Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XV/125/2008 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z nimi.


Uchwała Nr XV/125/2008 r.

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z nimi.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 214, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002, z 2004 r. Dz. .U. Nr 69 poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Pyrzycach, Rada Gminy w Przelewicach uchwala co następuje:

§ 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych odbywać się będzie interwencyjnie, w oparciu o zgłoszenia mieszkańców. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną niezwłocznie przewiezione do schroniska z którym Gmina podpisze umowę.

§ 2. Za zwierzęta bezdomne uważa się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się, jak również, te które zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje praktyczna możliwość ustalenia ich dotychczasowego właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd przebywały.

§ 3. Wójt Gminy Przelewice zawrze umowę na przeprowadzenie wyłapywania bezdomnych zwierząt z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt lub z przedsiębiorcą prowadzącym określoną działalność gospodarczą .

§ 4. Bezdomne zwierzęta które zostaną złapane, będą niezwłocznie umieszczone w schronisku lub punkcie zatrzymań w siedzibie podmiotu prowadzącego przedmiotową działalność gospodarczą gdzie będą przebywać na warunkach określonych Regulaminem wyżej wymienionych podmiotów.

  1. Po okresie 14 dni pobytu zwierzęcia w schronisku, w przypadku braku właściciela, zwierzę staje się własnością schroniska.

  2. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia koszty wyłapania oraz ewentualne koszty pobytu w schronisku ponosi właściciel zwierzęcia.

§ 5. 1. W przypadku podejrzenia wścieklizny u bezdomnych zwierząt, a w szczególności u takich, które zaatakowały i pogryzły człowieka, nastąpi ich natychmiastowe odłowienie i poddanie obserwacji weterynaryjnej w kierunku wścieklizny.

2. W przypadku konieczności natychmiastowego poddania eutanazji ( uśmiercenia ) bezdomnego zwierzęcia, potrzebę taką stwierdza lekarz weterynarii lub inny podmiot określony w art. 33 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt.

§ 6. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia, ani zadawać im cierpienia.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 30-06-2008 19:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Wójtowicz 30-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Janusz Wójtowicz 30-06-2008 19:37