Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XV/129/2008 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zasad umieszczania reklam i szyldów na nieruchomościach komunalnych Gminy Przelewice.


UCHWAŁA Nr XV/129/2008 r.

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie zasad umieszczania reklam i szyldów na nieruchomościach komunalnych

Gminy Przelewice

Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art.40 ust.2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udostępniania nieruchomości komunalnych do umieszczania reklam i szyldów oraz zajmowania terenów komunalnych w celach reklamowych, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych i wewnętrznych.

§ 2. 1. Szyldem w rozumieniu niniejszej uchwały jest graficzne oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy - tablica, neon, kaseton, itp. o powierzchni nie przekraczającej 0,5 m2 .

2. Reklamą w rozumieniu niniejszej uchwały jest obiekt budowlany, tablica, słup, kaseton, neon, baner itp. urządzenia reklamowe służące do prowadzenia działalności reklamowej lub reklamowania własnej firmy. Reklamą jest również szyld o powierzchni większej niż 0,5 m2 .

§ 3. 1. Zainstalowanie reklamy, szyldu na nieruchomości komunalnej lub zajęcie terenu komunalnego w celach reklamowych może nastąpić tylko za zgodą Wójta Gminy Przelewice.

2. Za samowolne umieszczenie tablicy, szyldu na nieruchomości komunalnej ustala się opłatę w wysokości 500 zł.

§ 4. 1. Umieszczenie reklamy, szyldu na nieruchomości komunalnej lub zajęcie terenu komunalnego podlega poniższej opłacie:

  1. za tablice reklamowe wolnostojące, wiszące, kasetony, podświetlane neony, słupy ogłoszeniowe, itp. o powierzchni:

  1. do 1,0 m2 - 18,00 zł miesięcznie,

  2. powyżej 1,0 m2 - 18,00 zł plus 2,00 za każde rozpoczęte 0,1 m2 miesięcznie,

  3. nietypowe nośniki reklamowe, malowidła ścienne itp. - opłata negocjowana,

  4. za reklamy tymczasowe (banery, plakaty, tablice) - 3,00 zł dziennie za każdy 1,0 m2 ,

  5. za udostępnienie nieruchomości komunalnej w celu prowadzenia akcji reklamowej, wieców przedwyborczych lub innych podobnych celów - opłata jednorazowa w wysokości - 200,00 zł.

  6. za umieszczenie więcej niż jednego szyldu opłata wynosi - 18,00 zł miesięcznie za każdy szyld,

2. Do ustalonych w ust. 1 opłat dolicza się 22 % podatek VAT.

3. Zainstalowanie jednego szyldu na nieruchomości, na terenie której prowadzona jest działalność gospodarcza jest bezpłatne,

    1. Zainstalowanie reklamy i szyldu oraz zajęcie terenu komunalnego w celach reklamowych podczas organizacji imprez o zasięgu i znaczeniu gminnym jest bezpłatne, w sytuacji sponsorowania imprezy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 30-06-2008 19:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Wójtowicz 30-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 30-06-2008 19:46