Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XV/124/2008 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.


UCHWAŁA NR XV/ 124/2008 r.

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 19 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Przelewice w podanych niżej wysokościach w zależności od formy sprzedaży oraz zajętego placu:

  1. sprzedaż z samochodu dostawczego - 12 zł,

  2. sprzedaż z samochodu osobowego - 10 zł,

  3. sprzedaż ze stanowiska, płyty, murku, stolika od 1 m2 powierzchni - 4 zł,

4) sprzedaż z namiotu o powierzchni do 6 m2 - 12 zł,

- a za każdy następny m2 zajmowanej powierzchni - 2 zł.

§ 2. 1. Opłaty targowe na terenie Przelewic pobiera pracownik Urzędu Gminy w Przelewicach, w pozostałych miejscowościach - sołtysi oraz pracownik Urzędu Gminy - goniec.

2. Za inkaso sołtysi i pracownik Urzędu Gminy - goniec otrzymują wynagrodzenie w wysokości 20 % wpływów z opłaty targowej. Wynagrodzenie za inkaso pracownika Urzędu Gminy, pobierającego opłaty targowe na terenie Przelewic, objęte jest wynagrodzeniem za pracę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice.

§ 4. Tracą moc: uchwała Nr VI/36/2003 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz uchwała Nr XI/71/2003 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu stawek opłaty targowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 30-06-2008 19:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Wójtowicz 30-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Janusz Wójtowicz 30-06-2008 19:38