Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA - dot. budowy ,,Parku Elektrowni Wiatrowych w Myśliborkach''


OS. 7624/2/09 Przelewice, dnia 06.03.2009 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Przelewice

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 29, art. 30 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 )

z a w i a d a m i a m

iż, wniosek pana Pawła Kocanowskiego zam. Przelewice 25, 74-210 Przelewice wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie ,,Parku Elektrowni Wiatrowych w Myśliborkach o mocy 7 x 2,5 MW = 17,5 MW'' składającego się z 7 elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonych na terenie działek o nr ewidencyjnych gruntu: obręb Myśliborki: 4/15, 5/5 w gminie Przelewice, powiat pyrzycki.

W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Przelewice.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, przy łącznym uwzględnieniu  środowiskowych uwarunkowań stwierdza się po zasięgnięciu opinii Starosty Pyrzyckiego, działającego w imieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Przelewicach, 74 -210 Przelewice 75 - pok. B 6, w godzinach 7. 30 - 15. 30,  w terminie 21 od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przelewice.
 
Informację powyższą podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przelewicach oraz poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.przelewice.pl.
 

Wójt Gminy

mgr Marek Kibała

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wolniakowska 10-03-2009 17:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-03-2009 17:31