i budowie magazynu na płody rolne o wymiarach 9m x 24m x 5m, na terenie działki nr 352/2 położonej w obrębie geodezyjnym Jesionowo 2008-02-06 08:51
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektu magazynowego w formie baterii silosów o konstrukcji stalowej i pojemności jednorazowej 10000 Mg wraz urządzeniami towarzyszącymi na działce o nr 342/2 obręb Kłodzino 2008-02-06 08:50
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie ,,Budowie gazowej stacji pomiarowej Q = 3 tyś m3 /h w gminie Przelewice w miejscowości Żuków’’ 2008-01-28 11:08
dokument Obwieszczenie o przesłanianiu do odpowiednich organów wniosków o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Budowie gazowej stacji pomiarowej Q = 3 tyś m3 /h w gminie Przelewice w miejscowości Żuków 2008-01-28 11:07
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na mieszkalne wraz z kompleksowym remontem na terenie działki nr 39/12 położonej w obrębie geodezyjnym Topolinek 2008-01-17 08:45
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie ganku o wymiarach 2,40 m x 2,60 m na terenie działki nr 236 położonej w obrębie geodezyjnym Kosin 2008-01-17 08:45
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu magazynów zbożowych (silosy zbożowe, suszarnie do zboża) dwóch wiat magazynowych na nawozy mineralne oraz budynku socjalnego – biurowego na terenie działki nr 7/19 położonej w obrębie geodezyjnym Ślazowo 2008-01-11 10:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku byłej hydrofilni na świetlicę wiejską wraz z rozbudową na terenie działki nr 86 położonej w obrębie geodezyjnym Topolinek 2008-01-11 10:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Kompleksowej przebudowie pasa jezdni wraz z budową chodników przy drodze gminnej oraz budowie chodników na części dróg powiatowych nr 1576Z i 1577Z w Kosinie 2008-01-11 10:45