Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXII/198/2009 r. RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXII/198/2009 r.

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Rada Gminy Przelewice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 80.000,00 zł

w tym:

dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne

obszary i obiekty chronionej przyrody 80.000,00 zł

rozdział 92595 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 80.000,00

w tym:

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatów)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.000,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.000,00 zł

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75416 Straż Miejska

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących 25.000,00 zł

dział 757 Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych,

związanych z obsługą długu krajowego 35.000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 04-05-2009 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 04-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 04-05-2009 09:34